Snadné navrhování požárně odolných konstrukcí z desek CETRIS®

Požární odolnost podhledu EI 45 je dosažena skladbou CETRIS®BASIC 2x12 mm spolu s tepelnou izolací

Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou je stavební konstrukce nebo požární uzávěr schopen odolávat účinkům požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce. Dosáhnout požární odolnosti lze různými způsoby, které mají vždy společný efekt – konstrukce je „obalena“ požárně odolnou vrstvou.

V minulosti se používalo například u ocelových a dřevěných prvků obezdění, popř. obetonování, případně požární omítky či nástřiky. Jedná se ale o pracné technologie s mokrými procesy často zvyšující rozměry samotné konstrukce.

Oblíbenou formou zvyšování požární ochrany stavebních konstrukcí jsou protipožární obklady. Jedná se o suchou technologii, kdy se např. ocelové konstrukce opláští nehořlavým materiálem s určitou izolační schopností. Navíc jsou obklady po celou dobu životnosti konstrukce stejné, nemusí se obnovovat a své protipožární vlastnosti mají již při zabudování.

Vhodným materiálem pro opláštění konstrukcí jsou cementotřískové desky CETRIS® zařazené do třídy reakce na oheň A2-s1,d0. V porovnání s deskami na bázi sádry vynikají vyšší mechanickou odolností a vzduchovou neprůzvučností, jsou vhodné do venkovního prostředí i bez dodatečné povrchové úpravy, ale především pro použití v požární ochraně postačí použít základní desku CETRIS® BASIC.

Samotné cementotřískové desky CETRIS® BASIC se při opláštění stěnových či třeba podhledových konstrukcí kladou se spárou, která je vyplněna požárním trvale pružným tmelem. Desky CETRIS® BASIC se k nosné konstrukci kotví nejčastěji vruty, k dřevěné konstrukci lze desky také sponkovat.

Dělící stěnové konstrukce s nosnou ocelovou konstrukcí opláštěné deskami CETRIS® dosahují požární odolnosti až 180 minut a lze je použít na výšku až 9,5 metru. V kombinaci s dřevěným rámem nosné a obvodové stěny dřevostaveb obložené deskami CETRIS® odolají až 90 minut účinkům normového požáru.

Stěna s odolností 60 minut oddělující technologickou část ve výrobním areálu Fatra je opláštěna cementotřískovými deskami CETRIS® FINISH
Stěna s odolností 60 minut oddělující technologickou část ve výrobním areálu Fatra je opláštěna cementotřískovými deskami CETRIS® FINISH |

V oblasti vodorovných konstrukcí může být deska CETRIS® použita k opláštění stropů, pohledů (požární odolnost zdola) , popřípadě zaklopení stropní konstrukce (požární odolnost zhora). Podhledové konstrukce jsou opláštěny deskami CETRIS® tl. 12 mm v jednou nebo i dvou vrstvách, případně doplněné o tepelnou izolaci. Odzkoušené skladby lze použít v kombinaci s různými typy stropních a střešních konstrukcí.

Pro vytvoření plně pochůzího záklopu na dřevěných nebo ocelových nosnících postačí deska CETRIS® tloušťky 22 mm (odstup podpor 625 mm). V této kombinaci je únosnost desky min. 150 kg/m2, zároveň celá skladba včetně 80 mm minerální vlny vložené mezi stropní nosníky vykazuje požární odolnost REI 45.

Ochranu ocelových prvků před působením ohně a zejména vysokých teplot způsobujících ztrátu únosnosti a stability dokáže zajistit obklad z cementotřískových desek CETRIS®.

Samotná ochrana ocelových konstrukcí může být řešena obkladem z cementotřískových desek CETRIS® aplikovaných přímo na ocelovém průřezu nebo s pomocnou konstrukcí (například tenkostěnné pozinkované profily, úhelníky pro suchou výstavbu). Jednovrstvý obklad z desek CETRIS® dokáže zajistit ochranu až po dobu 90 minut.

Při opláštění nosných sloupů ocelového skeletu víceúčelové sportovní haly v Raškovicích byly použity cementotřískové desky CETRIS BASIC tl. 16 mm.
Při opláštění nosných sloupů ocelového skeletu víceúčelové sportovní haly v Raškovicích byly použity cementotřískové desky CETRIS BASIC tl. 16 mm. |

Výčet skladeb konstrukcí opláštěných deskami CETRIS® s požární odolností je značný, pro usnadnění navrhování jsme pro Vás připravili kompletní sortiment našich výrobků zpracovaný do podoby elektronického katalogu 3D prvků. Elektronická knihovna konstrukcí pro BIM představuje digitální podobu technického katalogu CETRIS® Podklady pro projektování a realizaci staveb.

Doplněk je kompatibilní pro programy Revit 2016, 2017, 2018, 2019 a Archicad 18, 19, 20, 21, 22 pro Windows a macOS. Výhodou je automatická aktualizace všech dat on-line.

Ke stažení je doplněk na webových stránkách výrobce cementotřískových desek www.cetris.cz.

ZDROJ: PR článek společnosti CIDEM Hranice, a.s.

RubrikyPodhledy, Stavebnictví