Moldex
Galerie(11)

Obličejové polomasky (přehled)

Partneři sekce:

Polomasky jsou pracovní ochrana dýchacích cest, která zakrývá nos a ústa (na rozdíl od “celomasek”, které chrání i oči). Polomasky mají pevně zabudované nebo vyměnitelné filtry – pozor při koupi, zda vybraná ochrana nevyžaduje i samostatnou koupi filtrů – a je třeba je vybírat vždy s ohledem na konkrétní použití a konkrétní prostředí.

Polomasky (potažmo i celoobličejové masky) se liší tvarováním a velikostí, a protože by měly nositeli dokonale sedět, je třeba je vybírat s ohledem na pohlaví a věk pracovníka Ideální samozřejmě je, když konkrétní zaměstnanec dostane šanci si polomasku i vyzkoušet.

Velké rozdíly mohou být i ve vázání polomasek. Přestože se v drtivé většině případů používají nastavitelné pásky, může se stát, že vybraná maska bude mít tyto pásky příliš krátké, a tak nebude na obličeji dobře sedět a nošení bude nekomfortní. Je rovněž vhodné při výběru zohlednit, zda je vázání vyměnitelné. Polomaska by při nasazení také měla umožňovat pohodlné a nenamáhavé dýchání.

Jak určitě ochranu?

Filtry masek a polomasek se zpravidla dělí do tříd P1, P2 a P3, které určují, v jak znečištěném prostředí lze výrobek použít. Pro toto určení je směrodatná nejvyšší přípustná koncentrace látek v ovzduší (NPK). Filtry třídy P1 chrání proti čtyřnásobku NPK, P2 proti dvanáctinásobku a P3 proti padesátinásobku.

Polyguard
3M
JSP
Willson
STS
Moldex
LD
Cerva

Další dělení, jak si lze přečíst i v našem článku o ochraně dýchacích cest, je dle druhu látek, které polomaska odfiltruje. Tyto vlastnosti jsou označovány písmenem a barvou, například:

  • A (hnědá) – organické výpary s bodem varu nad 65 °C (terpentýn, toluen),
  • AX (hnědá) – organické sloučeniny s bodem varu rovným nebo nižším než 65 °C (chloroform, aceton),
  • B (šedá) – anorganické výpary (chlor, brom, sirovodík),
  • E (žlutá) – kyselé výpary (oxid siřičitý, chlorovodík),
  • K (zelená) – amoniak a jeho organické sloučeniny (dimethylamin),
  • Hg (červená) – rtuť.

Údržba polomasek

Plastové a gumové části masky/polomasky je třeba otírat dezinfekčním prostředkem. Po opakovaném použití (a očištění) je třeba polomasky nechat důkladně vyschnout. Zanesené filtry mají samozřejmě nižší účinnost a navíc způsobují jistý diskomfort při dýchání, je proto třeba je vždy včas vyměnit. Veškeré potřebné informace by měl poskytnout přímo výrobce konkrétní pomůcky v návodu na použití.

redakce z informací jednotlivých výrobců