Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Českomoravský beton
Přípravky na ochranu dřeva

Přípravky na ochranu dřeva

Jaké vlastnosti musejí výrobky používané k ochraně dřeva splňovat? Jak dalece se liší přípravky pro použití v exte­riéru od materiálů vhodných pro ochranu dřeva do vnitřních prostor? Existuje doporučený postup pro práci s těmito výrobky? Pomoc i usnadnění v orientaci v této oblasti se snaží poskytnout tento příspěvek.

Brána jižní Moravy

Brána jižní Moravy

Přijíždíte-li do Brna, dvě gotické jehly katedrály svatého Petra a Pavla jasně signalizují, že už jste ve městě. Přiletíte-li do Jihomoravského kraje, může se symbolem tohoto krásného místa stát nová hala od architekta Petra Parolka. Říká se jí velryba, žralok, kámen, vducholoď, balón…

Technologie betonáže výškových budov

Technologie betonáže výškových budov

Výškové budovy určené k bydlení nebo k administrativním účelům se velmi často navrhují jako železobetonové skelety s tuhým jádrem a stěnovým nebo sloupovým nosným systémem. Proto je stále potřebnější znát, pochopit a také dodržovat principy technologie stavebních prací použitých na stavbě těchto budov, zejména jejich betonáže.

Podchytávání základů mikropilotami

Podchytávání základů mikropilotami

Podchytávání základů jako preventivní nebo sanační zásah do stávajících staveb spadá do oblasti geotechniky a může se provést různými technologiemi. Účelem článku není podat vyčerpávající přehled o jednotlivých technologiích, ale představit jednu z nich v jejích různých podobách. Článek rovněž poukazuje na některé části procesu, na jehož začátku je záměr investora a na konci stabilizovaná stavba.

Protikorozní opatření pomocí nátěrů

Protikorozní opatření pomocí nátěrů

Při projektování ocelových konstrukcí nesmíme zapomínat na adekvátní ochranu jejich povrchu proti korozi. Dosáhnout požadovaného stupně estetické úpravy a zabezpečit odolnost proti korozi je úkolem ochranných nátěrů. Schopnost zabránit korozi závisí na obsahu antikorozních pigmentů a na přilnavosti nátěrů k podkladu. Ochranu proti korozi zabezpečuje často kombinace obou faktorů.

Stavební úpravy piaristického kláštera v Mladé Boleslavi

Na počátku projektu stálo zadání investora, společnosti Škoda Auto, a. s., vybudovat v Mladé Boleslavi nové vzdělávací centrum. Přes úvahy o stavbě na zelené louce dospěl realizační tým ke konečnému rozhodnutí postavit centrum vedle historické budovy kostela sv. Bonaventury a piaristického kláštera v  části města nesoucí název Na Karmeli. Takto bylo de-facto rozhodnuto o záchraně významné mladoboleslavské památky.

Střešní okna z pohledu projektanta

Střešní okna z pohledu projektanta

Střešní okna patří k nejdůležitějším stavebním prvkům podkroví. Jejich vlastnosti rozhodují o kvalitě života a spokojenosti uživatelů podkrovních místností. Za výběr správného střešního okna a jeho umístění odpovídá v první řadě projektant, který by přitom měl znát a respektovat představu budoucích uživatelů o způsobu využití podkrovních místností a tomu výběr a rozmístění střešních oken přizpůsobit.

Mechanické upevnění zateplovacích systémů

Mechanické upevnění zateplovacích systémů

Upevnění hmoždinkami dnes tvoří nedílnou součást kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) s omítkou. Dokonce i tam, kde by bylo možné bez problémů použít zateplovací systém lepený, se pro jistotu hmoždinky dávají. Na druhé straně ale často není zohledněna poloha, tvar, výška budovy a větrová oblast, ve které se budova nachází. Často potom dochází k paradoxní situaci, že na menším objektu s únosným podkladem pro lepení stojícím v husté zástavbě je použito kvalitnější mechanické upevnění než u výškové budovy stojící v otevřené krajině.

Konstrukční systémy vícepodlažních budov

Konstrukční systémy vícepodlažních budov

Svislé nosné konstrukce spolu s konstrukcemi vodorovnými vytvářejí rozhodující část nosného konstrukčního systému. Primární funkce svislých konstrukcí je nosná a ztužující, kromě toho mohou svislé konstrukce plnit i další funkce, které však mohou být nahrazeny nebo doplněny přídavnými materiály a konstrukčními prvky. Se vzrůstající výškou budov se stává při volbě konstrukčního systému rozhodujícím právě prostorové rozmístění svislých prvků, zajišťujících prostorovou tuhost systému.

Na Islandu byl proražen první „český“ tunel

Na Islandu byl proražen první „český“ tunel

Česká stavební společnost Metrostav prorazila ve čtvrtek 3. dubna první ze dvou silničních tunelů, které staví na severu Islandu od podzimu roku 2006. Ke slavnostní prorážce, jíž se zúčastnil také islandský ministr dopravy Kristján Mőller a řada dalších hostů, došlo na kratším z obou tunelů – na tunelu Siglufjördur.

Membránové střechy z předpjatého betonu

Membránové střechy z předpjatého betonu

Úžasné skořepinové konstrukce, běžné v padesátých a šedesátých letech minulého století, jsou nyní navrhovány jen zřídka. Je to dáno především tím, že cena práce je v porovnání s cenou základních stavebních materiálů stále vyšší. Proto jsou u střech nejčastěji realizovány jednoduché trámové konstrukce.

Jak postavit energeticky soběstačný dům?

Jak postavit energeticky soběstačný dům?

Tváří v tvář účtům za energie se leckdo zamyslí nad myšlenkou energeticky soběstačného domu. Dům, kam nevedou dráty a potrubí, kde není třeba nikomu za nic platit.  Bydlení v prosté chýšce v pustých lesích nebo v kartónové krabici pod mostem zdaleka nejsou pro každého. Spíše budeme chtít dům poskytující dost komfortu i člověku zhýčkanému jednadvacátým stoletím.