Partneři sekce:
  • Stavmat
Chyby tepelné izolace v konstrukcích šikmých a plochých střech

Chyby tepelné izolace v konstrukcích šikmých a plochých střech

V současnosti se s cílem snížení tepelných ztrát a šetření finančních prostředků potřebných na vytápění nebo chlazení daného objektu stále častěji přistupuje k zateplování jednotlivých stavebních konstrukcí. Na celkové energetické bilanci stavby se ve velké míře podílejí i konstrukce šikmých a plochých střech. Mnoho střešních plášťů však nesplňuje tepelněizolační požadavky, protože jejich správnou funkci narušily chyby způsobené v určité fázi návrhu, přípravy nebo aplikace. Zanedbání byť jen drobné chyby může časem přerůst až do poruchy způsobující havarijní stav konstrukce.

Tepelné čerpadlo jako pevná součást domu

Tepelné čerpadlo jako pevná součást domu

Tepelná čerpadla jsou rozšířena hlavně ve skandinávských zemích. V Čechách jsou podle statistik součástí každé desáté novostavby. Hlavním důvodem nákupu je úspora energie. Realizací každým dnem přibývá a je nepopiratelné, že tepelná čerpadla budou v následujících letech zcela jistě patřit mezi důležité formy vytápění, šetrné k životnímu prostředí i k provozním nákladům. V rozhovoru to potvrzuje i Marek Bláha, ředitel společnosti Tepelná čerpadla IVT.

Vysokotlaké dekorativní lamináty

Vysokotlaké dekorativní lamináty

Vysokotlaké dekorativní lamináty, známé i pod zkratkou HPL, definuje norma EN 438 jako desky, které se vyrábějí na bázi termosetických živic a které jsou určeny do exteriérových i interiérových prostorů. Díky svým vlastnostem mohou velkoformátové desky sloužit k oplášťování lodžií či fasád budov. V současnosti výrobci nabízejí dekorativní lamináty i s bohatým výběrem povrchů.

Tepelná a zvuková korková izolace

Tepelná a zvuková korková izolace

Korek je přírodní materiál se specifickou buněčnou strukturou, díky níž ho lze použít k výrobě izolací proti hluku, úniku tepla a vibracím. Své uplatnění nachází v průmyslových a stavebních odvětvích. Využívá se nejen k exterié­rovému zateplení fasád, izolování střech, ale i k interiérovému izolování zvuku a tepla.

3D modely v geografických informačních systémech I.

3D modely v geografických informačních systémech I.

Progresivní formy uplatňování geografických informačních systémů a s nimi spojená tvorba 3D modelů sídel či území se stále více využívá v plánovacích procesech v urbanizmu a architektuře. Široké využití nachází především při tvorbě analytických studií prostorových vztahů objektů v sídle. Mezi ještě stále horké projekty, u nichž byl použit fotogrammetrický způsob mapování s následným vyhotovením 3D modelu sídla, patří i Studie výškového zónování v městské památkové rezervaci a v jejím ochranném pásmu, kterou dalo vypracovat město Brno. Druhý díl přiblíží využití leteckého snímkování při analýzách krajiny a s ním spojenou tvorbu 3D modelů krajiny.

Palladium Praha – komplexní přestavba budovy kasáren Jiřího z Poděbrad

Palladium Praha – komplexní přestavba budovy kasáren Jiřího z Poděbrad

Výstavba obchodně-administrativního centra Palladium probíhala v letech 2005 až 2007 v historické části Prahy na Náměstí Republiky. Projekt Palladium zahrnoval kromě bývalého vojenského areálu s dominantní budovou kasáren Jiřího z Poděbrad i přístupové a příjezdové komunikace v podzemní úrovni samotného náměstí Republiky a ulic Revoluční a Truhlářské. V půdorysu původního nádvoří areálu a dvorních objektů byla postavena zcela nová hlavní budova s pěti podzemními podlažími v hluboké stavební jámě metodou top & down. Článek popisuje celkovou přestavbu nadzemní části historické budovy kasáren a vytvoření dvou nových suterénních podlaží ve dvou třetinách jejího půdorysu. Stavební práce na výše uvedených objektech si vyžádaly rozsáhlá zajištění budovy kasáren, jejichž součástí bylo podchycení budovy v téměř celém jejím půdorysu.

