Strop ze stropních nebo střešních dílců

Partneři sekce:

Stropní, střešní a stěnové dílce z pórobetonu nabízí možnost realizace konstrukcí bez nutnosti většího množství dělníků – na zhotovení stropu stačí pouze dva. Dokončený strop je ihned nosný za podmínky, pouze se musí dbát na únosnost plochy při ukládání těžkých předmětů. Dílce jsou rovněž vhodné jako stěny v občanské a průmyslové výstavbě či jako protipožární stěny.

Info o materiálu

» Vyztužené velkoformátové dílce z autoklávovaného pórobetonu. Dílce jsou určené pro nosnou konstrukci stropů a střech v bytové, občanské a průmyslové výstavbě. Po uložení jsou dílce okamžitě nosné.

Co budete potřebovat

  • Stropní dílce: stropní/střešní dílce Ytong, od 125 x 3800 x 625 do 300 x 6000 x 625
  • HEA nebo HEB
  • tenkovrstvá malta: zdicí malta Ytong, papírové pytle 17 kg
  • věncové tvárnice: věncové tvárnice Ytong, 599 x 249 x 125 nebo 599 x 199 x 125
    paleta 24 ks
  • výztuž: armokoš, tyče 6 a 10 mm, třmínky 6 mm
  • Nářadí: montážní kleště, plátěné upevňovací popruhy, hoblík, zednická lžíce

Na montáž používáme montážní kleště nebo plátěné upevňovací popruhy dostatečně dlouhé, aby sklon závěsu nebyl menší než 60 stupňů. Správné usazení panelů zabezpečí nejlépe dva pracovníci. Stropní dílce klademe po jednotlivých položkách podle výkresu skladby. Podklad tvoří lepicí tenkovrstvá malta ke zdění.

Kontrolujeme dostatečnou délku uložení dílce na vrchol stěny, která nesmí být menší než 100 mm. Dílec ukládáme s mezerou cca 50 mm od sousedního dílce pro vytažení popruhu či montážních kleští, podle způsobu montáže. Mezera hned po položení dílce má být co nejmenší.

Pomocí ocelového páčidla přitlačíme na čelech dílec těsně k dalšímu dílci. Správně položené dílce jsou v čele zalícované a přiražené těsně jeden k druhému. Na čele každého dílce je vždy šipka, která musí směřovat vzhůru. Uložení dílce je min. 100 mm, dílce jsou kladeny na tenkovrstvou maltu.

Přesnost a preciznost při zdění zajistí rovné zakončení zdi. Případné nerovnosti zahladíme hoblíkem. Pomocí ocelového profilu HEA nebo HEB můžeme vytvořit skrytý nosník, který bude v interiéru zakrytý omítkou stropu. Velikost profilu je třeba prokázat statickým výpočtem.

Před uložením dílce do ocelového nosníku je třeba v čele vytvořit hoblíkem výřez pro uložení. I do ocelového nosníku klademe dílce na tenkovrstvou zdicí maltu. Při pokládání dílců zasuneme nejdřív konec dílce do ocelového profilu a pak druhý na stěnu. Správně položený dílec do ocelového profilu je uložen min. 50 mm.

Snadno se řeší i různé šikminy v nosném zdivu. Čela dílců se seřežou přímo na stavbě. Výztuž dílce musí být na tuto úpravu uzpůsobena již při výrobě. Nad střední stěnou vznikne mezera, do které se vloží výztuž (např. žebřík se dvěma podélnými pruty o průměru 10 mm). Po obvodě stropu vyzdíme věncové tvárnice.

Pracujeme pečlivě, lepíme i čela věncovek. Dbáme na správné připojení tepelné izolace věncových tvárnic v rozích a koutech. Do mezery mezi dílce a věncové tvárnice vložíme výztuž budoucího věnce, který je v úrovni stropu a zpevňuje celou stavbu.

Jako věncovou výztuž je vhodné použít předem připravené armokoše. Pokud není v projektu statiky stanoveno jinak, použijí se min. 4 ks profilů 10 mm v podélném směru a příčně třmínky průměru 6 mm v rozestupech cca 250 mm. Spojování podélné výztuže je možné provádět přesahem min. 600 mm.

Zajistíme propojení vodorovné výztuže v rozích stavby. Do zalévacích drážek v dílcích vložíme výztuž min. profilu 8 mm opatřenou na koncích háky, které jsou zakotvené do výztuže obvodového věnce. Po uložení celé výztuže můžeme přikročit k betonáži věnce.

Při opatrném postupu není třeba dodatečná fixace věncových tvárnic, které jsou přilepené zdicí maltou a tvoří potřebnou tepelnou izolaci i ztracené bednění pro věnec. Současně s betonáží věnce můžeme přistoupit i k zalití drážek mezi dílci. Použijeme betonovou směs s velikostí zrna max. 4 mm vhodné konzistence. Beton v drážkách zarovnáme a uhladíme zednickou lžící.

Krok 1: Manipulace

Na montáž používáme montážní kleště nebo dostatečně dlouhé plátěné upevňovací popruhy.

01 Manipulace
01 Manipulace |

Krok 2: Kladení

Stropní dílce klademe po jednotlivých položkách podle výkresu skladby. Podklad tvoří lepicí tenkovrstvá malta ke zdění.

02 Kladení
02 Kladení |

Krok 3: Ukládání

Dílec ukládáme s mezerou cca 50 mm od sousedního dílce. Pomocí ocelového páčidla přitlačíme na čelech dílec těsně k dalšímu dílci.

03 Ukládání
03 Ukládání |

Krok 4: Lícování

Správně položené dílce jsou v čele zalícované a přiražené těsně jeden k druhému.

04 Lícování
04 Lícování |

Krok 5: Vyrovnání nerovností

Dílce jsou kladeny na tenkovrstvou maltu. Případné nerovnosti zahladíme hoblíkem.

05 Vyrovnání nerovností
05 Vyrovnání nerovností |

Krok 6: Skrytý nosník

Pomocí ocelového profilu HEA nebo HEB můžeme vytvořit skrytý nosník, který bude
v  interiéru zakrytý omítkou stropu.

06 Skrytý nosník
06 Skrytý nosník |

Krok 7: Výřez

Před uložením dílce do ocelového nosníku je třeba v čele vytvořit hoblíkem výřez pro uložení.

07 Výřez
07 Výřez |