Keramický stropní systém (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Stropní konstrukce je důležitou součástí každé stavby proto výběr typu stropu musíme důkladně zvážit.

Montovaný keramický strop Porotherm s nadbetonávkou

Montovaný keramický strop Porotherm s nadbetonávkou

 1. keramický stropní trám Porotherm POT
 2. keramická stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH
 3. kari síť
 4. asfaltový hydroizolační pás Bitubitagit PE V60 S35
 5. keramická věncová cihla Porotherm VT 8/25 Profi
 6. zdicí malta Porotherm Profi
 7. ocelová výztuž žebrová 10 425 (V)
 8. zubová lišta
 9. beton minimální třída C20/25
 10. montážní podpěry Porotherm Profi AM
 11. zakládací malta
 12. keramická broušená cihla Porotherm 44 EKO+ Profi + tenkovrstvá malta Porotherm Profi nebo zdicí pěna Porotherm Dryfix

Co budete potřebovat

 • keramický stropní trám: Porotherm POT 16 × 17,5 cm, délka 175 až 625 cm a 16 × 23 cm, délka 650 až 825 cm
 • keramická stropní vložka: MIAKO 19/62,5 PTH, osová vzdálenost trámů 625 mm, 250 × 525 × 190mm
 • keramická věncová cihla: Porotherm VT 8/25 Profi 497 × 80 × 249 mm s tepelnou izolací
 • zdicí malta: Porotherm Profi, pytel 25 kg
 • asfaltovaný pás: Bitubitagit PE V60 S35
 • ocelová výztuž: žebrová výztuž 10 425 (V), ∅ 8 mm, při větších rozpětích ∅ 10 mm
 • ocelová síť: síť KARI 150/150/4 mm nebo 150/150/8 mm (zdvojené kladení nosníků)
 • beton: Beton třídy C 20/25, maximální velikost zrna 8 mm
 • podpěry
 • Nářadí a pomůcky: zdicí lžíce, gumové kladivo, akumulátorový šroubovák, vodováha, metr, ostrý nůž, štípací kleště, vědro

Krok 1: Příprava podkladu

Stropní nosníky se ukládají přímo na poslední řadu cihel, poslední řada cihel musí být proto dokonale rovná.

01 Příprava podkladu
01 Příprava podkladu |

Krok 2: Vyložení nosníků

K vyložení nosníků na nosné stěny v celých balících se doporučuje použít auto s hydraulickou rukou nebo jeřáb. Balíky nosníků položené na nosných stěnách by se měly podepřít v závislosti na jejich délce, minimálně však jednou uprostřed.

02 Vyložení nosníků
02 Vyložení nosníků |

Krok 3: Asfaltový pás

V místě uložení nosníků se na poslední řadu cihel obvodové zdi položí těžký asfaltový pás. Šířka pásů na obvodových stěnách má být identická s tloušťkou věnce, na vnitřních nosných stěnách má být na celou šířku.

03 Asfaltový pás
03 Asfaltový pás |

Krok 4: Ukládání nosníků

Nosníky se ukládají na asfaltové pásy podle plánu kladení. Min. délka uložení nosníků je 125 mm. Nosníky se kladou od kraje stropního pole. Poloha nosníků se vymezuje vložením stropních vložek na obou koncích nosníků.

04 Ukládání nosníků
04 Ukládání nosníků |

Krok 5: Komínová výměna

Komínová výměna, ale např. i otvor ve stropě či místo napojení schodišťového ramene, se řeší umístěním dvou nebo více nosníků vedle sebe v závislosti na statickém návrhu.

05 Komínová výměna
05 Komínová výměna |

Krok 6: Uložené nosníky

V místě uložení nosníků se vkládají stropní vložky, které vymezují osovou vzdálenost nosníků. Případné mezery mezi krajními nosníky a souběžnými stěnami je třeba podbednit.

06 Uložené nosníky
06 Uložené nosníky |