Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Polyuretanové a epoxidové podlahy se zpočátku využívaly především v průmyslových budovách. V současnosti nacházejí svoje využití i v rodinných domech či v občanské výstavbě. Epoxidová podlaha je tvrdší, ale zároveň povrchově křehčí (než polyuretanová) a aplikuje s v tloušťce 2 až 3 mm. Přečtěte si postup správné realizace epoxidové podlahy.

Epoxidový nátěr na betonové podlahy v interiéru

Epoxidový nátěr na betonové podlahy v interiéru

Přiznaný beton se v moderním interiéru stává nezastupitelným prvkem a jsou místnosti, které se bez něj prakticky neobejdou. Ať už jde o podlahy v užitkových místnostech rodinných a bytových domů, jako jsou komory či sklepy, garáže, technické místnosti, dílny, ale také o průmyslové objekty jako sklady a výrobní haly, všude se betonové podlahy jeví jako nejpraktičtější řešení. I povrch betonu je však třeba zafixovat a ošetřit, aby takové zátěži odolal.

Video z pokládky lité podlahy v rodinném domě

Video z pokládky lité podlahy v rodinném domě

Když vybíráme novou podlahu, obvykle řešíme pouze materiál, povrch a výsledný design. Aby byla nová podlaha bezchybná vzhledově i funkčně, je třeba vybrat i kvalitní základ pro její pokládku. Jedním z nejpoužívanějších řešení pro podlahové konstrukce jsou v současnosti lité potěry. Lze s nimi dosáhnout perfektně rovných podlahových ploch s vynikající pevností, a to během pár hodin. Kvalitní základ pro finální nášlapnou vrstvu vytvoříte litým cementovým potěrem CEMFLOW, jehož dodavatelem je skupina Českomoravský beton.

Rekonstrukce podlah v Rudolfinu

Rekonstrukce podlah v Rudolfinu

Na koci roku 2015 byla dokončena rekonstrukce několika prostor v pražském Rudolfinu. Jedna z architektonicky nejvýznamnějších budov v Praze vznikla v letech 1876–1884 podle návrhů architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze. Byla koncipována jako víceúčelový kulturní dům, který v sobě spojí galerijní a koncertní část. Povedlo se to dokonale a toto poslání plní Rudolfinum i v 21. století.

Rekonštrukcia podláh oživila Rudolfinum

Rekonštrukcia podláh oživila Rudolfinum

Na konci roka 2015 bola dokončená rekonštrukcia niekoľkých priestorov pražského Rudolfina. Jedna z architektonicky najvýznamnejších budov v Prahe vznikla v rokoch 1876 – 1884 podľa návrhov architektov Josefa Zítka a Josefa Schulza. Bola koncipovaná ako viacúčelový kultúrny dom, ktorý v sebe spojí galerijnú a koncertnú časť.

Lepení dřevěné podlahy

Lepení dřevěné podlahy

Při použití dřevěných podlahových krytin je třeba mít na paměti, že se jedná o přírodní materiál, který má tendenci smršťovat se nebo roztahovat. Z toho vyplývají zvýšené požadavky na kvalitu podkladu. Především je třeba vyvarovat se dutin či nerovností.

Epoxidový nátěr proti vlhkosti

Epoxidový nátěr proti vlhkosti

Zbytkovou vlhkost lze odizolovat použitím vhodného epoxidového nátěru, a to v závislosti na typu podkladu a druhu vlhkosti. Před aplikací epoxidových nátěrů proti zbytkové vlhkosti v betonových potěrech je třeba povrch mechanicky očistit a odstranit zbytky starých lepidel. Povrch musí být bez trhlin. Cementový podklad je třeba odstranit vhodnými nástroji a povrch důkladně vysát. Xylolitové nebo hořečnaté potěry je nutné očistit tryskou a ofrézovat.

Rychlá a snadná realizace lité podlahy

Rychlá a snadná realizace lité podlahy

Krásu podlahy obvykle posuzujeme jen podle položené krytiny, kterou ve výsledku vidíme. Aby však byla dokonalá i tato vrchní nášlapná vrstva, je třeba vybrat i kvalitní základ pro její pokládku. Pro realizaci litých podlah jsou využívány dva různé typy materiálů, a to anhydritový nebo cementový litý potěr. Výběr potěru záleží na druhu a způsobu užívání stavby.

Ekologická elastická podlahovina s možností vlastního potisku

Ekologická elastická podlahovina s možností vlastního potisku

Úroveň vinylových podlah se za posledních patnáct let posunula výrazným směrem kupředu, výrobci nabízejí vysoce kvalitní produkty, zajímavé z hlediska konstrukčního provedení, složení a užitných vlastností. Legislativní požadavky i vlastní zájem renomovaných výrobců podlahových krytin vedou k výrobě polyvinylchloridových podlah, které jsou zdravotně nezávadné. 

Podlaha a podhled pro libereckou galerii

Podlaha a podhled pro libereckou galerii

Bývalé městské lázně v Liberci už dlouhá léta nesloužily svému původnímu účelu. Po náročné přestavbě podle projektu místní architektonické kanceláře SIAL pod vedením Karla Novotného a Jiřího Bučka před dvěma lety však našly nové uplatnění. Dnes se sem chodí za uměním. O některých technicky složitých řešeních jsme si povídali s Petrem Šudomou ze společnosti Profiltechnik, která měla na starost jejich provedení.

Vyrovnání podkladu před kladením podlahoviny

Vyrovnání podkladu před kladením podlahoviny

Před kladením podlahoviny je třeba věnovat velkou pozornost přípravě podkladu. Doporučuje se použít podlahové systémy od jednoho výrobce, které jsou navzájem kompatibilní a zabezpečí spolehlivě pevné spojení podlahoviny s podkladem. Podklad musí být nosný, rovný, suchý, očištěný od mastnoty a prachu, přičemž pevnost v tahu a tlaku musí být v souladu s platnými normativními předpisy. Trhliny musíme uzavřít, zbytky lepidel odstranit. Zbytková vlhkost podkladu se musí pohybovat v rozpětí daném normou.