Nové typy desek CETRIS® AKUSTIC
Galerie(5)

Nové typy desek CETRIS® AKUSTIC

Partneři sekce:

Prostorová akustika hodnotí šíření hluku v místnostech budov. Sledování vlastností prostorové akustiky je důležité zejména v místnostech sloužících pro přednes mluveného slova a hudby, v místnostech sloužících pro záznam zvukového signálu a v dalších vybraných prostorech  jako jsou například shromažďovací a sportovní prostory. Mimo tyto prostory je vhodné řešit prostorovou akustiku i v průmyslových provozech, kde může správné řešení pohltivosti prostoru přispět ke snížení hluku v interiéru.

Optimálních akustických parametrů v místnosti lze dosáhnout použitím obkladu z cementotřískové desky CETRIS® AKUSTIC, který  se příznivě podílí na zlepšení prostorové akustiky a pohlcování zvuku ve vnitřních prostorách.

V letošním roce uvede výrobce cementotřískových desek CETRIS® společnost CIDEM Hranice, a.s. na trh další varianty akustických desek, které rozšíří segment perforovaných obkladů.

Základem je typ CETRIS® AKUSTIC A, kde je dosažena perforace vyvrtáním pravidelných otvorů o průměru 12 mm, přičemž odstup otvorů je v podélném i příčném směru 32 mm. Nabídka desek s vyvrtanými otvory je rozšířena o tyto typy :

– typ  B – vyvrtané otvory o průměru 12 mm, rastr vrtání snížen na odstup 16 mm v podélném i příčném směru. Zhuštěním vrtání je dosaženo perforace 17,5 %.
– typ C – vyvrtané kruhové otvory v odstupu 32 mm, přičemž dominuje průměr otvorů 12 mm doplněné otvory o průměru 18 mm.
– typ D – vyvrtané kruhové otvory v odstupu 32 mm, přičemž dominuje průměr otvorů 12 mm doplněné o otvory průměru 18 a 24 mm.

Nově jsou v nabídce akustické desky CETRIS®, jejichž perforace je docíleno vyfrézováním drážek o jednotné šířce 10 mm :

– typ E – 135 drážek délky 85 mm orientovaných vodorovně s delším rozměrem, perforace 14,7 %.
– typ F – 165 drážek délky 75 mm orientovaných vodorovně s kratším  rozměrem, perforace 15,8 %.
– typ G – 56 drážek délky 60 – 263 mm orientovaných vodorovně s delším rozměrem, perforace 16,2 %.
– typ H – 64 drážek délky 63 – 256 mm orientovaných vodorovně s delším rozměrem, perforace 15,7 %.

Dva typy z nově nabízených druhů akustických desek byly otestovány v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně. Ve skladbě podhledu (popř. obkladu stěny) byl stanoven součinitel zvukové pohltivosti. Stupeň zvukové pohltivosti vyjadřuje poměr neodražené a odražené zvukové energie. Při úplném odrazu je α = 0, při úplném pohlcení α = 1. Průběh činitele zvukové pohltivosti v závislosti na frekvenci je znázorněn na grafu. Vysokých hodnot pohltivosti dosahují akustické desky CETRIS® zejména při nízkých frekvencích.

Ve srovnání s jinými akustickými obkladovými materiály je při použití cementotřískové desky  CETRIS® AKUSTIC  zajištěna navíc vysoká odolnost proti mechanickému proražení, odolnost vůči vlhkosti – to vše při zachování vysoké třídy reakce na oheň (A2-s1,d0). Tyto parametry předurčují použití tohoto nového typu desky CETRIS® AKUSTIC především do prostor s proměnlivou teplotou a vlhkostí, objektů se specifickými požadavky.

Mimo základní provedení bez povrchové úpravy nabízí výrobce i typ CETRIS® AKUSTIC FINISH.

Tento typ desky je navíc opatřen povrchovou úpravou – nástřikem základní a vrchní barvy na bázi modifikované akrylátové pryskyřice. Barevný odstín je možné zvolit ze široké škály odstínů vzorkovnice RAL nebo NCS. Všechny typy akustických desek jsou nabízeny ve standardním formátu 1250 x 625 mm a v tloušťkách 8 a 10 mm.

detail povrchové úpravy akustických desek CETRIS AKUSTIC FINISH

detail povrchové úpravy akustických desek CETRIS AKUSTIC FINISH

www.cetris.cz/reference/147-akustic-v-aqualandu-moravia/

Zabudováním cementotřískové desky CETRIS® AKUSTIC do systému obkladu stěny nebo podhledu (pod stropní  nebo střešní konstrukcí) spolu s nosnou konstrukcí, akusticky účinnou textilií a vloženou minerální vlnou,  získáme nejen esteticky zajímavý, ale i funkční obklad, který prokazatelně zlepšuje prostorovou akustiku.

Zdroj: PR společnosti CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS