Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
Nejlehčí tvárnice s nejlepší izolací na současném trhu

Nejlehčí tvárnice s nejlepší izolací na současném trhu

Výrobce pórobetonu Ytong, společnost  Xella CZ, zavádí do prodeje významnou novinku – tvárnici P1,8-300. Jde o nejlehčí a zároveň nejlépe tepelně izolující zdicí materiál na současném trhu. Díky těmto vlastnostem, je novinka určena především pro nástavby bytových a rodinných domů a pro výplňové obvodové stěny vysokopodlažních skeletových staveb.

Sanační brusky a frézky

Sanační brusky a frézky

Pracné, pomalé a nehygienické postupy jako otloukání nebo seškrabování starých omítek, vyhlazování podkladu i pohledového betonu ručním nářadím vytlačuje lehké elektrické nářadí – sanační brusky a frézky, schopné až pětiná­sobně zvýšit produktivitu práce při rekonstrukcích interiéru, zateplování, opravách fasád nebo odstraňování graffiti.

Tepelná čerpadla nejsou jedinou možností

Tepelná čerpadla nejsou jedinou možností

V poslední době jsou v některých médiích až nekriticky vyzdvihovány výhody tepelných čerpadel (TČ), která svými dotacemi podporuje také Ministerstvo životního prostředí v čele s ministrem Martinem Bursíkem. Vytápění tepelnými čerpadly je v určitém období roku velice levné, ale při teplotách blížících se nule nebo dokonce pod bodem mrazu je ekonomicky daleko méně výhodné než vytápění extra lehkým topným olejem nebo třeba zemním plynem.

Srovnání variant vytápění u typového rodinného domu

Srovnání variant vytápění u typového rodinného domu

Náklady na vytápění jsou dnes klíčovou otázkou pro mnoho majitelů rodinných domů. Tradiční vytápění kotli na tuhá paliva postupně nahrazují kotle plynové s výrazně komfortnějším provozem bez nutnosti pravidelného přikládání. Komfortní a navíc i ekologický provoz nabízí také vytápění tepelným čerpadlem, které se stává stále populárnějším zdrojem energie. V článku jsou hodnoceny kumulativní náklady (pořizovací a provozní náklady) různých variant vytápění pro typový rodinný dům.

Šikmé lanové výtahy

Šikmé lanové výtahy

Zákazník očekává od realizační firmy co nejrychlejší a nejkvalitnější provedení práce, ať už se jedná o celkovou stavbu nebo jen o její část, jako je například střecha. Velkým pomocníkem se může stát šikmý lanový výtah, bez kterého si mnohdy realizaci stavby už ani nedovedeme představit.

Možnost využití rozptýlené výztuže při úpravě vlastností zemin

Možnost využití rozptýlené výztuže při úpravě vlastností zemin

Rozptýlenou výztuží rozumíme krátká vlákna (do 100 mm) rostlinného původu nebo uměle vyrobená, která se přidávají do zeminy za účelem zlepšení jejích vlastností. Můžeme se také setkat s pojmem mikrovýztuž, materiálem, který kromě vláken obsahuje i různé pásky a síťky, jejichž velikost významně nepřevyšuje velikost zrn zeminy – na rozdíl od tzv. makrovýztuže, jako jsou kotvy, hřebíky, piloty atd. Metoda vyztužování vlákny přirozeně vyplynula z role, jakou hrají kořeny rostlin při zpevňování zeminy ve svém okolí a můžeme se s ní setkat jak u Velké čínské zdi, tak u starších vesnických staveb. V současnosti si tento způsob úpravy vlastností zemin opět získává pozornost a do popředí se dostávají především syntetická vlákna. Jak v zahraničí, tak i v České republice probíhá výzkum této problematiky.

Revize programu Zelená úsporám a osvědčování ETICS

Revize programu Zelená úsporám a osvědčování ETICS

Státní fond životního prostředí přehodnotil podmínky programu Zelená úsporám a slíbil, že budou mimo jiné upraveny také podmínky schvalování odborných dodavatelů, výrobků a technologií, které byly připravovány velmi narychlo. Technický a zkušební ústav stavební Praha (TZÚS) je nezávislá, autorizovaná, notifikovaná a schvalovací autorita na poli zkoušení, prověřování a schvalování většiny stavebních výrobků v ČR. Pomocí systému ETICS se snaží zpřehlednit situaci a poukázat na nutnost udržet kvalitu firem a jejich odbornou způsobilost při zateplování.

Nová pravidla pro domácí osvětlení

Nová pravidla pro domácí osvětlení

Oblast domácího osvětlení čekají radikální změny. V návaznosti na směrnici EP 2005/32/EC Požadavky na ekodesign výrobků využívajících energii se konkretizují požadavky na domácí osvětlení. Schválená opatření jsou rozvržena do dvou částí, první obsahuje zákaz všech neúsporných matných žárovek a harmonogram zákazu čirých nereflektorových žárovek a konvenčních halogenových žárovek pro domácnosti. Druhá část rozebírá vhodné alternativy pro náhradu nevyhovujících konvenčních žárovek.

Pražské metro – kdy, s kým, za kolik

Pražské metro – kdy, s kým, za kolik

Desítky miliard korun by měla Praha v nejbližších letech vynaložit na rozvoj nových tras metra. I přes finanční krizi je první fáze prodloužení metra A z Dejvické do Motola v pokročilé fázi přípravy. Zcela nová trasa D z Písnice na Hlavní nádraží je zatím nejistá, ačkoli by měla výstavba obou linií začít téměř současně. U ní radnice uvažuje o financování s pomocí partnerství veřejného a soukromého sektoru. Architektonické soutěže se opět nekonají.

Sluneční termické kolektory

Sluneční termické kolektory

Využití sluneční energie jako jednoho z obnovitelných zdrojů energie (OZE) zaznamenalo na přelomu století v zemích EU dynamický nárůst. K nejpoužívanějšímu způsobu využití sluneční energie patří sluneční termické kolektory, které dokážou sluneční energii přeměnit na teplo.