Skladba

Samonivelační stěrky pro novostavby i rekonstrukce (pracovní postup)

Partneři sekce:

Aktuální trendy a vysoké nároky na kvalitu a zejména rovinnost podlahové konstrukce výrazně preferují použití samonivelačních stěrek. Mezi zásadní přednosti těchto stěrek patří především dosažení dokonalé rovinnosti, a to již u minimální tloušťky vrstvy.

U některých typů nášlapných vrstev, jakými jsou například velkoformátové dlažby či přesné povrchy typu PVC a vinylových podlah, je použití samonivelačních stěrek v podstatě předepsáno.

Víte, že?

Použití samonivelačních stěrek řady Baumit Nivello je jednou ze tří možností, jak vyřešit podkladní vrstvu podlahové konstrukce před pokládkou finální nášlapné vrstvy.

Jako druhé řešení jsou na trhu k dispozici lité potěry na bázi síranu vápenatého (Baumit Alpha), které jsou vhodné pro vyšší zatížení jako plovoucí, oddělený nebo spojený potěr. Uplatnění naleznou především u větších podlahových výměrů a mezi jejich přednosti patří rozlivné vlastnosti, objemová stálost a bezproblémové strojové zpracování.

Třetím možným řešením jsou cementové potěry (Baumit Betonový Potěr). Ty vynikají vysokou pevností v tlaku i pevností v tahu za ohybu. Svým složením se hodí mimo jiné do exteriéru a interiéru v místech s vyšší vlhkostí. Další předností cementových potěrů je snadná zpracovatelnost a také poměr ceny a výkonu.

Řešení pro použití v exteriéru

Prémiovým produktem v řadě nivelačních stěrek je Baumit Nivello Quattro, vyráběný na bázi síranu vápenatého v kombinaci s dalšími pojivy, přísadami a pískem. Používá se k vyrovnání všech druhů cementových a litých potěrů v rozmezí tloušťky vrstvy již od 1 mm až do 25 mm.

Už zmíněné vlastnosti doplňuje tento výrobek o bezpórovitý povrch a také velmi dobrou tepelnou vodivost, proto jej lze použít v kombinaci s podlahovým vytápěním. Prémiové samonivelační stěrky doplňují současné výrobky – Baumit Nivello 30 a Baumit Nivello 10. Obě zmíněné stěrky, které odlišuje předepsaná max. tloušťka 30, resp. 15 mm, jsou vyráběny na cementové bázi, což jim dává do vínku vyšší odolnost proti vlhkosti.

Proto jsou ideálním řešením pro původní i nové betonové podlahy a rovněž pro všechny tradiční druhy nášlapných vrstev. Stěrka Baumit Nivello 10 navíc rychle schne, což umožňuje pokládku nášlapné vrstvy již po 24 hodinách. Produkt Baumit Nivello 30 je díky své vysoké pevnosti vhodný do prostor s vyššími nároky například na provoz.

V roce 2021 se v nabídce společnosti Baumit objevil další výrobek s označením Baumit Nivello 50. Jak už sám název napovídá, tuto cementem zušlechtěnou samonivelační stěrku lze aplikovat pro tloušťky v rozmezí 2–50 mm. Zásadní odlišností od předešlých dvou produktů je fakt, že je možné ji používat v exteriéru.

Majitelé starších nemovitostí s dřevěnou podlahovou konstrukcí mohou při rekonstrukci tuto stěrku použít přímo na původní dřevěný povrch. Podmínkou je náležitá příprava povrchu – musí být čistý, pevný a vysušený. Zároveň by dřevěná konstrukce neměla být nadměrně deformována průhybem. Pro úplnost dodejme, že samonivelační stěrka Baumit Nivello 50 je pochozí po třech hodinách, avšak tento údaj je přímo závislý na realizované tloušťce vrstvy.

Rada odborníka

Nivello Quattro lze díky velmi dobré tepelné vodivosti použít v kombinaci s podlahovým vytápěním – elektrickým, či teplovodním. V případě teplovodního vytápění podlahy je vhodné samonivelační stěrku Baumit Nivello Quattro použít v kombinaci se systémem REHAU RAUTHERM SPEED. V obou případech je tloušťka samonivelační stěrky nad otopným systémem minimálně 8 mm, resp. 10 mm. Díky tomu se tyto podlahové skladby hodí obzvláště pro rekonstrukce.

Aplikace stěrky na dřevěnou podlahu

01 Příprava podkladu

Původní dřevěná podlaha musí být dokonale vysušená a nesmí být nadměrně deformována průhybem. Podlahu zbrousíme a odstraníme všechny nečistoty.

01 Příprava podkladu
01 Příprava podkladu | Zdroj: Baumit

02 Dilatační páska

Po obvodu místnosti osadíme dilatační pásku, která umožní hotové stěrce přirozeně pracovat a rozpínat se, aniž by došlo k poškození konstrukcí.

02 Dilatační páska
02 Dilatační páska | Zdroj: Baumit

03 Kontrola povrchu

Před litím musíme zkontrolovat nejen čistotu povrchu, ale i kvalitu – pokud jsou některé ze stávajících prvků nestabilní, zafixujeme je (například šrouby).

03 Kontrola povrchu
03 Kontrola povrchu | Zdroj: Baumit

04 Spárování

Aby se stěrka správně rozlila a vytvrdla, musíme podkladní dřevěnou podlahu vyspárovat, abychom zabránili pronikání stěrky do konstrukce, eventuálně jejímu průtoku do skladby podlahy. K tomu použijeme například cementovou maltou Baumit Baumacol Preciso.

04 Spárování
04 Spárování | Zdroj: Baumit

05 Kontaktní můstek

Nyní už můžeme začít se skladbou podlahy pod stěrkou. Tu začneme aplikací kontaktního můstku Baumit SuperPrimer.

05 Kontaktní můstek
05 Kontaktní můstek | Zdroj: Baumit

06 Sklotextilní síťovina

Následně po celé ploše podlahy uložíme sklotextilní síťovinu Baumit CeramicTex. Potřebný přesah je vyznačen přímo na síťovině.

06 Sklotextilní síťovina
06 Sklotextilní síťovina | Zdroj: Baumit

07 Aplikace stěrky

Na sklotextilní síťovinu můžeme začít rozlévat samonivelační stěrku. Při aplikaci dbáme na to, aby došlo k rozlití hmoty do všech rohů a ke všem dilatačním páskám v celé ploše.

07 Aplikace stěrky
07 Aplikace stěrky | Zdroj: Baumit

08 Provzdušnění

Čerstvě aplikovanou stěrku provzdušníme ježatým válečkem.

08 Provzdušnění
08 Provzdušnění | Zdroj: Baumit

09 Vytvrdnutí

Po provzdušnění je stěrka hotová a nezbývá než počkat na její plné vytvrdnutí.

09 Vytvrdnutí
09 Vytvrdnutí | Zdroj: Baumit

10 Hotovo

Finální realizace podlahy obývacího pokoje – podklad je připraven pro aplikaci lepicí hmoty a pokládku dlažby.

10 Hotovo
10 Hotovo | Zdroj: Baumit

 

Zdroj: Baumit