Nehořlavá a pevná podlaha z desek CETRIS®

Řada stavebníků stojí před problémem z čeho vytvořit podlahu. Na trhu existuje nepřeberné množství různých materiálů i technologií a je těžké se v nich orientovat.

Tradiční řešení spočívající v použití mokrých procesů (betonové mazaniny, anhydritové a cementové potěry) vnáší do objektu vysoké množství vody vázané v potěrech a to způsobuje přetížení stropních konstrukcí až o 150 kg/m2. Použitím deskových materiálů lze velmi rychle a levně bez použití mokrých procesů zlepšit akustické a tepelně izolační parametry stávající podlahové konstrukce nebo vytvořit zcela novou podlahovou konstrukci.

Zdroj: Cidem

Pro vytvoření záklopu na nosné trámové stropní konstrukci jsou vhodné deskové materiály na bázi dřeva. Cementotřískové desky CETRIS® jsou vyráběny lisováním dřevěných třísek pojených portlandským cementem.

V porovnání s jinými deskovými velkoplošnými materiály na bázi dřeva desky CETRIS® vynikají kombinovanou odolností proti povětrnostním vlivům, ochranou proti ohni, vlhkosti,  hluku, dřevokazným houbám a škůdcům, plísni i bakteriím.

Zdroj: Cidem

Cementotřískové desky CETRIS® PD jsou formátem uzpůsobeny k jednoduché montáži – velikost desky je 1250 x 625 mm, po obvodě jsou opatřeny perem a drážkou s hloubkou 10 mm. Nabízeny jsou i ve variantě broušené – kalibrované s tloušťkovou tolerancí max. +/- 0,3 mm, s obchodním označením CETRIS® PDB.

Tento typ desek CETRIS®  byl použit při realizaci podlahy školní družiny – půdní vestavby- v Černotíně.  Stávající strop byl vytvořen z ocelových nosníků a betonové desky. Vzhledem k nízké únosnosti betonové desky byl vytvořen nový nosný rošt z dřevěných hranolů. Nový rošt vynesený na dřevěných prknech je uložen na horních přírubách I nosníků pro přenesení zatížení  z nové podlahy přímo do nosníků.

Zdroj: Cidem

Podlahové desky se kladly na sraz, slepily se k sobě v peru a drážce a přišroubovaly se k podkladu. Pro lepení spoje bylo použito polyuretanové lepidlo. Odstup podkladní dřevěné konstrukce byl osově 621 mm, použity byly desky CETRIS® PD tl. 22 mm, kladeny byly na vazbu s převázáním.

Při pokládání desek byla zachována  dilatační mezera v šířce 15 mm okolo stěn i sloupů. Stavební práce včetně pokládky podlahy provedla společnost BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o.

Zdroj: Cidem

Nejtenčí tloušťka podlahových desek CETRIS® PD je 16 mm a využívá se  pro sanaci nášlapných podlahových vrstev, kde nejsou závady na vlastní nosné konstrukci, ale nášlapné vrstvy jsou vzhledem k délce užívání a fyzickému opotřebení či zanedbané údržbě už  poškozené.

Na pochůzí vrstvu z cementotřískových desek CETRIS® lze aplikovat elektrické podlahové topení a klást různé druhy podlahových krytin (laminátové podlahy, vinyl, keramická dlažba apod.).

Zdroj: Cidem

Podlaha z desek CETRIS® vyniká nejen vysokou mechanickou únosností, ale v porovnání s jinými deskovými materiály i vyšší hodnotou vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Současně použitím nehořlavých desek CETRIS® lze dosáhnout požární odolnosti až 45 minut.

Vše o podlahách z desek CETRIS®  najdete na stránkách https://www.cetris.cz/systemy/podlahove-systemy/

Zdroj: PR článek společnosti CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS