Postup: Správná realizace epoxidové podlahy

Postup: Správná realizace epoxidové podlahy

Partneři sekce:

Návod jak vytvořit epoxidovou podlahu. Epoxidové podlahy patří mezi nejrozšířenější lité podlahy. Neslouží jen jako estetická úprava povrchu betonu, ale chrání ho i před působením různých negativních vlivů, především před mechanickým a chemickým namáháním.

Lze je vyhotovit v široké barevné škále. Jsou vhodnější do interiérových prostorů, ale mohou se použít i v exteriéru. Někteří architekti je dnes velmi často používají při návrzích podlah v kuchyňských prostorách, koupelnách, chodbách, fitnessových místnostech, kancelářích, archivech apod.

Tyto povrchy tvoří jednolité celky, takže se velmi dobře a snadno udržují a splňují i přísné hygienické požadavky. Při nanášení těchto nátěrů nebo stěrek je třeba bezpodmínečně dodržet předepsané pracovní postupy výrobců.

Hlavní podmínkou bezporuchové životnosti podlahy je kvalitní podkladová vrstva, která se nedrobí, je pevná, nemá výrazné nerovnosti, je dostatečně izolovaná proti vzlínající vlhkosti a v případě čerstvého betonu je i přiměřeně vyzrálá (min. 28 dní).

Přečtěte si také – Přehled trhu: Polyuretanové a epoxidové podlahy

Podle tloušťky nanášené vrstvy materiálu jde buď o nátěry, nebo stěrky. U nátěrů nanášená vrstva váže prachové částice a zpevňuje povrch, jehož nerovnosti kopíruje a nevyrovnává. Takto ošetřený povrch je vhodný do místností, kde se nevyžaduje dokonale hladká podlaha, jako jsou balkony, garáže, sklady, nákladní rampy, výrobní provozy.

Epoxidová stěrka

Pokud se požaduje hladký povrch (obytné místnosti, kuchyně, chodby, labora­toře, sklady, výrobní provozy, sportoviště), je třeba nanést silnější vrstvu – stěrku. Tloušťka vrstvy závisí na nerovnostech podkladu. Stěrka se nanáší rozléváním na předem připravený podklad a postupným roztahováním na plochu. Epoxidy jsou většinou pocho­zí po 24 hodinách, mechanicky zatížitelné po 3 dnech, chemicky po 7 dnech.

O materiálu

  • dvousložkový samonivelační materiál na bázi epoxidových živic,
  • ochranná vrstva betonu před chemickým a mechanickým namáháním,
  • vytváří jednolitý celek.

Co budete potřebovat

Penetrační nátěr
Hloubkový základ LF 1, Spotřeba 0,15 kg/m2

Nivelační materiál
Nivelační hmota Extrém NE 30, spotřeba 1,7 kg/m, 2/1 mm

Epoxidová pryskyřice
Epoxidová pryskyřičná báze EP 70 BM, spotřeba od 0,7 do 0,3 kg/m2

Sešívací spony na trhliny v podkladu
HOCO sešívací spony

Ukončovací lišta
Gumové těsnění

Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka EP 3, EP 35, spotřeba EP 3 1,45 kg/m2

Posypové lupínky
Konečný nátěr
Epoxidový konečný nátěr EP 20, Top Coat EP 100 TC, spotřeba EP 20 0,2 až 0,3 kg/m2

Nářadí
Bruska na betonové podlahy
Penetrační válec
Ozubená stěrka
Odvzdušňovací válec, (d = 25 mm, š = 230 mm)

1. Podklad
Podklad se důkladně očistí od mastnot, špíny, volných částic a prachu. Povrch se přebrousí, aby se odstranil cementový kal – „skořepina“. Podklad musí být izolovaný proti vlhkosti, pevný a nosný.

2. Konzultace
Případné poruchy podkladu je třeba opravit vhodnými materiály. Připravenost podkladu se doporučuje konzultovat s obchodně-technickým zástupcem firmy, která dodává epoxidovou stěrku.

3. První penetrování
Celá plocha podkladu se důkladně natře základním penetračním nátěrem (hloubkový základ LF1) a po obvodu se umístí obvodová izolace z PE pěny.

4. Nivelační vrstva
Po zavadnutí penetračního nátěru se aplikuje nivelační materiál. Po jeho dostatečném vytvrdnutí se doporučuje povrch přebrousit…

5. Druhé penetrování
…aby se odstranila případná nesoudržná sedimentovaná vrstva – „skořepina“. Celá plocha se následně penetruje epoxidovou pryskyřičnou bází (EP 70 BM).

6. Ohraničení okrajů
Okraje plochy se ohraničí ukončovací lištou nebo gumovým těsněním.

Skladba podlahových vrstev

1. Podkladový beton musí být izolovaný proti vlhkosti, zbavený prachu, nečistot a mastnot.
2. Penetrace pod nivelační stěrku
3. Nivelační stěrka
4. Penetrace pod epoxidový nebo polyuretanový nátěr, tloušťka vrstvy 0,1–0,3 mm
5. Epoxidový nebo polyuretanový nátěr nebo
6. Epoxidová nebo polyuretanová stěrka, tloušťka vrstvy 1–5 mm
7. Dekorativní lupínky
8. Pečeticí nátěr, tloušťka vrstvy 0,1–0,3 mm

Možné kombinace vrstev
– 1, 4, 5
– 1, 2, 3, 4, 5
– 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

7. Míchání směsi
Tekutá pryskyřice  se smíchává tak, že komponent B se vyleje do nádoby s komponentem A, a to za stálého míchání elektrickým míchačem. Celá směs se důkladně promíchá, dokud nevznikne homogenní hmota.

8. Opětovné promíchání
Zamíchaná pryskyřičná směs se přeleje do čisté nádoby a opět se důkladně promíchá. Jde o důležitý krok, kterým se zabezpečí důsledné promíchání komponentů A a B.

9. Rozlití
Pryskyřičná směs se rovnoměrně rozlévá na podklad v přiměřeném množství.

10. Rozetření
Ozubenou stěrkou se pryskyřice rovnoměrně rozetře na ploše a postupně se dolévá další materiál.

11. Odvzdušňování
Po rozetření na podkladu se materiál ihned odvzdušňuje odvzdušňovacím válcem. Odstraní se tak vzduchové bubliny, které vznikly při míchání pryskyřice.

12. Dekorativní lupínky
Přímo na povrch čerstvé pryskyřice se mohou nasypat dekorativní lupínky.

13. Ochrana
Byly-li použity dekorativní lupínky, doporučuje se na celý povrch nanést ochranný uzavírací nátěr (Epoxy Top Coat EP100 TC).

TEXT a FOTO: MUREXIN

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.