Ztracené bednění

Ztracené bednění

Představte si, že nejsme první civilizací, jež přišla s nápadem ponechat materiál, který drží čerstvou betonovou směs, navždy svému osudu. Barbarská část staré Evropy v 5. století používala ztracené bednění z cihlového zdiva nebo tenkých kamenných desek. Po patnácti stoletích znovu objevený princip trvale zabudovaného bednění přece jen o něco pokročil. V našich končinách mnozí budovatelé nakonec neodolali – přesvědčila je jednodušší manipulace, nové technologie i materiály. Tvárnice nebo desky, které v první fázi stavby tvoří formu pro betonovou směs, se po vytvrdnutí betonu navždy stanou součástí vodorovných a svislých konstrukcí objektu. Zatímco betonové jádro zpevňuje konstrukce, ztracené bednění stavbu tepelně a zvukově izoluje.

Nový e-shop s ponukou střešní krytiny a sendvičového zdiva

Nový e-shop s ponukou střešní krytiny a sendvičového zdiva

S výraznými slevami si nyní zákazníci mohou zakoupit střešní krytinu KM BETA a vápenopískové zdicí prvky KMB SENDWIX od společnosti KM Beta. Až dvacetiprocentní slevy totiž nabízí nový internetový obchod www.shop.kmbeta.cz. Nový e-shop znamená maximální komfort při nákupu – od výpočtu prvků krytiny a zdiva až po objednání dodávky či montáže – vše přímo z klidu domova prostřednictvím internetu. Dodávku materiálu zákazníkovi za cenu sjednanou na e-shopu zajistí nejbližší smluvní prodejce společnosti KM Beta. Na e-shopu jsou uvedeny i kontakty na realizační firmy v daném regionu. KM Beta tak neobchází obchodní partnery vlastní nabídkou stavebních materiálů na e-shopu, jak to u obdobných systémů někdy bývá, ale naopak k nim zákazníky posílá.

Přirozené fyzikální meziprostory ve fasádní technice

Přirozené fyzikální meziprostory ve fasádní technice

Moderní architektura vyjadřuje symbiózu funkce, estetiky, techniky a ekonomie. Období střídání věku mechanické výroby věkem informatiky, charakterizované nástupem a rozvojem mikroelektroniky, se odráží i v architektuře. Ta stále více vyžaduje interdisciplinární přístup a integrované koncepce. Cesta k ekonomicky efektivní tepelné ochraně budov vede přes využívání ekologicky čistých, obnovitelných alternativních zdrojů energie. Jedním z nich je sluneční záření, jehož využití vede přes teorii přirozených fyzikálních meziprostorů. K nejrozšířenějším praktickým aplikacím fyzikální teorie meziprostorů v současném období patří dvojitá transparentní fasáda jako jedna z variant nové fasádní techniky budov.

Tepelná izolace soklů a spodní stavby

Tepelná izolace soklů a spodní stavby

Nadměrné tepelné ztráty se vyskytují nejen ve starších objektech, ale i v novostavbách. Řešením je zateplení obvodových plášťů budov. Protože tepelné mosty se nacházejí i v oblasti soklů a přechodu na hrubou stavbu, nemělo by se zapomínat ani na ochranu těchto částí konstrukce. Správné konstrukční řešení spolu s použitím kvalitních materiálů dokáže ochránit nosnou konstrukci před působením mrazu a vlhkosti a zároveň zabezpečit dlouhodobé fungování spodní a soklové části budovy.

Řídicí systémy spoří energii

Řídicí systémy spoří energii

Správa objektů může být hospodárnější, pokud je do procesu zapojen facility manažer se znalostí příslušných norem a technických projektů a vybavení svěřených budov. Profesionální správce budov by měl monitorovat, analyzovat a vyhodnocovat náklady na vytápění a spotřebu všech druhů energií a médií a na výkony v budovách. S tím souvisí jeho potřebná schopnost plánovat, připravit prognózu vývoje cen a především snižovat náklady.

Navrhování plášťů ve 21. století

Navrhování plášťů ve 21. století

Až do začátku 20. století tvarovaly stavby a usměrňovaly proces jejich výstavby nejen společenské systémy, životní potřeby a způsob práce, ale i dostupné materiály a stavební metody. Ve 20. století se závratnou rychlostí vyvíjely nové technologie, které se aplikovaly v průmyslu, většinou jiném než ve stavebnictví. V současnosti však už nejde ve stavebnictví jen o nejlevnější a nejrychlejší vybudování prostoru.