Partneři sekce:

Polomontovaný keramický strop (Montážní postup)

Polomontované keramické stropy jsou součástí komplexního systému hrubé stavby. Jsou vhodné k použití v bytové i občanské výstavbě, ale využití samozřejmě nachází i jinde – například v průmyslových nebo hospodářských budovách. Stropy jsou variabilní a jsou vhodné i pro použití na členitých a nepravidelných půdorysech se světlou šířkou 8 metrů.

Info o materiálu

» keramický trámový strop tvořený keramickými stropními vložkami a keramicko-betonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží

Co budete potřebovat

 • Stropní nosníky: Stropní nosník Heluz Miako
  5 000 × 160 × 175 mm 1 459 Kč
  5 500 × 160 × 175 mm 1 660 Kč
  6 000 × 150 × 175 mm 1 932 Kč
 • Stropní vložky: Stropní vložka Heluz Miako
  250 × 400 × 150 mm 261 Kč/m2
  250 × 525 × 230 mm 415 Kč/m2
 • Věncovky: Věncovka Heluz broušená
  333 × 80 × 209 mm 104 Kč/m2
  333 × 80 × 249 mm 117 Kč/m2
 • Asfaltové pásy
 • Zdicí malta: Heluz malta pro tenkou spáru Heluz SB 19,5 l/pytel; 48 kusů v krabici 214 Kč
 • Ocelový drát
 • Kari síť: formát 3 × 2 m; průměr 4/150 310 Kč
 • Nářadí a pomůcky: nízkootáčkové elektrické míchadlo, plastová nádoba, zednická lžíce, liniové podpěry, ocelové stojky, distanční podložky, ponorný vibrátor, ocelové latě.

Polomontované keramické stropy jsou součástí komplexního systému hrubé stavby. Jsou vhodné k použití v bytové i občanské výstavbě, ale využití samozřejmě nachází i jinde – například v průmyslových nebo hospodářských budovách. Stropy jsou variabilní a jsou vhodné i pro použití na členitých a nepravidelných půdorysech se světlou šířkou 8 metrů.

Po doplnění výztuže se dají využít i jako spojité nosníky nebo ke zhotovení konzol balkonových či schodišťových podest. Stropy se ovšem nehodí do staveb, které jsou dynamicky namáhané. Keramický trámový strop tvoří keramické stropní vložky a kerambetonové stropní nosníky vyztužené svařovanou prostorovou výztuží.

Postup montáže

Před samotnou montáží stropu se doporučuje ověřit světlý rozměr nosných stěn (průvlaků). Tolerance je ± 20 mm. Vždy je třeba dodržet projektovou dokumentaci a plán uložení! Na korunu obvodového a vnitřního zdiva z broušených cihel se položí těžký asfaltový pás o tloušťce 3 mm.

Pokud pracujeme s křivou korunou zdiva, jejíž odchylka je větší než 5 milimetrů na 2 metry, případně pokud je rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem obvodových či nosných stěn větší než 10 mm, potom je třeba korunu zdiva vyrovnat maltou a až pak manipulovat s asfaltovým pásem.

Asfaltový pás se klade na šířku uložení stropu plus na šířku ztužujícího věnce. Korunu zdiva z nebroušených cihel je třeba vyrovnat maltou ve všech případech. Asfaltový pás se doporučuje uložit i na horní povrch stropu v místě budoucích stěn a příček.

V ideálním případě se doporučuje klást nosníky na zdivo pomocí jeřábu nebo hydraulické ruky. Pokud není v projektové dokumentaci uvedeno jinak, stropní nosníky se kladou od místa, kde se nachází jiný konstrukční prvek (schodiště, komín apod.).

Minimální uložení stropních nosníků v nosném zdivu je 125 mm. Osová vzdálenost mezi jednotlivými stropními nosníky se vymezí osazením krajních stropních vložek, které se vloží na kraj nosníků. Maximální mezera mezi hranou stropního nosníku a hranou stropní vložky je 5 mm. Stropní vložky se kladou na zdivo s přesahem 25 mm.

Nosníky se musí po rozmístění ihned podepřít pomocí vhodných liniových podpěr a stojek. Jako liniové podpěry lze použít prvky systémového bednění nebo například dřevěné trámy s minimálním průřezem 100 × 100 mm. Vzájemná vzdálenost liniových podpěr a vzájemná vzdálenost stojek je maximálně 1 500 mm. Zároveň s podpíráním nosníků se navýší rozpětí budoucího stropu.

Po montážním podepření a navýšení stropních nosníků se postupně vyskládají stropní vložky, které se kladou v jednotlivých řadách kolmo na podélnou osu nosníků od jedné strany k druhé. Po obvodu stropní konstrukce se z vnější strany uloží věncovky těsně k sobě na sraz, za ně se uloží tepelná izolace o požadované tloušťce (zafixuje se maltou).

Následně se v souladu s projektovou dokumentací zhotoví výztuž věnců a na celou plochu se uloží kari síť. Síť se uloží na předem připravené distanční podložky, které zajistí minimální krytí výztuže betonem. Po obvodě musí kari síť přečnívat minimálně 150 mm za líc zdiva.

V místě překrytí sítí musí být přesah 210 mm v obou směrech. Sítě se dotýkají tak, aby se v jednom bodě překrývaly tři sítě. Po uložení stropních vložek, zhotovení výztuže a položení kari sítě se může začít s betonáží stropů.

Krok 1: Asfaltový pás

Na korunu obvodového a vnitřního nosného zdiva z broušených cihel se položí těžký asfaltový pás o tloušťce tří milimetrů. Asfaltový pás se klade na šířku uložení stropu plus šířku ztužujícího věnce.

01 Asfaltový-pás
01 Asfaltový pás |

Krok 2: Vyrovnání koruny zdiva

Křivou korunu zdiva s odchylkou větší než pět mm na dva metry nebo s rozdílem větším 10 mm mezi nejvyšším a nejnižším místem obvodových či nosných stěn je nutné vyrovnat maltou a až pak manipulovat s asfaltovými pásy.

Od partnerů ASB

02 Vyrovnání koruny zdiva
02 Vyrovnání koruny zdiva |

Krok 3: Uložení nosníků

Nosníky se na zdivo rozmístí podle šířky stropních vložek vkládaných od konců stropních nosníků. Minimální uložení stropních nosníků na nosném zdivu je 125 mm. Maximální mezera mezi hranou stropního nosníku a hranou stropní vložky je pět mm.

03 Uložení nosníků
03 Uložení nosníků |

Krok 4: Podepření nosníků

Nosníky se musí po rozmístění ihned podepřít pomocí vhodných liniových podpěr a stojek. Jako liniové podpěry je možné použít prvky systémového bednění nebo například dřevěné trámy s průřezem minimálně 100 × 100 mm.

04 Podepření nosníků
04 Podepření nosníků |

Krok 5: Navýšení rozpětí

Výška nosníků se upraví na potřebný rozměr. Zároveň s podpíráním nosníků se navýší rozpětí budoucího stropu.

05 Navýšení rozpětí
05 Navýšení rozpětí |