Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
Sluneční termické kolektory

Sluneční termické kolektory

Využití sluneční energie jako jednoho z obnovitelných zdrojů energie (OZE) zaznamenalo na přelomu století v zemích EU dynamický nárůst. K nejpoužívanějšímu způsobu využití sluneční energie patří sluneční termické kolektory, které dokážou sluneční energii přeměnit na teplo.

Příklady využití dodatečně lepené syntetické FRP výztuže

Příklady využití dodatečně lepené syntetické FRP výztuže

Dodatečné vyztužování stavebních konstrukcí pomocí externě lepené syntetické výztuže je nedílnou součástí moderního stavitelství, především využitelné při provádění rekonstrukcí a zvyšování únosnosti (zatížitelnosti) prvků stavebních konstrukcí. Obecně jsou pro tento účel využívány tři typy syntetických vláken – skelné, aramidové a uhlíkové, ze kterých je procesem lepení a lisování za tepla vyráběn finální produkt. Vstupní materiál je pak určující pro charakteristické vlastnosti finálního produktu, především modulu pružnosti a pevnosti v tahu.

Minerální izolační vlna nové generace

Minerální izolační vlna nové generace

Společnost Knauf Insulation, jeden z předních a nejrychleji rostoucích světových výrobců izolačních materiálů, uvádí na trh zcela novou řadu vlastní generace izolačních produktů z minerální vlny.  Ta je vyrobena s pomocí nové revoluční technologie ECOSE® Technology. Nová přírodní izolace se výrazně liší od tradičních izolačních materiálů – při její výrobě se namísto ropného základu používá patentované přírodní pojivo z rychle se obnovujících organických látek bez obsahu formaldehydu.

Projekt Sluneční ulice

Projekt Sluneční ulice

Lokalita s nízkoenergetickými domy není v současné době nic tak výjimečného, alespoň co se myšlenky týče. V roce 2003, kdy tato realizace vznikala, to však nebyla věc zcela obvyklá. Navíc přestože se pyšní přívlastkem nízkoenergetická lokalita, není zde úspora energie tou prioritní záležitostí. Prioritou je především člověk a jeho dobrý pocit z bydlení. Tím se bude pravděpodobně i v budoucnu odlišovat od jiných, nově vznikajících zástaveb.

Facility management dokáže efektivně pomoci nejen v době krize

Facility management dokáže efektivně pomoci nejen v době krize

Hospodářská krize se již dotýká mnoha firem. Proto hledají a zavádějí různá úsporná opatření, která by jim pomohla snížit náklady. Na důležitosti tak získává i obor facility managementu, který může zefektivnit podpůrné procesy ve firmách a vhodným nastavením tak snížit jejich náklady. Na to, co facility management může firmám nabídnout a jaké má pro ně finanční i jiné přínosy, jsme se zeptali Dana Krupanského, provozního ředitele pro oblast facility managementu ve společnosti Sodexo.

Profil společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava, a. s.

Profil společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s.

Akciová společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava se svou více než padesátiletou tradicí a zkušenostmi v oblasti pozemního, dopravního­ a inženýrského stavitelství řadí k předním stavebním firmám nejen na Moravě, ale v celé České republice. Vznikla v roce 1954 jako závod stavebního podniku Dopravní stavby Olomouc, na jeho úspěšnou práci společnost navázala a zdárně v ní pokračuje­. Dnes je tato stavební firma členem skupiny Eurovia. Předseda představenstva a generální ředitel firmy Ing. Tomáš Vítek, MBA., nám odpověděl­ na několik otázek.

Bezpečnost při práci ve výšce a v okolí stavby

Bezpečnost při práci ve výšce a v okolí stavby

Při práci ve výšce nesmíme ohrožovat sebe, své spolupracovníky ani blízké okolí. Je třeba si uvědomit, že ve výšce několika metrů bychom mohli drobnou nepozorností způsobit někomu, kdo se pohybuje o pár podlaží pod námi, vážné zranění. Je proto nezbytné striktně dodržovat předpisy a normy. U staveb, kde by hrozil pád z výšky větší než 10 m, je nutné vypracovat plán BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Certifikované kompresory 100% využívající vloženou energii

Certifikované kompresory 100% využívající vloženou energii

Divize Oil-free Air společnosti Atlas Copco oznámila, že vodou chlazené bezmazné vzduchové kompresory řady ZR s vestavěným systémem pro využití odpadního tepla jsou celosvětově první TÜV certifikované kompresory „s nulovou spotřebou energie ze sítě“ při specifických podmínkách konstrukčního řešení. Bylo prokázáno, že 100 % elektrického příkonu lze získat zpět ve formě horké vody.

Standardy při řešení stavebních zakázek

Standardy při řešení stavebních zakázek

Efektivní tvorba nabídek včetně začlenění cen subdodavatelů je pro stavební firmy v současné době klíčová. K tomu dnes, kromě stabilizace ve stavebnictví, významně napomáhá vývoj v oblasti informačních technologií. Jejich standardizovaným používáním dochází ke zkracování pracovních časů, snižování nákladů a růstu efektivity práce jednotlivých týmů ve stavebních firmách.

Fotovoltaika – elektřina ze slunce

Fotovoltaika – elektřina ze slunce

Fotovoltaika je technologie zaměřená na přímou přeměnu sluneční energie na elektrickou. Základním principem je tzv. fotoelektrický (fotovoltaický) jev. Praktické využívání fotovoltaických systémů začalo v rámci vesmírných programů v takových aplikacích, jako je napájení vesmírných satelitů elektrickou energií, kde jsou téměř výlučným energetickým zdrojem. Na odlehlých místech se prosazují sluneční články už od 70. let minulého století a v komerčních spotřebitelských produktech, jako jsou kalkulačky, rádia nebo hodinky, od 80. let. V 90. letech se o sluneční články začal vážně zajímat soukromý sektor elektrárenské společnosti a nastala éra jejich využívání v malých elektrárnách.

Flexibilní pojízdné stoly pro stacionární pily

Flexibilní pojízdné stoly pro stacionární pily

Společnost Bosch nově nabízí vyšší mobilitu modrých profesionálních stacionárních kotoučových pil. Řešení pohyblivosti umožňují flexibilní pojízdné stoly GTA 2500 Professional W a GTA 60 W Professional. Jejich výhodou je robustní konstrukce, snadná manipulace, jednoduché sestaveni na místě a velké pneumatiky. Tyto vlastnosti ocení především montéři vnitřních zařízení, pokladači podlah, okenáři, stavební truhláři, montéři výstav a další.

Plot je vaší vizitkou

Plot je vaší vizitkou

Dům postavený, strom zasazen … co tomu pozemku ještě chybí? Možná kvalitní plot, záruka bezpečnosti a praktický způsob jak dát najevo, že území patří vám. Ale jak si vybrat ten správný? Nejlépe spojením estetického s kvalitním. Do kvalitního oplocení se vyplatí investovat.

Maltézský kříž odlehčí silniční dopravě v Třinci

Maltézský kříž odlehčí silniční dopravě v Třinci

Sdružení Baliny 2007, tvořené společnostmi ODS − Dopravní stavby Ostrava a D5, akciová společnost Třinec, otevřelo poslední dubnový­ den v Třinci − Balinách nové mimoúrovňové propojení silnice č. II/468 a třinecké průmyslové zóny. Toto unikátní mostní dílo výrazně zlepší dopravní situaci v oblasti, kterou denně projížděly stovky kamionů, a propojí silniční tah směrem na Slovensko.