Partneři sekce:
  • Stavmat
Pokládka velkoformátových dlaždic

Pokládka velkoformátových dlaždic

Zvětšování formátů u keramických obkladů je nepřehlédnutelným módním trendem. Velké formáty sjednocují a opticky zvětšují prostory, menší množství spár prospívá hygieně a výrazně usnadňuje údržbu. Dokonce i samotná pokládka přináší rychle viditelný efekt. Aby však šlo o efekt trvalý, aby dlažba plnila svou estetickou i praktickou funkci, je dobré dodržet základní pravidla.

Konference Indoor Air 2008

Konference Indoor Air 2008

Ve druhé polovině srpna se v Kodani sešla široká odborná veřejnost na tradiční konferenci Indoor Air. Akce se koná pravidelně každé tři roky, první setkání se uskutečnilo již v roce 1978. Pořadatelství se tedy do Dánska symbolicky vrátilo po třiceti letech.

Výztužné vložky v hydroizolačních materiálech

Výztužné vložky v hydroizolačních materiálech

Od materiálů používaných pro hydroizolace – především asfaltových pásů jako nejrozšířenějšího hydroizolačního výrobku – je vyžadována dlouhá životnost a spolehlivost. Měla by v zásadě odpovídat životnosti celé stavby, v případě spodní stavby tedy asi sto let. Vysvětleme příčiny potřeby vyztužování hydroizolačních materiálů.

Těžko zkoušená okna

Těžko zkoušená okna

Primární úlohou oken je prosvětlení vnitřních prostorů, zabezpečení vizuálního kontaktu s okolím a větrání. Všechny tyto úlohy ve své podstatě plní již samotný okenní otvor. Funkcí okna v technickém smyslu slova je tedy zachovat požadované kvality okenního otvoru, a přitom eliminovat všechny nechtěné následky faktu, že jsme nechali díru ve stěně. Těmi jsou: povětrnostní vlivy, tepelné ztráty, nedostatečná ochrana majetku a soukromí, ale i riziko vypadnutí z budovy. Velikost, tvar a umístění okna mají též značný vliv na výsledný vzhled architektury. Novinkou je, že v současnosti se okna začala používat i jako nástroj k získávání tepelné energie ze slunce.

Porovnání možností efektivního využití tepelných čerpadel a solární energie v podmínkách SR

Porovnání možností efektivního využití tepelných čerpadel a solární energie v podmínkách SR

Energetická efektivnost jakéhokoliv systému transformace energií se všeobecně definuje jako množství získané energie na jednotku dodané pohonné energie k zabezpečení provozu daného systému. Systém s vyšší hodnotou energetické efektivnosti je z hlediska spotřeby pohonné energie nepochybně hospodárnější. Toto hledisko však pro uživatele není rozhodující.

Ledovcová inspirace Zahy Hadid

Ledovcová inspirace Zahy Hadid

Zaha Hadid je architektka, která se snaží neustále posouvat hranice architektury a designu města. Svůj talent potvrzuje i na poli dopravních staveb – koncem loňského roku byly v rakouském Innsbrucku uvedeny čtyři stanice lanové dráhy podle návrhu týmu Zaha Hadid Architects. Přestože se jedná o nevelké stavby, Zaha Hadid je povýšila na šperky v kontextu města a horské krajiny.

Spojení pro třetí tisíciletí

Spojení pro třetí tisíciletí

O dva roky dříve oproti původnímu plánu začalo v září veřejnosti zčásti sloužit Nové spojení. Jedná se o nejrozsáhlejší modernizaci železničních tratí na území Prahy za posledních sto let. Díky Novému spojení dojde ke zrychlení cesty do centra města, k propojení pěti pražských nádraží, včetně těch centrálních, a také se otevřelo rychlejší spojení příměstských oblastí bez nutnosti přestupů na městskou dopravu. Naplno začne unikátní dopravní projekt fungovat se změnou jízdního řádu od 14. prosince.

Nátěry na průmyslové podlahy s použitím nanočástic

Nátěry na průmyslové podlahy s použitím nanočástic

Povrchová ochrana konstrukcí průmyslových podlah je v současné době běžnou záležitostí. Se zvyšujícími se nároky na produkty rostou i požadavky na povrchové úpravy – a to zejména z hlediska jejich odolnosti proti opotřebení a tzv. bariérových vlastností v náročných provozech. Epoxidové pryskyřice dotované nanofilery tyto požadavky splňují i při menších výsledných tloušťkách povrchových úprav.

Software pro navrhování ocelových konstrukcí

Software pro navrhování ocelových konstrukcí

Práce projektanta ocelových konstrukcí je v současnosti už prakticky nepředstavitelná bez použití výpočetní techniky. Statické programy, které jsou na našem trhu projektantům k dispozici, umožňují rychlou a interaktivní práci při navrhování i velmi složitých prostorových ocelových konstrukcí. Projektant-statik musí v rámci svého zadání spolupracovat i s dalšími specialisty, od nichž přebírá část jejich výstupů nebo jim poskytuje své výsledky. Článek uvádí příklady spolupráce statika ocelových konstrukcí a technologa při tvorbě náročných technologických projektů.

Stropy a vodorovné konstrukce

Stropy a vodorovné konstrukce

Stropy jsou vodorovné nosné dělicí konstrukce, které rozdělují prostor budovy ve svislém směru na jednotlivá podlaží a určují celkový charakter nosné konstrukce budovy. Strop musí zabezpečit vodorovné vyztužení objektu. Charakter provozu budovy rozhodujícím způsobem ovlivňuje volba nosné konstrukce stropu.

Slovenští stavbaři ukončili ražbu tunelu ve Švédsku s měsíčním předstihem

Slovenští stavbaři ukončili ražbu tunelu ve Švédsku s měsíčním předstihem

Ražbu tunelů v rámci projektu Norra Länken NL11 ve Stokholmu ukončili tuneláři ze společnosti Skanska místo původně plánovaného prosince 2008 již v říjnu. Po propojení všech částí stavby vznikne velký obchvat Stokholmu s přístupem k nejdůležitějším švédským mořským přístavům (Vartahamnen a Frihamnen), branám lodní dopravy do Finska a Ruska. Spuštění projektu Norra Länken NL11 do provozu z poloviny odlehčí pozemní dopravu v širším centru Stokholmu. Dokončení celého dopravního spojení je plánováno na rok 2015.

Solární parky spěchají s připojením, než klesne výkupní cena

Solární parky spěchají s připojením, než klesne výkupní cena

„Garantovaná výkupní cena klesne maximálně o pět procent, je to limit daný zákonem,“ oznámil Petr Kusý z Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na konferenci Schüco Networkdays. Potvrdil tak informace již dříve zveřejněné v médiích. Snížení cen tak bude pravděpodobně příčinou poklesu nových instalací solárních elektráren v příštím roce v ČR.