Partneři sekce:
  • Prefa

Střecha Lindab jako koruna rekonstrukcí panelových domů v Brně-Bystrci

Střecha Lindab jako koruna rekonstrukcí panelových domů v Brně-Bystrci

Jedním z charakteristických představitelů kompletní revitalizace panelového domu soustavy T 06 B může být dům na ulici Ondrouškova v Brně-Bystrci. Byla na něm vyměněna okna, provedeno vnější zateplení, vyměněny výtahy, rekonstruována vzduchotechnika, provedeny kompletní nové obklady a dlažby chodeb a schodišť a provedeno zateplení střechy s vybudováním nového střešního pláště se šikmou střechou systému LindabRoof.

Za pět týdnů pod střechou
Realizace zastřešení původní ploché střechy systémem LindabRoof byla zahájena koncem září, kompletní střecha byla předána generálnímu dodavateli zhruba za pět týdnů. Těžké techniky – jeřábu – bylo zapotřebí pouze po dobu asi tří hodin, kdy probíhala vykládka materiálu na střechu. Následně již vše probíhalo v režii montážníků. „Střechu jsme realizovali ve dvoučlenných partách. Jedna kopala otvory pro stojky, druhá stojky osazovala, třetí je zpětně izolovala proti zatečení a obnovení parotěsné vrstvy. Následně už postupně všichni doplňovali ztužení a montovali vaznice. Další práce už byly pro klempíře – pokládka světle šedých trapézových plechů krytiny a oplechování všech detailů,“ popisuje montáž Ing. Krahulík z realizační firmy STUNEX CZ. Střechu na závěr doplnily požární obklady vzduchotechnika a zateplení.

Ing. Krahulík vyzdvihl výhodu bezbečnosti konstrukce Lindab Roof: „Protože je celá konstrukce nehořlavá, není nutné členit střechu plochy nad 500 m2 na požární úseky a odpadá vyzdívání požární zdi.“ „Všechny práce byly bedlivě sledovány a na kontrolních dnech posuzovány nejen stavebním dozorem, ale i techniky společnosti Lindab,“ uzavírá Petr Hynšt za dodavatelskou firmu Lindab. 

Komplexní systém překonal obtíže
Nejednalo se o nijak triviální rekonstrukce – oba domy jsou osmipodlažní se třemi vchody, což obnáší cca 600 m2 půdorysné plochy. Navíc zde byl valbový tvar střechy, který domům nejlépe sluší, komplikovaný detail oplechování komínů ve štítové stěně a požadavek na zastřešení a opláštění výtahových šachet, které střešním pláštěm prostupují. Bylo nutno si poradit i s poměrně masivním zateplením stávajícího střešního pláště a novou vzduchotechnikou, reprezentovanou požárními vývody nad střechu a ventilátory umístěnými nad střešním pláštěm. Výměna hřebíků a vrutů za samořezné šrouby nebyla pro realizační firmu hlavním překvapením. „Překvapilo nás poměrně velké množství kotvení konstrukce – v každém modulu panelového domu sedm patek místo obvykle používaných čtyř až pěti našeho systému. Díky tomu byly ale kotvy jednodušší a menší síly v kotvách znamenají větší spolehlivost,“ komentuje první zkušenosti se systémem LindabRoof Ing. Krahulík.

Od partnerů ASB

Pevná, lehká a vzdušná nosná konstrukce systému LindabRoof připravená pro kladení střešní krytiny – trapézových plechů LindabKvalitní provedení klempířských detailů je pro bezvadné fungování střechy i její vzhled nezbytné.
Sklon střechy 12° neumožňoval kompletní překrytí výtahových šachet, proto dostaly malé stříšky se sklonem 10° a byly po zateplení opláštěny stěnovým trapézovým plechem LVP20 ve světlešedé barvě, stejně jako atiky. Střešní krytina, trapézový plech LTP45, je kotven do nosné konstrukce provedené z tenkostěnných profilů Lindab – Z-profilů jako vaznic, podepřených C-stojkami a kotvených přes U-profily v modulu nosných stěn panelového domu. V podstřešním prostoru bylo zateplení provedeno volně kladenou izolací a byly doplněny pochozí lávky pro běžnou údržbu. Celý podstřešní prostor je důkladně odvětrán odvětrávaným hřebenem a ventilačními hlavicemi Lomanco.

Rekonstrukce ploché střechy na šikmou – LindabRoof
Panelový dům – 3 vchody, 8 podlaží
Nová sedlová střecha se spádem 12°
Nosná konstrukce z tenkostěnných Z-, C- a U-profilů Lindab
Střešní krytina Lindab LTP45/0,5
Odvodnění LindabRainline do stávajících vpustí

K řadě střech systému LindabRoof, které v Brně Bystrci již od roku 2003 na ulicích Kachlíkova, Foltýnova a dalších slouží spolehlivě svým majitelům, se tak přidaly dvě další.

Více o produktech a službách firmy LINDAB, s. r. o., na www.lindab.cz

–>–>