Partneři sekce:

Architektonická podoba výškových budov od Zahy Hadid

Architektonická podoba výškových budov od Zahy Hadid

Kancelářská budova v Miláně, vysoká 170 m, jejíž autorkou je světoznámá architektka Zaha Hadid, se elegantně vine směrem vzhůru. Díky návrhu s ideálně sladěnými systémy bednění a lešení, vytvořenému na základě promyšlené koncepce bezpečnosti, mohla být hrubá stavba dokončena za pouhých 17 měsíců.

Tři výškové budovy stojící na milánském náměstí Piazza Tre Torri, které tvoří jádro odvážného stavebního projektu „CityLife“, byly podle svého tvaru pojmenovány: Il Dritto (rovná), Lo Storto (stočená) a Il Curvo (ohnutá). Lo Storto bude správní budovou pojišťovny Generali. 44 podlaží se elegantně vine směrem vzhůru. Návrh pochází od renomované, nedávno zemřelé světoznámé architektky Zahy Hadid. Jejím dílem je i další součást projektu „CityLife“ – souboru bytových domů Hadid Residences.

1 Bednění stropů s tloušťkou 32 cm. Kromě rychlého odbednění umožňuje panelové stropní bednění Skydeck také snadné přizpůsobení měnícím se půdorysům stropů v jednotlivých podlažích.

Hrubá stavba výrazného mrakodrapu byla dokončena za pouhých 17 měsíců, v dubnu 2016. Se speciálním návrhem s bedněním PERI bylo možné zkrátit plánovanou dobu výstavby o celé 3 měsíce. Technici z PERI Itálie zpracovali prováděcí projekt s velmi bezpečnými a rychlými pracovními postupy. Jednotlivá běžná podlaží tak mohla být i přes komplikovaný tvar budovy zhotovována plynule v týdenním taktu.

Šplhavý systém jako ochranná stěna a šplhavé bednění

Řešení PERI bylo založeno především na využití šplhavého kolejnicového systému RCS. Ten našel uplatnění jako šplhavá ochranná stěna v právě budovaných podlažích a zároveň jako šplhavé bednění pro obednění jader budovy. Při šplhání vedeném po kolejnicích byly sestavy bednění neustále pevně spojeny se stavební konstrukcí. To umožňovalo rychlý a bezpečný postup práce i za silného větru. S pomocí mobilní hydrauliky se daly sestavy posunovat do dalších záběrů bez použití jeřábu. 

4 Architektonická podoba zkroucených výškových domů od Zahy Hadid. Stejně jako bytová zástavba patřící k milánskému projektu CityLife, je i 170 m vysoká budova dílem světoznámé architektky Zahy Hadid.

Kombinace šplhavých systémů pro výstavbu jádra

Stropy jednotlivých podlaží se postupně otáčí okolo jádra, které je umístěno uprostřed budovy. Jeho komplikovaný tvar půdorysu tvoří kruhové a zakřivené vnější stěny a tenké vnitřní stěny. Vnější stěny jádra se ještě zužují v 15cm krocích z 90 cm u základu až na 30 cm v horních podlažích.

6 Součástí koncepce PERI byly také výsuvné lávky MP sloužící pro přemístění a dočasné uložení bednění. Vyložené kolejnice RCS byly upevněny mezi dva stropy pomocí stojek Multiprop.

Při návrhu šplhavého bednění využili technici PERI z velké části šplhavý kolejnicový systém RCS, který pracuje nezávisle na jeřábu, šplhavé sestavy ACS, jeřábem překládané lávky CB a šachtové lávky BR. S pomocí techniky ACS byl směrem vzhůru přemísťován i rozdělovač betonu. Pro docílení požadovaného tvaru železobetonových stěn byly použity panely stěnového rámového bednění Trio a speciálně dle projektu vyrobené panely ze stěnového nosníkového systému bednění Vario.

3 Za ochrannou stěnou ze systému RCS bylo možné rychle a bezpečně osazovat panelové stropní bednění Skydeck i bednění kruhových sloupů SRS.

Bezpečnost a rychlé bednění

Šplhavá ochranná stěna RCS P zabezpečila okraje stropů podlaží tak, že bylo možné stěny, sloupy i stropy zhotovovat velmi bezpečně. Vyvolaný pocit bezpečí ještě urychlil postup prací a umožňoval pracovat s bedněním nezávisle na větru a povětrnostních podmínkách.

Pro obednění stropů s tloušťkou 32 cm bylo použito stropní panelové bednění Skydeck se systémem padacích hlav. Tím bylo docíleno rychlého sledu taktů a možnosti časného odbednění. Měnícímu tvaru stropů v jednotlivých podlažích bylo bednění přizpůsobeno s pomocí standardních vyrovnávacích prvků. Stejným způsobem byly obedňovány i sloupy.  

2 Lo Storto, stočená, budoucí správní budova pojišťovací společnosti Generali: 44 podlaží se elegantně vine směrem vzhůru.

Ochrana proti pádu z výšky Prokit smysluplně doplňovala celé prováděcí řešení PERI a koncepci bezpečnosti ve všech podlažích. S bočními ochrannými mřížemi, sloupky a montážními patkami bylo možné realizovat bez nákladů na projekt i flexibilní nasazení u složitého tvaru stavby.

TEXT + FOTO: PERI

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2016.

RubrikyCement a betonŠtítky