Montážní postup: nosný překlad
Galerie(12)

Montážní postup: nosný překlad

Partneři sekce:

Nosný překlad z bílého pórobetonu je určen k překlenutí otvorů v nosných i nenosných stěnách. Vhodnost jeho použití je nutno staticky posoudit.

K překlenutí otvorů se použije nosný pórobetonový překlad s příslušnou délkou a šířkou, čímž se vytvoří nadpraží s minimální výškou 250 mm. Před kladením nosných překladů se překontroluje a pomocí deskové rašple upraví rovinnost i výška ložných ploch zdiva, na něž se budou překlady klást.

Vyrovnají se ostění otvorů, případně se odstraní vyčnívající pera tvárnic. Ložná plocha překladu musí být rovná, bez nečistot. Překlad musí ležet na celistvé tvárnici, nikoli na odřezcích. Nosný překlad se klade z lešení. Před jeho uložením je potřebné zkontrolovat, zda není poškozený. Na úložnou plochu se nanese tenkovrstvá zdicí malta v téže tloušťce jako u zdění tvárnic.

Směs tenkovrstvé malty se vysype za stálého míchání do třicetilitrové plastové nádoby s vodou (přibližně 5 až 6 l) a míchá se elektrickou míchačkou, dokud nevznikne vláčná pastovitá hmota. Směs se nechá 5 minut odležet a opět se promíchá. Malta se nanáší zubovou lžící na ložnou plochu tvárnice. Je zpracovatelná během 4 hodin.

Minimální délka uložení nosného překladu na tvárnici závisí na jeho délce a v případě délky překladu do 1 750 mm musí být minimálně 200 mm. U delších překladů je to minimálně 250 mm. Překlad ukládají na dané místo dva pracovníci, přičemž je třeba dbát, aby šipka nakreslená na čele nosného překladu směřovala nahoru a nadpis byl v příslušné poloze – správně čitelný.

Po uložení se upraví umístění překladu tak, aby byl stejně uložen na obou koncích. Následně se zkontroluje správnost jeho uložení i ve svislém směru. Případné nerovnosti se zkorigují poklepem gumovým kladivem. Polohu překladu lze korigovat do 5 minut od nanesení malty. Zbytky malty, které se dostaly mimo ložné spáry, se musí v týž den ostře stáhnout a nesmějí se zamazávat.

Správně zabudovaný překlad má ložnou spáru se stejnou tloušťkou jako u zdiva (1 až 3 mm), přičemž jeho uložení na zdivu může být i větší než 250 mm.

01 | Úprava ložné plochy
Před kladením nosných překladů se překontroluje a pomocí deskové rašple nebo hoblíku upraví rovinnost a výška ložných ploch zdiva, na které se budou překlady klást.

02 | Vyrovnání ostění
Vyrovnají se ostění otvorů, případně se odstraní vyčnívající pera tvárnic.

03 | Ložná plocha
Ložná plocha překladu musí být rovná, bez nečistot. Překlad musí ležet na celistvé tvárnici, nikoli na odřezcích.

04 | Kontrola překladu
Nosný překlad se klade z lešení. Před jeho uložením je potřebné zkontrolovat, zda není poškozen.

05 | Nanesení malty
Na úložnou plochu se nanese tenkovrstvá zdicí malta v téže tloušťce jako u zdění tvárnic. Malta se nanáší zubovou lžící na ložnou plochu tvárnice.

06 | Délka uložení
Malta se nanese v délce, která odpovídá délce uložení překladu na obě strany připraveného otvoru. Minimální délka uložení nosného překladu na tvárnici závisí na jeho délce a musí být minimálně 200 mm v případě délky překladu do 1 750 mm a minimálně 250 mm u delších překladů.

07 | Uložení překladu
Překlad uloží dva pracovníci, přičemž je třeba dbát, aby šipka nakreslená na čele nosného překladu směřovala nahoru a nadpis byl správně čitelný.

08 | Správná poloha překladu
Po uložení se upraví poloha překladu tak, aby byl stejně uložen na obou koncích.

09 | Svislost překladu
Následně se zkontroluje správnost uložení nosného překladu i ve svislém směru.

10 | Korekce polohy
Případné nerovnosti se zkorigují poklepem gumovým kladivem. Polohu překladu lze korigovat do 5 minut od nanesení malty.

11 | Zabudovaný překlad
Správně zabudovaný překlad má ložnou spáru se stejnou tloušťkou jako u zdiva (1 až 3 mm), přičemž jeho uložení na zdivu může být i větší než 250 mm.

TIP: YQ U profil
Nový U profil ze systému Ytong má integrovanou tepelnou izolaci. Používá se pro minimalizaci tepelných mostů a zlepšení tepelněizolačních vlastností stěny z Ytongu. Lze použít pro překlady až do světlosti 4 000 mm. Montáž je rychlá a snadná – používá se jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí.

Informace o materiálu:

 • Nosný překlad – pórobetonový prvek vyztužený betonářskou výztuží, vhodný pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zděných konstrukcích z přesných pórobetonových tvárnic, na nosných i nenosných stěnách.

Co budete potřebovat

 • Nosný překlad
  Ytong – nosný překlad
  rozměry (š × v × d): od 200 × 249 × 1 300 mm do 375 × 249 × 2 500 mm
 • Tenkovrstvá zdicí malta
 • Ytong lepicí malta šedá
  papírový pytel, 17 kg
 • Nářadí a pomůcky
  desková rašple nebo hoblík
  plastový kbelík
  elektrická míchačka
  zubová naběračka
  vodováha
  gumové kladivo
  lešení

Ytong Silka zdící malta zimní

Zimní malta pro tenkovrstvé zdění s prodlouženou dobou zpracovatelnosti prodlouží stavební sezónu až o jeden měsíc. Můžete používat i v teplotách 0 až 10°C. Slouží k tenkovrstvému zdění, snadno se zpracovává a je přilnavá. Zimní malta je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

POZOR!
Vhodné překlady

Použít lze jen ty nosné překlady, které mají vlastnosti určené výrobcem a nejsou poškozené.

Pozor!
Délka a přířez překladu

Překlady se nesmí zkracovat, ani jejich přířez není dovoleno upravovat. Typ překladu odpovídající dané tloušťce zdiva a světlosti otvoru je uveden v tabulce výrobce.

TEXT: zpracováno ve spolupráci s firmou Xella
FOTO: Xella

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2016.