Efektivní odvodnění nového areálu v Ostravě
Galerie(6)

Efektivní odvodnění nového areálu v Ostravě

Partneři sekce:

Společnost Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, úspěšně ukončila rozsáhlý projekt odvodnění zpevněných ploch a plochých střech nového skladového a logistického areálu v Ostravě-Heřmanicích. Stavba probíhala v roce 2015, nyní se areál připravuje na svůj provoz. V projektu odvodnění bylo využito celkem 628 retenčních boxů Wavin Q-Bic, které pojmou téměř 258 kubíků dešťové vody.

Odvodnění zpevněných ploch v okolí budov i plochých střech je povinností každého stavebníka a je regulováno s pomocí platných norem. Srážkové vody nelze vypouštět volně do kanalizace, ani je libovolně nechat odtékat do vodoteče. Do kanalizace totiž v urbanizovaných oblastech odtéká až 80 % srážek, což může způsobit i pokles zásoby vody v krajině. Proto je nutné zadržovat srážkové vody např. v podzemních nádržích, které nazýváme zasakovací a retenční objekty. Ty jsou dnes obvykle vytvářeny z plastových akumulačních boxů.

O projektu

V projektu logistického areálu v Ostravě-Heřmanicích se jednalo o odvodnění celkem 13 597 m2 zpevněných ploch, z čehož plochá střecha činila 4791 m2. Srážková voda je retenována ve dvou retenčních nádržích, odkud je následně vypouštěna do vodoteče s regulací odtoku. Užitný objem větší retenční nádrže je 221,6 m3, menší nádrž pojme 36 m3 vody.

Skládání boxů

Pro první nádrž bylo využito 540 boxů Q-Bic, pro druhou, která je určena k odvodnění plochých střech, pak 88 boxů Q-Bic. Boxy jsou navíc vybaveny revizními šachtami typu 425 pro snadnou kontrolu a čištění. Investorem projektu byla společnost JM VISION Praha, generálním projektantem CARTIS Ostrava, zpracovatelem části ZTI (včetně QS) a venkovní kanalizace pak DM-PROJEKT. Generálním dodavatelem je IP systém.

Detail hydroizolace

Wavin Q-Bic

Boxy Q-Bic pro retenci a zasakování jsou velké, snadno se umisťují a instalují a jsou mimořádně odolné. Každý box pojme 410 litrů a je charakteristický revizním kanálem o průměru 500 mm pro snadnou kontrolu a čištění. Jednotky Q-Bic jsou vhodné pro retenci i zasakování.

Systémy zasakování Q-Bic jsou modulární a odolné. Jsou vyrobené z panenského polypropylenu a jejich životnost dosahuje minimálně padesáti let. Díky kombinaci modulů je možné vybudovat podzemní nádrže, které nejvhodněji využijí dostupný prostor. Jednotky Q-Bic poskytují jasné výhody oproti tradičním betonovým retenčním nádržím: nevyžadují žádnou dobu na vysušení, při realizaci projektu je zapotřebí méně výkopových prací a nabízí snadnou manipulaci a umístění.

Napojení do vodoteče

Kontrola a čištění

Boxy Wavin Q-Bic umožňují bezproblémovou kontrolu a čištění, což zajišťuje jejich maximální dlouhodobou výkonnost. Každý box má dostatečné revizní kanály o průměru 500 mm pro kamerové zkoušky a čištění s jednoduchým přístupem přes revizní šachtu z úrovně povrchu přímo nad nádrží.

„Investor projektu, společnost JM VISION, zvolil boxy Q-Bic z produkce Wavin Ekoplastik především kvůli jejich užitné výšce pro plnění retence.“, říká Lukáš Mejzlík, produktový manažer společnosti Wavin Ekoplastik, a dodává: „Díky modulárnosti, odolnosti, dlouhé životnosti a snadné manipulaci, čištění a kontrole byl Wavin Q-Bic jednoznačnou volbou“.


Text: S využitím podkladů společnosti Wavin Ekoplastik.
Foto: Wavin Ekoplastik

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 4/2016.