Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Náročná realizace falcové krytiny

Náročná realizace falcové krytiny

Nová budova Geologického ústavu vyrostla v Praze Suchdole v roce 2009. Jde o zajímavou budovu s půdorysem nepravidelného čtyřúhelníku s nádvořím. Budova sestává ze čtyř ramen, které jsou do sebe vzájemně napojeny valbami. Pro pokrytí střešních ploch byla architektem stavby vybrána bezúdržbová falcová krytina Lindab Seamline. Projekt kromě krytiny také obsahoval oplechované římsy a nástřešní žlaby v identickém materiálu jako krytina.

„Falcovaná střešní krytina se stává velmi žádanou. Moderní architektura dnes klade důraz na maximální využitelnost prostoru a to vyžaduje často i minimální sklony střech. Lindab Seamline je určena na střechy se sklonem již od 3,6°, přestože je velmi pevná a odolná, je možné ji téměř libovolně tvarovat, využívá se hojně i na opláštění stěn a fasád,“ jmenuje některé důvody architektovy volby Štěpán Lášek ze společnosti Lindab, která krytinu a okapy vyrábí.

Stejně jako užitné vlastnosti samozřejmou roli při výběru použitých materiálů hrál také vzhled budovy a okolí. „Z 15 odstínů, které jsou v nabídce byla pro geologický ústav vybrána barva  Antracit metalic, která se nejvíce blíží surové oceli, což odpovídá současným trendům, dobře se hodí k účelu stavby a neruší výraznou fasádu.“
–>–>
Střešní konstrukce je řešena jako vazníkový komplet se zatepleným stropem posledního podlaží. I přesto je podstřeší třeba řádně odvětrat o což se stará průběžný větraný hřeben se zvýšenou kapacitou. V místě průniku jednotlivých křídel je větrání zanedbáno z důvodů celistvého prostoru dostatečně pokrytého větráním hřebenem. Nasávání střechy pak bylo vyřešeno mřížkou ve spodní ploše římsy. Zajímavým detailem je „výklenek“ v ploše krytiny určený pro klimatizační jednotky. Ty jsou uloženy pod úrovní plochy krytiny.

Vzhledem k poměrně nízkému sklonu střechy byly do drážek aplikovány těsnící EPDM pásky. Výsledná těsnost takového spoje je enormní. Podklad krytiny tvořila standardní 3mm lepenka. S tímto řešením dosahuje krytina Lindab Seamline nejlepších výsledků.

Budova takového rozsahu a určení obsahuje značné množství sítí VZT elektro, kanalizace atd., z nichž některé prostupují střechou a tím pádem i krytinou. Jednodušší kruhové průměry jsou zajištěny originální manžetou z EPDM pryže. Složitější čtverhranné jsou pak klempířsky oplechovány podobně jako například standardní komín. Již při návrhu budovy je třeba dbát na dostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými prostupy. Klempíř se v případě malých vzdáleností může dostat do neřešitelné situace. Příkladným řešením může být sdružení prostupů do jednoho celku, který se následně snadno oplechuje.

Požadavkem architekta bylo také, aby byly funkční prvky odvodnění co nejvíce skryty a nerušily tak kompaktní ráz budovy. Tomu odpovídají nástřešní žlaby a svodové roury vedené uvnitř římsy a za obložením fasády. Nástřešní žlaby byly vyrobeny v délce 6m aby byly omezeny spoje na minimum. Ocelový plech Lindab díky své malé teplotní roztažnosti umožňuje pracovat i s delšími prvky. Při zpracování jednotlivých pasů krytiny byly použity drážkovací stroje Lindab. V místech napojení žlabů a hřebene byly drážky dovřeny ručně.

Zdroj: Lindab

Komentáře