Realizace rekonstrukce panelových domů v Brně-Bystrci
Galerie(6)

Realizace rekonstrukce panelových domů v Brně-Bystrci

Partneři sekce:
  • Prefa

Rychlý a bezproblémový průběh měla komplexní revitalizace panelového domu s novou střešní konstrukcí – šikmou střechou s lehkou plechovou krytinou – na osmipodlažním domě na brněnském sídlišti. Tam, kde nejsou projektantovi kladeny překážky ze strany stavebního úřadu, se taková rekonstrukce ploché střechy panelového domu na šikmou nabízí jako radikální, nicméně spolehlivé a trvalé řešení.

Projekt revitalizace panelových domů v ulicích Ondrouškova a Ečerova v Brně-Bystrci vypracovala projekční kancelář Menhir projekt. Po konzultaci s investorem a po dobrých zkušenostech z předchozích realizací si jako základní systém rekonstrukce střechy vybrala i pro tyto domy systém LindabRoof. Ten spočívá ve vytvoření nové lehké ocelové pozinkované konstrukce krovu, doplněné střešní krytinou z trapézových plechů s povrchovou úpravou poskytující střeše dlouhou trvanlivost a spolehlivou funkčnost.

Popis zakázky
Dům v ulici Ondrouškova v Brně-Bystrci je jedním z charakteristických představitelů kompletní revitalizace panelového domu soustavy T 06 B. Byla na něm vyměněna okna, provedeno vnější zateplení, vyměněny výtahy, rekonstruována vzduchotechnika, kompletně provedeny nové obklady a dlažby chodeb a schodišť a vybudován nový střešní plášť se šikmou střechou a zateplením. Dům je osmipodlažní se třemi vchody, což obnáší zhruba 600 m2 půdorysné plochy a tři výtahové šachty.

Z estetických důvodů byl u střechy zvolen valbový tvar, což vedlo k nutnosti řešit komplikovaný detail oplechování komínu ve štítové stěně. Bylo nutno také splnit požadavek na zastřešení a opláštění výtahových šachet, které střešním pláštěm prostupují. Konstrukce střechy i realizační firma si musely následně poradit i s poměrně masivním zateplením stávajícího střešního pláště a novou vzduchotechnikou, reprezentovanou požárními vývody nad střechu a ventilátory umístěnými nad střešním pláštěm.

rekonstrukce, strecha

Bytový dům Ondrouškova, Brno-Bystrc
Rekonstrukce ploché střechy na šikmou: LindabRoof
Panelový dům: 3 vchody, 8 podlaží
Nová sedlová střecha se spádem 12°
Nosná konstrukce z tenkostěnných Z-, C- a U-profilů Lindab
Střešní krytina Lindab LTP45/0,5
Odvodnění LindabRainline do stávajících vpustí
Projekt: Menhir projekt, s. r. o.
Realizační firma: Stunex, s. r. o.

rekonstrukce, strecha

Technické řešení
Sklon střechy byl zvolen na 12°, aby střecha příliš nezvyšovala hmotu domu, což ale neumožnilo kompletní překrytí výtahových šachet hlavní střechou. Šachty tedy dostaly své malé stříšky se sklonem 10° a byly po zateplení opláštěny stěnovým trapézovým plechem LV P20 ve světle šedé barvě, stejně jako atiky.

Střešní krytina, trapézový plech LTP 45, byl kotven do nosné konstrukce krovu, provedené z tenkostěnných profilů Lindab – Z-profilů jako vaznic, podepřených C-stojkami kotvenými přes U-profily v modulu nosných stěn panelového domu. V každém modulu panelového domu bylo osazeno sedm patek místo obvyk­lých čtyř až pěti u dřevěných konstrukcí. Díky tomu jsou kotvy jednodušší a menší síly v kotvách znamenají větší spolehlivost. V podstřešním prostoru bylo zateplení provedeno volně kladenou izolací a byly doplněny pochozí lávky pro běžnou údržbu. Celý podstřešní prostor je důkladně odvětrán odvětrávaným hřebenem a ventilačními hlavicemi Lomanco. Veškeré oplechování bylo provedeno dodanými prvky oplechování dle detailů systému LindabRoof.

rekonstrukce, strecha

rekonstrukce, strecha

Postup rekonstrukce

Realizace byla zahájena koncem září, kompletní střecha byla předána generálnímu dodavateli zhruba za pět týdnů. Těžká technika – jeřáb – byla zapotřebí pouze po dobu asi tří hodin, kdy probíhala vykládka materiálu na střechu. Následně již vše probíhalo v režii dvojčlenných montážních part. Jedna kopala otvory pro stojky, druhá stojky osazovala, třetí je zpětně izolovala proti zatečení a pro obnovení parotěsné vrstvy. Následně už postupně všichni doplňovali ztužení a montovali vaznice. Pokládku světle šedých trapézových plechů krytiny a oplechování všech detailů provedli klempíři.

Závěrečnou fází bylo doplnění požárních obkladů vzduchotechniky se zateplením. Protože je celá konstrukce nehořlavá, nebylo nutné členit střechu plochy nad 500 m2 na požární úseky a odpadlo i vy­zdívání požární zdi, nutné v případě použití dřevěné konstrukce. Všechny práce byly bedlivě sledovány na kontrolních dnech stavebním dozorem i techniky Lindab.

TEXT: Ing. Petr Hynšt
FOTO: Lindab

Autor je technický manažer oddělení stavebních systémů firmy Lindab.