rukavice

Pracovní oděvy: Výběr pracovních rukavic

Partneři sekce:

Pracovní rukavice jsou stejně důležitým ochranným prostředkem, jako například ochranné brýle nebo sluchátka – na rozdíl od sluchu a, nepochybně nejdůležitějšího smyslu, zraku nám ovšem chrání ruce a tudíž i hmat. A celá řada povolání se bez pečlivé práce a jemné motoriky zkrátka neobejde. Přesto nelze koupit první rukavice, na které nám v obchodě padne zrak.

Každý typ rukavic je určen pro jiný typ ochrany ruky a každá rukavice je jinak střižena, sešita a vyztužena. I v rámci jednoho typu ochrany proto může být propastný rozdíl mezi jednotlivými typy rukavic, a protože nás samozřejmě rukavice při práci nesmí tlačit nebo být jakkoli omezující a nepohodlné.

Také je nutné před zakoupením každý pár řádně vyzkoušet, zda jsou všechny švy a výztuhy na svém místě a nepřekáží při pohybu – a že je velikost rukavice skutečně padnoucí. Přestože totiž existují tabulky pro výběr správné velikosti rukavice, může se stát, že například prsty budou příliš krátké.

Mezi pár tipů ohledně pohodlnosti se patří zařadit:

  • rukavice s vnějšími švy jsou sice pohodlné, ale rychle se opotřebovávají,
  • ty s vnitřními švy jsou odolné, ale mohou dráždit pokožku,
  • ty se švy přes zadní část mají tendenci lépe sedět,
  • ty se švy přes oblast dlaně bývají zpravidla dostatečně pružné a pohodlné.

Při výběru je rovněž třeba přihlédnout k materiálu: ten, který je v kontaktu s pokožkou nositele, musí být hygienicky nezávadný a nesmí vadit alergikům.

Všechny rukavice, používané jako osobní ochranný pracovní prostředek, musí splňovat základní normu ČSN EN 420+A1 Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a metody zkoušení.

Co říká norma?

Základní norma ČSN EN 420+A1 rozděluje rukavice podle velikosti a úchopové schopnosti, která závisí na tloušťce materiálu rukavic, elastičnosti a deformovatelnosti. Stejně jako u dalších parametrů rukavic, i zde mluvíme o třídách provedení a vyšší třída znamená lepší vlastnosti rukavice. Úchopová schopnost se zkouší manipulací s malými válečky o výšce 40 mm a známém, daném průměru.

Rukavice by měly v případech, kdy je to účelné, umožňovat průnik vodní páry, aby se v nich ruce příliš nepotily. Pokud charakter použití rukavic omezuje nebo vylučuje propustnost vodní páry, musí být rukavice navržena tak, aby se co nejvíce omezil účinek pocení.