Nejčastější chyby klempířů a pokrývačů
Galerie(7)

Nejčastější chyby klempířů a pokrývačů

Partneři sekce:
  • Prefa

O nejrůznějších chybách střech již bylo napsáno mnoho. Existují ovšem i ty, o kterých se tolik nemluví, ale problém mohou způsobit veliký. Spočívají ve správném rozhodnutí a zohlednění všech aspektů již před realizací. Uveďme si to na teoretickém příkladu.

Majitel RD s klasickou krytinou eternit a klempířskými prvky z pozinkovaného plechu (kdy obojí již dožilo) se rozhodne pro výměnu krytiny a klempířských prvků. Najde si různými způsoby několik firem a začne si z nich vybírat. Většinou se rozhoduje podle doporučení, pak podle ceny a vzájemných sympatií. Nerad přijímá technické argumenty, které jsou dražší.

Pro náš případ použijeme (obrazně) dva stejné domy, se stejným sklonem, stejnou studenou půdou a ve stejném místě. Majitel domu č. 1 bude zaměstnán a bude tedy mít omezené finanční prostředky. Střechu opravuje protože je dožilá, a tedy musí. Majitel domu č. 2 je podnikatel, kterému se daří. Střechu se rozhodl opravit proto, že je dožilá a navíc uvažuje, že dům bude dále vylepšovat.

Vzhledem k uvedeným okolnostem bude střechu domu č. 1 pokrývat řemeslník, řekněme horší kvality a s malou znalostí předpisů a norem. Proto navrhne, že práci udělá bez lešení, demontuje eternit a oplechování. Na bednění položí lepenku a provede pokládku relativně levným materiálem (např. šindelem). Klempířské prvky zhotoví z pozinkovaných a lakovaných plechů.

U domu č. 2 si majitel dovolí slušného podnikatele se znalostí odvětraných střech a kvalitní materiály. Bude postaveno lešení a demontována krytina a plech. Následně bude položena kontaktní difuzní fólie, na ni kontralatě a latě. Jako krytina bude použita kvalitní pálená taška, klempířské prvky budou z titanzinku.

Práce budou v obou případech řádně dokončeny i řádně uhrazeny. U domu č. 1 je provedená práce v rozporu s normou navrhování střech. Dům č. 2 má provedenu práci, která odpovídá všem pravidlům.

Co se stane po první zimě? Zůstanou-li domy nadále ve stejné podobě (se studenou půdou), budou obě střechy sloužit takřka stejně – pouze u domu č. 2 bude výrazně dražší.