Plechová střešní krytina – koruna domu
Galerie(14)

Plechová střešní krytina – koruna domu

Partneři sekce:
  • Prefa

V nepřeberném množství stavebních materiálů a výrobků se v dnešní době dokonale orientuje jen málokdo. Jak tedy správně vybírat vhodné stavební materiály pro svůj projekt nebo budoucí domov? Snad se mi tímto článkem podaří nastínit správný přístup alespoň v oblasti střešních krytin. Na úplném začátku je jistě vkus budoucího majitele a uživatele stavby nebo architektonický záměr stavby jako celku, do kterého by střešní krytina měla dokonale zapadat. Zcela jistě by krytina, jako viditelný a rozměrný element stavby, měla splňovat také estetické nároky majitele stavby. Dokonalou funkčnost nyní považujme za samozřejmost a bezvýhradnou podmínku. Jestliže je zákazník při výběru střešní krytiny navíc ochoten respektovat požadavky klimatu dané lokality a bezprostředního okolí budovy (stromy, vlhkost, námraza apod.) na střešní krytinu, bude finální řešení s velkou pravděpodobností úspěšné.

Jestliže se bude stavba nacházet v horských a podhorských oblastech, bude na větrném, exponovaném místě nebo bude mít střešní plocha nízký sklon, bude plechová krytina na stojatou drážku jistě horkým kandidátem. Potvrzuje to také další dobrý ukazatel, kterým je dlouhodobá zkušenost s určitým výrobkem v konkrétní lokalitě. Například na českých horách dnes nalezneme v hojném počtu plechové krytiny – nové i letité. I ty nejstarší horské chaty bývají pokryty drážkovaným plechem, který při náležité péči obstojí v náročném počasí po desetiletí.

plechová střešní krytina

Proto krytina Lindab Seamline v maximální míře těží z ověřené a spolehlivé technologie a zaměřuje se na omezení nutné údržby téměř na nulu. To se daří s pomocí použitých materiálů. Lindab je společností, která svůj úspěch založila na výrobcích z oceli, což je u krytiny na stojatou drážku zvláště důležité. Ocel má z různých možných kovů nejmenší teplotní roztažnost, a přitom je velmi houževnatá a odolná proti praskání a lámání při ohýbání. Roztažnost je důležitá proto, že je dnes zvykem krytinu zpracovávat v celých, nepřerušených pásech od okapové hrany až po hřeben budovy. Kromě kompaktního a čistého vzhledu se tak omezují spoje krytiny pouze na boční spoj dvojitou stojatou drážkou.

plechová střešní krytina

Houževnatost oceníme při výrobě stojaté drážky, která se nejčastěji provádí za pomoci mobilních strojů přímo na stavbě. Plech je uvnitř drážky dvakrát stočen do sebe a pevně zmáčknut, přičemž plech nesmi prasknout nebo se zlomit. Pokud je třeba spojit dva rovinné plechy pevně, vodotěsně a dilatačně, není lepšího řešení, než je stojatá drážka. Aby bylo možné krytinu prohlásit za trvanlivou a bezúdržbovou, je třeba opatřit ocel náležitou ochranou. Tou je v případě krytiny Seamline vrstva zinku, klasického ochranného prvku ocelových výrobků, a především několikavrstvý systém organických laků nazývaný Elite nebo Premium. Tyto vrstvy se nanášejí již při výrobě plechu v  čistotě a ideálních podmínkách. Přilnavost laků k podkladu je proto dokonalá. Tyto laky na bázi polyesterů jsou navíc trvale pružné a průtažné, což umožňuje budoucí ohýbání plechů bez poškození nátěru. Kromě odolnosti vůči slunečnímu záření, která je na střeše nutností, jsou tyto laky tvrdší než led. Sníh ani ledové zmrazky proto nemohou krytině ublížit.

plechová střešní krytina

U drážkových krytin se často zapomíná na další výhodu. Veškeré střižné hrany plechu jsou totiž skryty před působením počasí. Na střižných hranách je z principu přerušena ochrana ocelového plechu a jejich skrytím se výrazně prodlužuje životnost v daných detailech střechy. Krytina na dvojitou stojatou drážku má sice prostý, pravidelný tvar podélných pásů, ale nabízí především praktičnost a vysoký výkon.

