Partneři sekce:

Bezprofilová montáž desek

Bezprofilová montáž desek

Systém slouží pro bezprofilovou montáž deskových materiálů, jako jsou sádrokarton, dřevotřískové desky apod., tedy bez nutnosti montovat tradiční složité kovové konstrukce pro uchycení desek. Tvoří jej distanční nastavitelné talířové kotvy vhodné pro upevnění na zdivo, beton, pórobeton i dřevěné konstrukce.

MICHNO SYSTEM je certifikovaným řešením (STO č. 090-029787) pro montáž předsazených stěn, podhledů a podlah, které nahrazuje tradiční kovové konstrukce (profily UD a CD). Na podkladu se vytvoří rastr z distančních talířových kotev, v případě kotvení na stěny a strop s roztečí dle velikosti desky, např. 600 × 600 mm, u podlah zpravidla 400 × 400 mm, a desky se pak upevní do plastových talířů kotev pomocí předepsaných vrutů. Tento princip montáže s sebou nese další bonus – v podstatě nulový odpad. Ještě před vlastní montáží je potřeba rozhodnout o délce kotev. Nejprve je nutné zjistit rovinnost a svislost podkladu a rozhodnout o rozměrovém rozsahu jeho vyrovnání.

Tip pro odborníky
Volba konkrétního prvku z nabídky je ovlivněna materiálem, do kterého se kotví. Pro kotvení do zdiva stěn a stropů z betonu, pórobetonu, plných a dutinových zdicích prvků se použijí distanční talířové kotvy SM6 (kotva M6 s plastovou hmoždinkou M6S), pro kotvení do masivního dřeva a materiálů na bázi dřeva se použijí distanční talířové kotvy SDM6 (kotva M6 se speciálním průběžným kovovým prvkem). V únosném podkladu se pro plastovou hmoždinku doporučuje kotevní hloubka 40 mm, u speciálního kovového prvku je kotevní hloubka 25 mm. Pro tvorbu snížených podhledů se oba prvky dodávají s prodlužovacím nástavcem ve variantách 10 cm, 20 cm a 30 cm.

Podle toho se následně volí délka distanční talířové kotvy tak, aby vždy bylo zajištěno potřebné rozevření plastové hmoždinky (hloubka zašroubování závitové části kotvy minimálně 40 mm do hmoždinky) nebo dostatečná fixace do průběžného prvku pro dřevo (hloubka zašroubování závitové části kotvy minimálně 12 mm). Distanční kotvy M6 se dodávají v délkových variantách 70 mm (nastavení vzdálenosti od podkladu až 30 mm), 100 mm (nastavení vzdálenosti až 60 mm) a 130 mm (nastavení vzdálenosti až 90 mm). Pro možnost uvedeného nastavení je nutné vyvrtat do podkladu otvory hloubky odpovídající závitové části zvolené kotvy.


01 | Rozmístění distančních kotev v ploše
Na stěně vyznačíme vodorovnou čáru ve výšce 70 mm nad podlahou. Tato linie vyznačuje první řadu kotev (rozteč dle typu desky). Další vodorovné řady kotev vynášíme vzestupně (rozteč dle velikosti desky) tak, aby místa kotev odpovídala průsečíkům pravoúhlé sítě. Vynášení bodů pro umístění kotev lze usnadnit tzv. „brnkačkou“, neboli barvicím provázkem, případně kružítkem.


02 | Montáž distančních kotev
Po vyznačení bodů kotvení vyvrtáme pomocí 8mm vrtáku otvory s hloubkou odpovídající délce závitové části zvolené kotvy, minimálně vždy 55 mm. Před osazením hmoždinky otvor vyčistíme. Do vyčištěného otvoru vsadíme hmoždinku podle návodu nebo zašroubujeme kotevní prvek pro dřevo tak, aby tyto po osazení lícovaly s povrchem podkladu.

Od partnerů ASB


03 | Montáž desek
Do vsazených hmoždinek zašroubujeme zvolené talířové kotvy tak, aby tyto nejprve vytvořily základní síť bodů pro vymezení srovnávací roviny. Po kompletním osazení, vyrovnání a fixaci distančních talířových kotev zahájíme montáž desek. Pokud se jedná o instalaci na stěnu, v případě nerovné podlahy doporučujeme podložit desky podložkami.


04 | Kotvení desek
Desky se obvykle kotví pomocí předepsaných vrutů do plastových talířů kotev. Při montáži jednotlivých druhů desek respektujte pokyny pro montáž vydané jejich výrobcem.


05 | Výhody
Díky využití tohoto systému vzniká volný prostor pro rozvod kabelů a izolace.

Pozor!
Do dutinových a bortivých materiálů (pórobeton apod.) vrtáme vždy bez příklepu!

TEXT: Martin Chmelík
FOTO: HPI-CZ

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.

RubrikyPodhledy