kročejová izolace

Velký přehled kročejových izolací

Partneři sekce:

Kročejová izolace je důležitou součástí skladby každé podlahy. Přestože její použití není nutné ve všech případech podlah, nutností se stává v prostorech, kde se pod užívanou podlahou nachází další obytný prostor.

K přenosu hluku ovšem nedochází pouze do spodního patra, ale i do okolních místností skrze stěny. Pro omezení všech akustických mostů a zamezení přenosu vibrací mezi dvěma konstrukcemi proto potřebujeme materiály k tomu určené. Nutností se kročejová izolace stává pro skladby s betonem či anhydritem – oba materiály jsou velmi dobrým vodičem strukturálního hluku.

Mezi nejpoužívanější kročejové izolace lze zařadit polystyren a minerální vatu. Kročejový polystyren je patrně nejčastěji používanou kročejovou izolací podlahy díky své ceně a poměrně nízké stlačitelnosti. Oproti minerální vatě sice vyniká lepšími hodnotami kročejového útlumu, na druhou stranu má ovšem horší hodnoty z hlediska zateplení.

V případě použití mezi jednotlivými obytnými prostory se ovšem jedná o faktor, který není až tak důležitý – obytné prostory bývají vytápěny na obdobnou hodnotu, a proto zpravidla větší únik tepla nehrozí. Zde je třeba upozornit, že čím menší je objemová hmotnost kročejového polystyrenu, tím lépe tlumí strukturální hluk.

Kročejová, minerální vata je oproti polystyrenu výrazně dražší a hlavně stlačitelná – proto nedovoluje použití ve vyšších skladbách podlah, ale ideálně se hodí pro těžké plovoucí podlahy. Oproti polystyrenu má lepší hodnoty součinitele tepelné vodivosti i lépe zatepluje. Minerální vata rovněž bývá nehořlavá.

Při aplikaci kročejové izolace je třeba jednotlivé kusy klást přesně vedle sebe a odizolovat roznášecí desku od okolních stěn. Pokud by mezi jednotlivými kusy izolace zůstaly mezery, izolace by samozřejmě nesloužila svému účelu a strukturální zvuk by se volně šířil konstrukcí.

Přehled kročejových izolací

Knauf Insulation Kamenná vata PTN

Kamenná vata PTN
Kamenná vata PTN |

Vlastnosti a použití
PTN je určen pro aplikaci do těžkých plovoucích podlah (pod betonové povrchy) pro svou specifickou tuhost a tepelněizolační i zvukověizolační vlastnosti, do míst s nižším užitně-provozním zatížením. Velkou měrou odstraňuje kročejový hluk z konstrukce. Stlačitelnost je max. 4 mm. Minerálně vláknitý izolační materiál z kamenné minerální vlny, ve formě desek, balený standardně po více kusech.

Tepelný odpor
1,10 (m2K/W) pro tl. 40 mm

Rozměr (d × š × v)
1 000 × 600 × 20-50

Balení
4,8 m2/balík pro tl. 40 mm

Výrobce
KnaufInsulation

Isover T-P

Isover T P
Isover T P |

Vlastnosti a použití
Přesně řezané desky do lehkých a těžkých plovoucích podlah v kombinaci s Isover N/PP podlahovými pásky. Vysoké nároky jsou kladeny na podklad suchých plovoucích podlah, na který se kladou vrstvy přesně řezaných desek. Díky své velké přesnosti a minimální stlačitelnosti jsou tyto desky také velice vhodné i do tenkých anhydritových podlah. V případě lehké plovoucí podlahy je limitní hodnota zatížení 5 kN.m-2, tj. 500 kg.m-2.

Tepelný odpor
1,05 (m2K/W) pro tl. 40 mm

Rozměr (d × š × v)
1 200 × 600 × 20-50

Balení
4,32 m2/balík pro tl. 40 mm

Výrobce
Isover

Rockwool STEPROCK HD

Rockwool STEPROCK HD
Rockwool STEPROCK HD |

Vlastnosti a použití
Deska z kamenné vlny je určena pro stavební tepelné a akustické izolace lehkých i těžkých plovoucích podlah s požadavky na zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Jsou ideální pro podlahy v rodinných domech, bytech, administrativních budovách i nemocnicích. Díky speciální struktuře jsou desky STEPROCK HD velmi odolné a jsou vhodné pro podlahy s užitným zatížením až 500 kg/m2.

Tepelný odpor
1,00 (m2K/W) pro tl. 40 mm

Rozměr (d × š × v)
1 000 × 600 × 20-50

Balení
3,6 m2/balík pro tl. 40 mm

Výrobce
Rockwool

Bachl EPS T 4000

Bachl EPS T 4000
Bachl EPS T 4000 |

Vlastnosti a použití
Bachl EPS T 4000 je tepelná izolace z elastifizovaného pěnového polystyrenu, která odpovídá požadavkům na izolaci proti strukturálnímu hluku a na kročejový útlum. Pro dokonalou izolaci proti kročejovému hluku je nutno použít také pásky z pěnového polyetylenu po obvodu stěn místností a dále separační stavební PE-fólii tloušťky minimálně 0,10 mm.

Tepelný odpor
0,91 (m2K/W) pro tl. 40 mm

Rozměr (d × š × v)
1 000 × 500 × 20-50

Balení
5,5 m2/balík pro tl. 40 mm

Výrobce
Bachl

Styrotrade Styrofloor T5

Styrofloor T5
Styrofloor T5 |

Vlastnosti a použití
Zvukově- a tepelněizolační desky styrofloor T5 určené pro vytváření vrstev v podlahách s požadavkem kročejového útlumu a zvukověizolačních vrstev v konstrukcích. Desky se vyrábějí úpravou základního materiálu EPS. Styrofloor T5 je vyráběn pro podlahové konstrukce s vyšším zatížením do maximálně 5kN/m2, což je dostačující pro vysoce zatížené podlahy v obytných domech a průmyslových objektech.

Tepelný odpor
1,00 (m2K/W) pro tl. 40 mm

Rozměr (d × š × v)
1 000 × 500 × 15-50

Balení
6 m2/balík pro tl. 40 mm

Výrobce
Styrotrade

Isover EPS RigiFloor 4000

Isover EPS RigiFloor 4000
Isover EPS RigiFloor 4000 |

Vlastnosti a použití
Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou dynamickou tuhostí pro kročejovou neprůzvučnost těžkých plovoucích podlah (beton, anhydrit aj.). Jsou určeny do všech typů obytných i kancelářských budov s užitným zatížením až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm a 4 mm u desek tl. 50 mm.

Tepelný odpor
0,90 (m2K/W) pro tl. 40 mm

Rozměr (d × š × v)
1 000 × 500 × 20-50

Balení
6 m2/balík pro tl. 40 mm

Výrobce
Isover

Text: zpracováno z pokladů jednotlivých firem
Foto: archiv firem

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2018.
Aktualizováno 10/2022.