Některé dnešní „moderní“ střešní skladby jsou doslova přecpány speciálními fóliemi a pojistnými vrstvami, které dohánějí to, co krytiny kvůli krajním sklonům a nevhodným lokalitám, nezvládají. Na primární funkci střešní krytiny – dokonalý odvod dešťové vody mimo půdorys budovy – se zapomíná. Díky velkým formátům a bezpečným spojů patří obecně plechové krytiny mezi nejtěsnější. Na jejich povrchu zpravidla neulpívají nečistoty z okolních stromů. Při enormním krupobití může být sice krytina poškozena promáčknutím, ale nedochází k probití a následnému zatékání, takže nevzniká havarijní stav. Mnoho dalších výhod je nevyřčeno a každá stavba má jiné priority. Jsem však přesvědčen, že pevná, nepropustná a trvanlivá krytina je přáním každého majitele domu.

Nové trendy
S vývojem technologie zpracování plechu jdou ruku v ruce nové možnosti výroby složitěji tvarovaných výrobků. Typickým představitelem je krytina Lindab Click, která je zdánlivě k nerozeznání od klasické krytiny na stojatou drážku. Rozdíl je ukryt v konstrukci drážky, která doznala zjednodušení a umožňuje spojování pouhým zacvaknutím. Odpadá tak strojní mechanizace potřebná k zavírání klasické stojaté drážky. Drážka krytiny Click je založena na přirozené pružnosti oceli. Díky jejímu tvaru dojde k podélnému zacvaknutí zpětného ohybu za výstupek na sousední lamele.

plechová střešní krytina

Princip je velmi podobný háčku na ryby, který snadno proniká jedním směrem, ale obtížně nazpět. Drážka Click je uvnitř záměrně dutá. Tím je přerušena kapilární vzlínavost vody v těsných spárách – kapilárách. Krytina Click se nevyrábí za svitků přímo na stavbě, jako je tomu u klasické drážkové, respektive falcované krytiny. Je připravena na speciální výrobní lince a na místo pokládky je dopravena v podobě různě dlouhých lamel, přesně pasujících na konkrétní střechu. Tím jsou prostřihy a zbytky omezeny na minimum.

Princip pokládky je obdobný jako u klasické drážky. Po připevnění lamely dojde k překrytí spoje sousedním pásem a vzájemnému zacvaknutí. Tímto principem se krytina zcela vymyká ostatním krytinám, a byť je velmi podobná drážkové krytině, její skutečný princip je jiný. Krytina se zacvakávací drážkou je velmi nenáročná na montáž, takže i firmy, které se na plechové krytiny nespecializují, zvládnou instalaci krytiny bez potíží. Konečné zákazníky zase potěší skutečnost, že díky prostému zacvaknutí nedochází k technologickým deformacím plechu a vlnění. Krytina Click je příkladem novinky, která však těží své výhody z obvyklé technologie.

plechová střešní krytina

Ať už dojde k výběru kterékoliv krytiny, měla by tomu být věnována patřičná pozornost. Ačkoliv není na mnoha stavbách krytina z okolí domu ani vidět a nemusí nás proto trápit, zda ladí oku nebo ne, stále musí plnit funkci ochrany stavby před povětrnostními vlivy. Pokud tak nečiní, ovlivní tyto potíže všechny ostatní části domu od fasády přes izolace až po základy. Pokud si tedy nevybereme pečlivě střešní krytinu, můžeme být vystaveni hrozbě kompletní rekonstrukce střechy dříve, než by nám bylo milé.

Přestože žijeme v době úspor, je třeba zvážit, kde je rozumné dělat kompromisy a kde nikoliv. Ve své praxi jsem se setkal velmi často s případy, kdy pouhé zjednodušení tvaru stavby, střechy nebo detailu přineslo více úspor než výměna materiálu za levnější, méně kvalitní. Všem stavebníkům proto přeji šťastnou ruky při výběru střešní krytiny, ale i ostatních materiálů jejich nového domova.

plechová střešní krytina


www.lindab.cz

www.lindabstrechy.cz

–>–>