Partneři sekce:

Osazení střešního okna do nadkrokevního zateplení (Pracovní postup)

Střešní okna v domech s velmi malou spotřebou tepla mají nejslabší místo v rámu okna, kde je teplota na hranici rosného bodu. Společnost puren provedla ověřovací měření na vnitřním rámu a zjistila, že teploty jsou poměrně nízké (+12 °C a méně).

Info o materiálu

» Zateplovací rám je sendvičový výrobek s deskou purenit a PIR jádrem. Je vyráběn pro výšku kontralatě 40 a 60 mm. Jiné výšky jsou na objednání. Zateplovací rám zvyšuje teplotu na vnitřní straně okenního rámu o cca +2 °C.

Co budete potřebovat

  • Střešní okno
  • Zateplovací rám: PDZ izolační rám, ve výšce 40 a 60 mm, dodáván vč. příslušenství
  • Odvodňovací žlábek
  • Těsnicí hmota
  • Nízkoexpanzní PU pěna
  • Samolepicí vodotěsný pás
  • Pojistná hydroizolace
  • Parozábrana
  • Sádrokarton

Pokud není pod oknem radiátor nebo chybně provedené ostění, dochází k orosení okna na vnitřní straně. Za tímto účelem v Německu zahájila společnost puren výrobu zateplovacího rámu ke střešním oknům pro společnost Velux a Roto. Pro Českou a Slovenskou republiku nyní zateplovací rám dodává české obchodní zastoupení puren.

Postup montáže

Postup popisuje montáž rámu střešního okna z exteriérové strany. Provedení interiérového obkladu ostění okna obvykle provádí sádrokartonáři jako samostatnou část montáže ostění. Demontujeme střešní latě v místě střešního okna.

Při montáži okna v nadkrokevním zateplení je nutné zvolit vyměřovací vodorovnou polohu spodního rámu okna a způsob vyřezání otvoru. Spodní úroveň okna volíme dle druhu krytiny, u skládaných krytin tak, abychom pod oknem měli souvislou řadu skládané krytiny.

Vzdálenost otvoru od řídicí latě je cca 120–140 mm. Vyřezání otvoru v PIR izolaci provádíme shora, pokud je PIR izolace na bednění. Pokud je jen na krokvích, provádíme vyřezání otvoru zevnitř. V tomto případě nejdříve rozřízneme parozábranu tak, abychom ji mohli ohnout a napojit na rám okna.

Při pokládce PIR izolace na bednění dojde k úplnému odřezání parozábrany. Potom musíme v místě bednění s parozábranou vyřezat trojúhelníkový výřez, abychom mohli novou parozábranu napojit na parozábranu na bednění. Osadíme zateplovací rám, vycentrujeme ho, podtěsníme těsnicí hmotou a přišroubujeme do krokví.

Kolem rámu musí být vůle cca 10 mm k možnému vycentrování střešního okna. Do zateplovacího rámu vsadíme střešní okno a přišroubujeme ho k zateplovacímu rámu. Volné místo kolem střešního okna vypěníme nízkoexpanzní PU pěnou. Na horní stranu zateplovacího rámu přilepíme samolepicí vodotěsný pás.

Nad okno se umísťuje odvodňovací žlábek vsazením mezi vyřezané kontralatě a na horní straně žlábek přelepíme samolepicí páskou. Ze spodní strany je žlábek podepřen kontralatěmi. Ze žlábku musí voda odtékat mimo okno, a proto musí být uložen zešikma.

Doplníme střešní latě a přišroubujeme je do zateplovacího rámu. Na rám střešního okna přichytíme sponkováním pojistnou hydroizolaci a vyvedeme ji na integrovanou pojistnou hydroizolaci na PIR izolaci. Parozábranu napojujeme na vnitřní rám střešního okna.

Vnitřní obklad pod oknem se volí obvykle ze sádrokartonu, který se přimontuje do dodatečně vsazených plechových profilů v PIR izolaci.

Krok 1: Příprava otvoru

Vyřezání otvoru v PIR izolaci provádíme shora, pokud je PIR izolace na bednění. Pokud je jen na krokvích, provádíme vyřezání otvoru zevnitř.

01 Příprava otvoru
01 Příprava otvoru |

Krok 2: Výřez pro parozábranu

V místě bednění s parozábranou vyřízneme trojúhelníkový výřez, kde bude napojena nová parozábrana na parozábranu na bednění.

02 Výřez pro parozábranu
02 Výřez pro parozábranu |

Krok 3: Zateplovací rám

Osadíme zateplovací rám, vycentrujeme ho, podtěsníme těsnicí hmotou a přišroubujeme do krokví. Kolem rámu necháme vůli cca 10 mm.

03 Zateplovací rám
03 Zateplovací rám |

Krok 4: Osazení okna

Do zateplovacího rámu vsadíme střešní okno a přišroubujeme ho.

04 Osazení okna
04 Osazení okna |