05

Minerální podhledy se snadným přístupem k instalacím (pracovní postup)

Partneři sekce:

Kazetové podhledy uspokojí i nejvyšší nároky na estetiku, akustiku, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost v moderních kancelářích, školách, zdravotnických zařízeních, prodejnách a prostorách pro volný čas.

Samotná instalace takového demontovatelného podhledu je vcelku jednoduchá – po obvodu místnosti se vyznačí výšková úroveň podhledu. Dle této vyznačené roviny se na stěny upevní obvodové profily plastovými natloukacími hmoždinkami, popř. jinými vhodnými připevňovacími prostředky podle druhu obvodových konstrukcí. Rozteč připevnění profilu je max. 625 mm, v rozích je vzdálenost prvního připojení od rohu max. 200 mm. Kouty a rohy obvodových profilů se dle potřeby zastřihnou pod takovým úhlem, aby na sebe profily navazovaly.

Kotvení závěsů do nosného stropu je třeba provést vhodnými kotevními prostředky. Předepsaná zkušební síla na vytržení závěsu je 1,2 kN (tzn. tíha břemene cca 120 kg). K nosnému kotvení závěsů do nosného stropu není dovoleno použít plastové hmoždinky. Do betonových stropů se závěsné dráty upevňují ocelovými hmoždinkami, např. DN6, k dřevěným nosným konstrukcím (např. nosníkům a trámům) pak z boku konstrukce vruty s plochou hlavou typu FN.

Závěsy pro hlavní T-profil se kotví k nosné konstrukci stropu v roztečích max. 1 200 mm, v případě požadavku na požární odolnost v roztečích max. 1 000 mm. První závěs může být vzdálen max. 400 mm od obvodové stěny. Hlavní T-profily se upevní k závěsným drátům pomocí pérového závěsu pro hlavní T-profil nebo pomocí dvojité pérové svorky a drátu s hákem. Vzájemná vzdálenost hlavních nosných T-profilů je 1 200 mm.

Vyrovnání hlavních T-profilů se dosáhne výškovou rektifikací závěsů. Po roztečích 600 mm se mezi hlavní T-profily vloží příčné T-profily délky 1 200 mm. Konstrukce se dokončí vložením příčných T-profilů délky 600 mm mezi osazené příčné profily délky 1 200 mm. Vlastní podhled je tvořen kazetami, které se vkládají do takto připraveného, zavěšeného rastru.

Podhledy jsou i po instalaci jednoduše demontovatelné, a umožňují tak snadný přístup do prostoru nad nimi. Ten lze využít například pro vedení technologických zařízení a rozvodů (elektroinstalace, vzduchotechnika, kanalizace apod.).

Informace o materiálu
Kazetové podhledy Eurocoustic jsou demontovatelné minerální podhledy, u nichž se kloubí vynikající akustické vlastnosti s atraktivním vzhledem, jednoduchou a rychlou montáží. Kazety Tonga A 40 a Tonga A 22 jsou dostání až ve 40 různých barvách nebo 6 unikátních designech, které z obyčejné místnosti udělají unikátní místo.

Co budeme potřebovat?

  • Minerální kazetové desky Eurocoustic
  • Obvodové profily
  • Hlavní T-profil
  • Příčné T-profily délky 1 200 mm / 600 mm

Nářadí a pomůcky

  • Plastové natloukací hmoždinky
  • Ocelové hmoždinky např. DN6 – pro kotvení do betonových stropů
  • Vruty s plochou hlavou typu FN – pro kotvení do dřevěných nosných konstrukcí
  • Pérový závěs / dvojité pérové svorky a drát s hákem

01 Montáž obvodových profilů
Po obvodu místnosti se vyznačí výšková úroveň podhledu. Podle vynesené roviny se na stěny upevní obvodové profily.

01
01 |

02 Úprava profilů
Dle potřeby se kouty a rohy obvodových profilů zastřihnou pod takovým úhlem, aby na sebe profily navazovaly.

02
02 |

03 Kotvení závěsů do nosného stropu
Kotvení závěsů do nosného stropu je třeba provést vhodnými kotevními prostředky – upevníme například ocelovými hmoždinkami DN6 (do betonu) nebo vruty s plochou hlavou FN (do dřeva)

03
03 |

04 Osazení hlavních T-profilů
Závěsy pro hlavní T-profil se kotví k nosné konstrukci stropu v roztečích max. 1 200 mm, první závěs může být vzdálen max. 400 mm od obvodové stěny. K závěsným drátům se upevní například pomocí pérového závěsu.

04
04 |

05 Osazení příčných profilů
Po roztečích 600 mm se mezi hlavní T-profily vloží příčné T-profily délky 1 200 mm. Konstrukce se dokončí vložením příčných T-profilů délky 600 mm mezi osazené příčné profily délky 1 200 mm.

05
05 |

06 Vkládání kazet
Nakonec následuje vkládání kazet Eurocoustic. Ty vkládáme dle schématu na obr. 1.

06
06 |
Víte, že…?
V případě požadavků na požární odolnost kazetového podhledu je nutné dbát i na umístění kompenzačních členů v hlavních T-profilech, které musí být umístěny v jedné úrovni a co nejblíže závěsu.