pracovní přilba

Pracovní oděvy: Výběr pracovní přilby

Partneři sekce:

Stavebnictví je jedním ze sektorů, ve kterých se uplatní ochranné pracovní přilby – zejména na staveništi či ve skladech, kde hrozí pád předmětu z výšky. Na rozdíl od celé řady ostatních ochranných pomůcek, kde můžeme případný úraz do jisté míry ovlivnit vlastním přičiněním, právě úrazy hlavy jsou zraněním, které si na pracovišti zřídka způsobíme sami.

Navíc se řadí mezi ty horší typy zranění s nižší úspěšností rekonvalescence, než například zlámané ruce a nohy, popáleniny nebo jiné typy úrazů. Pokud se tedy na pracovišti nachází dva a více zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen přijmout ochranná opatření související s riziky vycházejícími z probíhající práce – nejčastěji tedy s nechtěným pádem předmětu z výšky, který by mohl zasáhnout jiného zaměstnance.

Pokud je na pracovišti koordinátor BOZP, dohlíží na zajištění bezpečnosti v souladu s plánovanými pracemi on a zhotovitel/zaměstnavatel je povinen všechny nedostatky neprodleně napravit v souladu s jeho pokyny. Pokud je pro pracoviště zpracován plán BOZP, musí se zhotovitel/zaměstnavatel řídit tímto plánem.

Jak ale přistoupit ke správnému, zodpovědnému výběru přilby?

Jak vybrat přilbu?

 • podle vykonávané práce
 • podle provedení
 • podle barvy
 • podle pohodlí
 • podle norem

Typ vykonávané práce

Pracovní přilba by měla vždy vyhovovat nejen vykonávané práci, ale tako prostředí, ve kterém se zaměstnanec s přilbou pohybuje. Od toho jsou samozřejmě různé ochranné vrstvy – přilba tak může poskytovat ochranu nejen proti pádu předmětu z výšky, ale také proti nárazu z boku, proti elektrickým otřesům, proti mrazi atp. 

Provedení helmy

Samotné provedení helmy má rovněž nepopiratelný význam – ať už ulehčí práci (např. helma s baterkou) nebo poskytne větší bezpečnost (tvrzená helma, se štítem) či komfort (helma do chladnějšího prostředí, větraná, s kšiltem proti slunci, s ochranou sluchu…).

Nenormovaná barva

Přestože barva může být považována za nedůležitou (a u malých staveb či malých stavebních týmů skutečně je), u velkých staveb může hrát rozhodující roli při orientaci na pracovišti – a tedy, potažmo, v bezpečnosti zaměstnance.

V první řadě barva helmy pomáhá odlišit jednotlivé pracovníky, ať už nadřízené nebo podřízené, ale také, pokud je helma světlejšího odstínu nebo opatřena reflexní páskou, usnadňuje včasnou identifikaci kolegy, kterému by jinak mohlo hrozit nebezpečí.

Není barva jako barva

Barevný standard představila na trhu společnost Build UK v roce 2016, což do značení vneslo všeobecné porozumění a jistou konzistenci. Barevnost přileb tak odlišuje jednotlivé postavení pracovníků na stavbě:

 • bílá: manažer, koordinátor BOZP a dopravy, klient, mistr, architekt, ev. supervizor,
 • žlutá: operátor pohybující se po zemi,
 • oranžová: signalizátor, vazač jeřábu, pracovník na silnici,
 • červená: záchranář, hasič,
 • modrá: návštěva či ostatní, kteří nespadají do daných kategorií, techničtí operátoři,
 • zelená: bezpečností úředník, inspektor,
 • hnědá: svářeč či odborník na teplo,
 • černá: supervizor, stavební dozor.

Toto značení umožňuje snáze identifikovat jednotlivé pracovníky a zlepšit komunikaci na pracovišti –potažmo zvýšit bezpečnost práce. Tento způsob barevného odlišení bohužel stále ještě není zanesen do žádné normy, takže ho nelze brát jako povinnost, ale pouze jako ulehčující prvek, který své stálé místo v rámci BOZP teprve získává. Na menších stavbách je samozřejmé, že se tento způsob značení příliš nevyužije.

Komfort v přilbě

Pokud nosíme přilbu celý den, je jednoduše pochopitelné, že chceme, aby dobře seděla a netlačila. Ideálně by tedy měla být taková, abychom o ní vůbec nevěděli. Vhodné jsou lehké, pevné přilby, které mají vestavěné odpružení, vycpávky a spolehlivé odvětrání. Vhodné je i dávat pozor na nastavitelný popruh helmy, ať už na týlu hlavy nebo pod bradou. Ideální váha přilby se pohybuje v rozpětí 300 – 500 g.

Přilba by neměla nositele tlačit, ale zároveň by měla perfektně držet. Vhodné je přilbu nasadit a zakývat hlavou ze strany na stranu, s otevřenými i zavřenými ústy. Pokud sedí a netlačí, jsme na dobré cestě.

Kompatibilita

Pokud na pracovišti používáme další ochranné pomůcky (sluchátka, brýle, svítilny, obličejové štíty atd.) měla by přilba umožnit jejich bezproblémové použití.

Životnost

I pokud se přilba nepoužívá, její životnost běží. Může sice fungovat spolehlivě celou řadu let, ale jakmile je jednou vystavena klimatickým podmínkám a používání, její vlastnosti se ztrácí. Konkrétní dobu stárnutí a trvání vlastností bychom měli najít v informačním listu přiloženému k přilbě při koupi.

Standardní doba životnosti se pohybuje mezi 3-5 roky a udává ji výrobce – u konkrétní přilby pak životnosti zjistíme pomocí štítku s datem výroby uvnitř přilby a z údajů v návodu od výrobce.

Jakékoli trhliny, praskliny a pokřivení by měly znamenat okamžitou výměnu přilby!

Co na to normy?

 • ČSN EN 397+A1: Průmyslové ochranné přilby
 • ČSN EN 14052+A1: Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany
 • ČSN EN 443: Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech
 • ČSN EN 812: Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou
 • ČSN EN 352-3: Chrániče sluchu – Všeobecné požadavky – Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
 • ČSN EN 12941: Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle – Požadavky, zkoušení a značení
 • ČSN EN 14458: Osobní prostředky na ochranu očí – Zorníky s vysokou účinností určené pouze pro použití s ochrannými přilbami
 • ČSN EN 13087-1 až 10: Ochranné přilby – Zkušební metody
red