Partneři sekce:

Lepení tepelněizolačních desek polyuretanovým lepidlem

Na lepení tepelněizolačních desek v rámci zhotovení vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů lze kromě klasických lepicích malt použít nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo. Podklad musí být před aplikací tepelněizolačních desek čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot, oleje a námrazy.

Informace o materiálu

» Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo na lepení a montáž vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS), na vyplnění spár mezi tepelněizolačními deskami na bázi EPS, XPS, minerálních vláken, na lepení soklového EPS-P anebo XPS.

Co budete potřebovat

  • Penetrační nátěr: Den Braven Koncentrát stavebních směsí S2802A, plastová láhev 1 a 2 kg, plastový kanystr 5, 10, 25 a 50 l, láhev 1 kg 109 Kč
  • Polyuretanové lepidlo: Den Braven Thermo Kleber, spotřeba: přibližně 1 dóza / 14 ks polystyrenových desek, pistolová a trubičková dóza, 750 ml 198 a 201 Kč
  • Rozpěrné kotvy s ocelovým trnem
  • Nářadí a pomůcky: plastová nádoba, malířský váleček, aplikační pistole s NBS závitem, vyrovnávací dlouhá lať, vodováha, ostrý nůž, elektrická vrtačka, kladivo.

Na podklad z cihelného zdiva, plynosilikátů nebo betonu je třeba nanést penetrační nátěr na bázi vodní disperze styrenakrylátového kopolymeru, kterým se zvýší přilnavost lepicí pěny na podklad. Penetrovaný a suchý povrch se již nevlhčí. Na připravený podklad je možné začít lepit tepelněizolační desky na bázi EPS.

Dóza nízkoexpanzní polyuretanové pěny se našroubuje na aplikační pistoli s NBS závitem a důkladně se protřepe (min. třicetkrát). Stavěcím šroubem se nastaví požadované dávkování. Konec trubice pistole se nesmí při aplikaci PUR lepidla dotýkat přímo podkladu / tepelné izolace.

Dózu je třeba držet přibližně 10 mm nad povrchem desky tepelné izolace. Na tepelněizolační desky na bázi EPS se lepidlo nanese po obvodu desky 20 až 40 mm od hrany desky tak, aby při přiložení desky na podklad a při přitlačení nedošlo k vytlačení pěny přes hranu desky po jejím obvodu, ale pouze k zarovnání s hranou desky.

Mezi okrajové pásy se nanese minimálně jeden pruh ve středu desky ve směru jejího většího rozměru, tj. na místě, kde mohou být umístěny rozpěrné kotvy. Doporučený průměr jednoho pásu polyuretanového lepidla na lepení tepelněizolačních desek je přibližně 30 až 40 mm dle nerovnosti podkladu. Deska se přiloží na stěnu přibližně do 2 minut od aplikace pěny, dotlačí se a zarovná pomocí dlouhé latě.

Krok 1: Penetrace podkladu

Na čistý, suchý, pevný podklad se nanese válečkem nebo štětcem penetrační nátěr. Nátěr se zředí vodou v poměru 1 : 10 až 1 : 50 (nátěr : voda). Vzniklé louže se roztáhnou metličkou nebo vysají houbičkou. Penetrační nátěr se nechá zaschnout přibližně 2 až 4 hodiny. Penetrovaný a suchý povrch se již nevlhčí.

01 Penetrace podkladu
01 Penetrace podkladu |

Krok 2: Protřepání dózy

Dóza nízkoexpanzní polyuretanové pěny se našroubuje na aplikační pistoli s NBS závitem a důkladně se protřepe (min. třicetkrát). Stavěcím šroubem se nastaví požadované dávkování.

02 Protřepání dózy
02 Protřepání dózy |

Krok 3: Aplikace lepidla

Na tepelněizolační desku se po obvodu nanese polyuretanové lepidlo, a to 20 až 40 mm od hrany desky. Mezi okrajové pásy se nanese min. jeden pruh uprostřed desky ve směru jejího většího rozměru. Konec trubice pistole na dóze se drží přibližně 10 mm nad povrchem desky.

03 Aplikace lepidla
03 Aplikace lepidla |

Krok 4: Nalepení desky

Po nanesení polyuretanového lepidla se deska ihned přiloží na stěnu, nejpozději do 2 minut od nanesení.

04 Nalepení desky
04 Nalepení desky |