Správná pokládka velkoformátové dlažby
Galerie(15)

Správná pokládka velkoformátové dlažby

Partneři sekce:

Zvětšování formátů keramických obkládaček a dlažeb je nepřehlédnutelným trendem i pro značku RAKO. Sjednocují a opticky zvětšují obkládané prostory, menší množství spár prospívá hygieně a usnadňuje údržbu.

Kolekce novinek RAKO pro rok 2017 nabízí nově formát dlažby 80 x 80 cm  (v nabídce jsou také 60 x 60, 30 x 120 cm) a obkládačky rozšíří formátovou škálu o rozměr 30 x 90 cm. Současná éra velkoformátových obkladů představuje výzvu pro mnohé kladečské firmy, a to jak po stránce technické, tak i řemeslné. Aby obkládačky i dlažba plnily svou estetickou i praktickou funkci, je dobré respektovat několik základních pravidel:

01 | Příprava podkladu
Betonový podklad musí být vyzrálý min. 28 dnů a měl by mít zbytkovou vlhkost menší než 5 %. U anhydritů je nutno dodržet zbytkovou vlhkost pod 0,5 % a u podlahového topení pod 0,3 %.

02 | Penetrace
Podklad musí být pevný, zbavený nečistot a nerovností. Pro ujednocení savosti podkladu použijeme penetraci PE 202 v příslušném ředění nebo hloubkovou penetraci PE 201 bez ředění.

03 | Vyrovnání podkladu
Vyrovnání zajistíme stěrkami či samonivelačními hmotami. Po penetraci podkladu použijeme pro vyrovnání podlah samonivelační hmotu s optimálním rozlivem LE 20 nebo rychle tuhnoucí LE 30.

04 | Rozvrhnutí spárořezu I
Před samotnou pokládkou je tento krok jeden z nedůležitějších. Důsledné vyměření pokládky u stěn a podlah zajistí křížový laserový zaměřovač.

05 | Rozvržení spárořezu II
Při zaměření spárořezu u stěn musíme pečlivě dbát na zásady dořezu v koutech (větší než ½ formátu), u podlah ctít konstrukční a objektové dilatace v podkladu, které se promítnou do spárořezu v celé její šířce. Důležité je důsledně proměřit 1. řadu.

06 | Lepení velkoformátové dlažby
Lepicí tmel natahujeme zubovou stěrkou jedním směrem, a to od hrany předpokládané pokládky dlažby. Šířka spár by neměla být menší než 2 mm.

07 | Dvoukontaktní lepení
Platnou zásadou při kladení dlaždic větších formátů je vytvoření kontaktní vrstvy lepicím tmelem na rubové straně dlažby, takzvané dvoukontaktní lepení – Buttering floating.

08 | Zajištění rovinnosti
Rovinnost dlažby průběžně kontrolujeme pomocí libely, uložení pomocí laserového zaměřovače.

09 | Zafixování stejnoměrných spár
Stejnoměrné rozložení spár vytvoříme pomocí plastových klínků.

10 | Vlastní spárování
Spárovat je možné obklady až po vyzrání lepidla, minimálně po 2 dnech od nalepení obkládaček, u slinutých nenasákavých obkladů a dlažeb po 3–4 dnech, u nesavých podkladů po 5–7 dnech.

11 | Výběr materiálu
Pro spárování položené keramiky použijeme flexibilní hmotu GF BIO, popřípadě GF DRY. Samozřejmostí pokládky, tak jako u všech formátů, je důsledné dodržení dilatací jak obvodových, tak mezilehlých.

12 | Pružné spáry
Tyto pružné dilatační spáry provádíme až po vyspárování, kde do vyčištěných spár vkládáme pro jejich správnou funkci separační provazec PES a následně v interiéru silikon SI a v exteriéru polyuretan SAB.

13 | Čištění po spárování
K vyčištění zbytků spárovacích hmot by mělo dojít do 2 dnů po vyspárování, nejlépe přípravkem CL 802.

14 | Běžná údržba
Pro běžnou údržbu je výhodné použít přípravky k tomu určené, které respektují povahu keramického materiálu a umí si poradit například i s reliéfní dlažbou.

Informace o materiálu:

Pro montáž dlažby a obkládaček do formátu 60 x 60 a 30 x 90 cm je vhodný tmel AD 530 a pro větší formáty je určen nový lepicí tmel AD 530 MAX typu C2TES1. Tento tmel AD 530 MAX má vylepšené vlastnosti vhodné pro velké formáty – vysoká přídržnost a flexibilita (třída S1), jednoduchá zpracovatelnost, vysoká odolnost proti skluzu, dlouhá doba otevření, vytvrzení bez pnutí a garantovaná odolnost proti výkvětům. Toto lepidlo je vhodné i pro lepení dlažby v exteriéru do formátu 60 x 60 cm.

Co budete potřebovat

 • Stavební chemie Rako:
  Penetrace PE 201, PE 202
  Stěrky na podlahy – Samonivelační LE 20, LE 30
  Stěrky na stěny LE 21, LE10
  Lepidlo AD 530, AD 530 MAX, AD 700
  Spárovací hmota: interiér: GF DRY, GF BIO, exteriér: GFS
  Pružný tmel:
  Interiér: Silikonový SI + Separační provazec PES
  Exteriér: Polyuretan SAB + Separační provazec PES
 • Nářadí:
  Laserový zaměřovač
  Libela
  Posuvný metr
  Zubové hladítko
  Pěnové hladítko
  Aplikační pistole
  Distanční klínky

POZOR!

Pokládka velkoformátové keramiky do tenkého lože klade vysoký nárok na vyrovnání podkladu, kdy i povolená tolerance 2 mm pod 2m latí může znamenat nerovnost.

POZOR!

Mezilehlé dilatační spáry je nutno provádět v plochách max. 6 x 6 m a u podlahového topení max. 3 x 3 m.

TIP

Pro běžné čištění dlažeb vám pomůže například univerzální prostředek CL 803. Využití profesionálních přípravků pro obklady je jistější než nanášení nejrůznějších impregnací, které mohou nežádoucím způsobem narušit design dlažeb (fleky, zmatnění aj.).

TEXT + FOTO: RAKO

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2016.