Partneři sekce:
  • Prefa
Plechová střešní krytina – koruna domu

Plechová střešní krytina – koruna domu

V nepřeberném množství stavebních materiálů a výrobků se v dnešní době dokonale orientuje jen málokdo. Jak tedy správně vybírat vhodné stavební materiály pro svůj projekt nebo budoucí domov? Snad se mi tímto článkem podaří nastínit správný přístup alespoň v oblasti střešních krytin. Na úplném začátku je jistě vkus budoucího majitele a uživatele stavby nebo architektonický záměr stavby jako celku, do kterého by střešní krytina měla dokonale zapadat. Zcela jistě by krytina, jako viditelný a rozměrný element stavby, měla splňovat také estetické nároky majitele stavby. Dokonalou funkčnost nyní považujme za samozřejmost a bezvýhradnou podmínku. Jestliže je zákazník při výběru střešní krytiny navíc ochoten respektovat požadavky klimatu dané lokality a bezprostředního okolí budovy (stromy, vlhkost, námraza apod.) na střešní krytinu, bude finální řešení s velkou pravděpodobností úspěšné.

Nové typy plechové střešní krytiny

Nové typy plechové střešní krytiny

Plechové střešní krytiny představují jeden z tradičních materiálů s dlouhou historií. Plechové krytiny v průběhu času prokázaly oprávněnost svého používání, kvalitu a dlouhou životnost. Z tohoto hlediska stojí nové typy plechových krytin před nesnadnou výzvou vhodně doplnit tradiční drážkované plechové krytiny, a to především se zřetelem na jejich životnost.

Realizace rekonstrukce panelových domů v Brně-Bystrci

Realizace rekonstrukce panelových domů v Brně-Bystrci

Rychlý a bezproblémový průběh měla komplexní revitalizace panelového domu s novou střešní konstrukcí – šikmou střechou s lehkou plechovou krytinou – na osmipodlažním domě na brněnském sídlišti. Tam, kde nejsou projektantovi kladeny překážky ze strany stavebního úřadu, se taková rekonstrukce ploché střechy panelového domu na šikmou nabízí jako radikální, nicméně spolehlivé a trvalé řešení.

Titanzinkový plech je moderním řešením pro fasády

Titanzinkový plech je moderním řešením pro fasády

Zinek je přírodní surovina. Nachází se v zemské kůře a je možné ho stoprocentně recyklovat. Přispívá tak v zásadní míře k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. Přírodní zdroje představují zhruba 430 milionů tun obsaženého kovu. Průměrná roční spotřeba dosahuje 7,4 milionu tun. Zdroje starého válcovaného zinku pocházejí především z Francie, Německa a zemí Beneluxu.

Stříbřitý kostel v Košicích

Stříbřitý kostel v Košicích

Současná architektura sakrálních staveb si pohrává s různými materiály v jejich čisté podobě, ať už je to kostel Jana Pavla II. z oranžových cihel v chorvatské Rijece, betonový kostel Dio Padre Misericordioso v Římě či o něco starší proslulá katedrála Crystal v kalifornském Garden Grove ze skla a oceli. Anebo také nový kostel Božího milosrdenství v Košicích, který ukazuje krásu a praktičnost titanzinku na střeše i fasádě.

Střecha Lindab jako koruna rekonstrukcí panelových domů v Brně-Bystrci

Střecha Lindab jako koruna rekonstrukcí panelových domů v Brně-Bystrci

Jedním z charakteristických představitelů kompletní revitalizace panelového domu soustavy T 06 B může být dům na ulici Ondrouškova v Brně-Bystrci. Byla na něm vyměněna okna, provedeno vnější zateplení, vyměněny výtahy, rekonstruována vzduchotechnika, provedeny kompletní nové obklady a dlažby chodeb a schodišť a provedeno zateplení střechy s vybudováním nového střešního pláště se šikmou střechou systému LindabRoof.

Riverside Museum od Zahy Hadid

Riverside Museum od Zahy Hadid

Ve skotském Glasgow bylo nedávno otevřeno nové muzeum dopravy Riverside Museum. Budova podle projektu Zahy Hadid zaujme velkolepostí a měkkými, plynulými tvary – pro izraelskou architektku tak charakteristickými –, které na projektanty a řemeslníky kladly neobvykle vysoké nároky. Na fasádě a střeše byl použit titanzinek, jehož odolnost proti korozi zajišťuje patina, vyvíjející se přirozeným zvětráváním.

Náročná realizace falcové krytiny

Náročná realizace falcové krytiny

Nová budova Geologického ústavu vyrostla v Praze Suchdole v roce 2009. Jde o zajímavou budovu s půdorysem nepravidelného čtyřúhelníku s nádvořím. Budova sestává ze čtyř ramen, které jsou do sebe vzájemně napojeny valbami. Pro pokrytí střešních ploch byla architektem stavby vybrána bezúdržbová falcová krytina Lindab Seamline. Projekt kromě krytiny také obsahoval oplechované římsy a nástřešní žlaby v identickém materiálu jako krytina.

Falcovaná krytina

Falcovaná krytina

Falcovaná krytina Seamline je léty prověřený způsob zastřešení, vhodný zejména do horských oblastí a do míst se ztíženými povětrnostními podmínkami. Princip falcované krytiny spočívá v souvislých pásech kladených od okapu k hřebeni, spojených dvojitou stojatou drážkou. Takové spojení zajišťuje nepropustnost spoje, a to i v případě sněhové pokrývky.

Lehké střešní krytiny

Lehké střešní krytiny

Lehké střešní krytiny jsou stále vyhledávanějším typem zastřešení především díky svým výjimečným vlastnostem. Díky akvizici, v rámci které se součástí skupiny Lindab stala společnost ROVA-CZECH, může nyní tato švédská společnost nabídnout svým zákazníkům na výběr ze 4 odlišných typů profilovaných krytin ve více než 20 barevných odstínech a povrchových úpravách.