Obrázek6 1

Hrubá stavba v detailu: Izolování těžké plovoucí podlahy (pracovní postup)

Partneři sekce:

Těžkou plovoucí podlahu tvoří většinou kroková izolace, separační vrstva, roznášecí vrstva, vyrovnávací separační vrstva (2 až 3 mm) a nášlapná vrstva. Roznášecí vrstvu těžké plovoucí podlahy tvoří vyztužený beton nebo anhydritový potěr. Betonová roznášecí vrstva má obvykle tloušťku alespoň 50 mm. Zhotovuje se s vyztužením ocelovou sítí (oka 150 × 150 mm).

Při zhotovení těžké plovoucí podlahy je nezbytné použít podlahové pásky, které umožňují dilataci roznášecí desky, tedy pružné oddělení podlahy od svislých konstrukcí, a zabraňují bočnímu přenosu kročejového hluku. Pásky by měly být z akusticky pružného materiálu, buď z nařezaných izolačních desek, nebo speciální zhotovené.

Co budete potřebovat?

 • Tepelná a zvuková izolace
  • Isover N, tloušťka: 20 až 50 mm, rozměry: 1 200 x 600 mm
   nebo
  • Isover T-N, tloušťka: 20 až 50 mm, rozměry: 1 200 x 600 mm
   nebo
  • Isover T-P, tloušťka: 20 až 40 mm, rozměry: 1 200 x 600 mm
 • Podlahové pásky
  • Isover N / PP, tloušťka: 15 mm, výška: 50 a 100 mm, délka 1 000 m
 • Pojistná hydroizolace
  • PE fólie
 • Beton třídy C 16/20 nebo anhydritový potěr
 • Síť kari
  • oko: 150 × 150 mm nebo 200 x 200 mm

Nářadí

 • nůž na minerální izolaci
 • elektrické míchadlo
 • plastová nádoba
 • ocelové hladítko
 • souprava na aplikaci potěru (strojní zhotovení)

01 | Podlahové pásky

Po obvodu místnosti se na svislé konstrukce, které budou ve styku s podlahou, položí podlahové pásky.

Obrázek1 4
01 | Podlahové pásky | Zdroj: Isover

02 | Izolační desky

Po uložení podlahových pásků se začnou ukládat od rohu místnosti izolační desky. Desky se kladou na sraz.

Obrázek2 3
02 | Izolační desky | Zdroj: Isover

03 | Úprava rozměrů desky

Rozměry izolačních desek se v případě potřeby upraví nožem na minerální izolaci.

Obrázek3 2
03 | Úprava rozměrů desky | Zdroj: Isover

04 | Pojistná hydroizolace

Na izolační vrstvu se uloží pojistná hydroizolace (PE fólie) se vzájemným přesahem pásů 150 mm, která zabrání pronikání vlhkosti do izolační vrstvy a zatékání potěru do izolace. Hydroizolační fólie se vytáhne i na boční pásek.

Obrázek4 2
04 | Pojistná hydroizolace | Zdroj: Isover

05 | Roznášecí vrstva

Na takto připravený podklad se zhotoví roznášecí vrstva – betonová mazanina (beton třídy C 16/20), do které se vloží síť kari (W4 150 × 150 mm, tloušťka vrstvy: 50 mm, nebo W4 200 × 200 mm, tloušťka vrstvy: 60 mm) nebo anhydritový potěr (tloušťka: 40 až 80 mm).

Obrázek5 2
05 | Roznášecí vrstva | Zdroj: Isover

06 | Seříznutí podlahových pásků

Po ztvrdnutí roznášecí desky se odříznou přečnívající části podlahového izolačního pásku a hydroizolační fólie na horní úroveň roznášecí desky. Tím vznikne podklad pro zhotovení nášlapné vrstvy (koberec, PVC, keramická dlažba, parkety apod.).

Obrázek6 1
06 | Seříznutí podlahových pásků | Zdroj: Isover
Cementový potěr

Jednosložkový cementový podlahový potěr ST line W 400 s pevností v tlaku 20 MPa vhodný pro ruční zpracování. Určený na zhotovení vnitřních spojených potěrů a na zhotovení podlahových konstrukcí se zabudovaným podlahovým vytápěním. Tvoří podkladní vrstvu pod konečnou povrchovou úpravu podlah a vyrovnávací vrstvu. Vhodný pro použití v interiéru.

zpracováno z podkladů firmy Isover