Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton
Vnější omítky

Vnější omítky

Úlohou vnější omítky je především ochrana obvodových stěn budovy před povětrnostními vlivy. Kvalita omítky přímo souvisí s kvalitou a vzhledem konečné povrchové úpravy vnějšího zdiva. Kvalitní omítka na domě má tedy nejen estetickou funkci, ale plní i úlohy v oblasti tepelné a zvukové izolace.Nezanedbatelná je i její difuzní schopnost, vodoodpudivost a dostatečná pevnost.

Obvodové pláště nízkoenergetických budov

Obvodové pláště nízkoenergetických budov

Koncept trvale udržitelného rozvoje vyvolal mimo jiné hledání nových konstrukčních systémů obvodových plášťů budov. Standardní obvodové pláště všech nízkoenergetických staveb mají propracovanou a sofistikovanou skladbu jednotlivých vrstev, z nichž každá plní specifickou funkci.

Komínový systém

Komínový systém

Komínový systém domu předem plánujeme s ohledem na výkon otopného zařízení, samotný kotel a druh paliva, který se chystáme používat, protože všechny tyto komponenty jsou součástí jedné soustavy, která odvádí zdraví škodlivé spaliny z obytného prostoru do exteriéru.

Stanice metra Střížkov

Stanice metra Střížkov

Trasa metra C byla nedávno prodloužena o tři nové stanice – Střížkov, Prosek a Letňany. Autorem návrhu nejvýraznější z nich, která ještě před otevřením získala přezdívku „velryba“, je architekt Patrik Kotas. Jde o stanici metra Střížkov.

Zateplovací systémy ETICS od A do Z

Zateplovací systémy ETICS od A do Z

Zateplení budov patří mezi nejčastěji požadované stavební práce. Článek nabízí zevrubný popis, jak by měl postupovat investor při záměru zateplit objekt, jak by měly postupovat projektové firmy při projektování zateplení, jak by měly postupovat prováděcí firmy při samotné realizaci a jak by si měl počínat technický dozor investora při kontrole realizace zateplení objektu.

Výměna střešního okna

Výměna střešního okna

Postupné zlepšování parametrů střešních oken vede mnohé stavebníky k úvahám o jejich výměně. Navzdory představám tato operace dnes už nepředstavuje dramatický zásah do stavby a byla by škoda odepřít si komfort kvalitnějších oken pouze kvůli obavám z náročné rekonstrukce. Důležité je zachovat správný postup.

Netradiční grafiku už viděly stovky tisíc lidí

Netradiční grafiku už viděly stovky tisíc lidí

Jeden z největších tuzemských grafických projektů na ploše téměř 2 400 m2 je možné vidět v Praze. Vůbec poprvé v České republice investor využil technologii perforované grafické fólie na okna od společnosti 3M. A to na budově Prague Gate v jedenáctém pražském obvodu. 

Chemické přísady do betonu a malt

Chemické přísady do betonu a malt

S ohledem na širokou a složitou problematiku chemických přísad do betonu a malt, hlavně v souvislosti s výrazným rozvojem, a tedy i se značným rozsahem nabízených druhů přísad, jsme se v rámci rozsahu našeho článku mohli zaměřit pouze na nejvíc používané druhy přísad a jen na některé oblasti související s danou tematikou.

Izolace ze dřeva a celulózy

Izolace ze dřeva a celulózy

Už dávno se ví, jakou významnou funkci má správná tepelná izolace. Nejde jen o tepelné ztráty. Velmi důležité je i vytvoření příjemného vnitřního klimatu v celém objektu. A zde se dostávají ke slovu tepelné izolace, které jsou z přírodních materiálů, ekologické, snadno odbouratelné a především prospěšné pro naše zdraví. Tyto izolace zaručují nejen příjemné vnitřní klima, ale i vysokou kvalitu vzduchu.

Konstrukce z vyztužené zeminy

Konstrukce z vyztužené zeminy

S pojmem vyztužená zemina se setkáváme v posledních letech stále častěji. Příchod zahraničních výrobců i domácí rozvoj v posledních patnácti letech přinesl do této oblasti potřebné know-how a vznik nových progresivních firem zabývajících se problematikou vyztužování zemin pak dal celému odvětví nové impulzy, jejichž výsledkem je celá řada moderních staveb realizovaná touto „netradiční technologií“.

Vnější obklady stěn

Vnější obklady stěn

Povrchové úpravy obvodových stěn dotvářejí estetický výraz objektu a zároveň chrání budovu před povětrnostními vlivy. Proto plní několik funkcí současně. Z hlediska technologických procesů můžeme povrchové úpravy obvodových plášťů rozdělit na vnější fasádní omítky a vnější fasádní obklady.