Partneři sekce:

Skleněný obklad – zásady správné montáže

Skleněný obklad – zásady správné montáže

Hledáme-li obkladový materiál, který dokáže naplnit touhu současnosti po jednolitosti, hladkosti a moderním vyznění, těžko najdeme lepší, než je sklo. Skleněný obklad v lesku dodá prostoru takovou hloubku a zajímavost, jako to jiné materiály nedovedou. Lesk prohlubuje výraznost jakékoliv barvy, neutrálům zase šmrnc. Matné sklo vytváří dojem hebkosti a působí nesmírně sofistikovaně. Není jiný materiál, který automaticky vzbuzuje zároveň moderní a luxusní dojem.

Lepení je nejběžnější (skrytou) formou fixace skel. Kromě lepení lze skla fixovat mechanicky. Pro smaltovaná skla a skla s potiskem, která jsou tepelně tvrzená, je možné použít běžné cementové směsi používané pro keramické obklady a také silikony/lepidla. Pro dekorativní skla s laky na zadní straně, jako jsou zrcadla, lakovaná skla Lacobel®/  Matelac®, tepelně tvrzená verze Lacobel® T/ Matelac® T, doporučujeme použití neutrálních silikonů pro lepení.

Tip pro profesionály

V případě použití výrobcem skla testovaných a doporučených silikonů – např. řada FIX-IN ®, je možné poskytnout pětiletou záruku (u Lacobelu T® a Matelac® T je to 10 let) na barevnou stabilitu, stálost, korozi, adhezi povlaků použitých na zadní nepohledové straně při dodržení předepsaných postupů pro instalaci.

Zjednodušený návod k instalaci skleněných tabulí pomocí metody fixace skel lze rozdělit do následujících devíti bodů.

1. Zkontrolujte a zajistěte rovnost podkladu. Odstraňte kartáčem prach z podkladu.

Jako podklad pro sklo lze použít mnoho různých materiálů. Podklady musí být dostatečně pevné, aby unesly hmotu skla (2,5 kg/m2/mm) bez rizika, že dojde k jejich zkroucení, ohnutí nebo jakékoli jiné deformaci. Podklad musí být rovný, aby se zabránilo jakémukoli viditelnému zakřivení skla.

2. Naneste stěnovou penetraci FIX-IN PR na porézní povrchy a nechte zaschnout.

V případě, že je podklad porézní, je třeba jej nejprve upravit nanesením penetrace. K zajištění pevného spojení skla a podkladu je třeba všechny komponenty pečlivě očistit a vysušit. Musí být zbaveny prachu, částic, oleje, vosku, špíny nebo jiných nečistot, které by mohly snížit přilnavost.

Tyto nečistoty mohou být přítomny z různých důvodů: broušení, řezací olej, tuk na ochranu kovových povrchů nebo dokonce špinavé prsty. Dříve než může být beton použit jako podklad pro sklo, musí být dostatečně zralý a suchý (obvykle po 3 měsících).

3. Některé barvy skel Lacobel a Matelac vyžadují jednotný bílý nátěr podkladu nebo tenký pruh (max. 1 cm) na podklad v místě budoucích spojů barvou odpovídající barvě skla. Nátěr je nutné nechat zaschnout.

Při použití průsvitných spárovacích tmelů pro vyplňování spár bude barva podkladu spárami prosvítat. Pro zajištění jednotné barvy spár se doporučuje provést nátěr celé zdi (nebo minimálně ploch za spárami skla) obdobným odstínem, jako je barva skla.

Aby byl v případě některých (zejména světlých) barevných odstínů zajištěn jednotný vzhled skla po jeho instalaci, ujistěte se, že sklo bude instalované na jednotný, bíle natřený podklad. V tomto případě není třeba další základní nátěr na porézní povrch, protože barva již splňuje funkci základního nátěru.

Budou-li v místě budoucích spojů použity barevně natřené pruhy, naneste oboustranně lepicí pásku na bílý podklad a ne na tyto barevné pruhy.

Zjišťování rovinnosti a stejnoměrnosti zdi (povrch stěny po dokončení): Ke zdi přiložte měřicí lať a zjistěte, zda je povrch stěny hladký a nejsou vidět žádné nerovnosti. Maximální výška nerovností je omezena s ohledem na vzdálenost mezi hrboly.

4. Systém montáže

I když jsou rozměry převzaty z existující zdi a přesně aplikovány na sklo, je třeba počítat s odchylkami, jak u stavby, tak i pokud jde o tabule skla. Pro zvládnutí těchto odchylek se doporučuje zahájit montáž od vnějšího pohledového rohu místnosti. To je nejexponovanější a nejviditelnější část skla a instalace musí být přesná.

I když jsou rozměry převzaty z existující zdi a přesně aplikovány na sklo, je třeba počítat s odchylkami, jak u stavby, tak i pokud jde o tabule skla.

I když jsou rozměry převzaty z existující zdi a přesně aplikovány na sklo, je třeba počítat s odchylkami, jak u stavby, tak i pokud jde o tabule skla.

Odchylky v rozměrech lze daleko lépe vyřešit u vnitřních rohů místností

Odchylky v rozměrech lze daleko lépe vyřešit u vnitřních rohů místností

Při použití silikonu FIX-IN® SL v kombinaci s lepicí páskou pro počáteční přichycení (a zachování mezery mezi zdí a sklem) se tabule skla okamžitě přilepí ke zdi. Pro dosažení správné polohy skla můžete pod spodní hranu skla vložit distanční pásku (syntetika 90 Shore) příslušné tloušťky(obrázek níže). Při použití lepicí pásky pouze za účelem zajištění potřebné mezery mezi sklem a podkladem musí být skleněná tabule podepřena až do vytvrzení silikonu.

Například lze použít silikonové lepidlo FIX-IN® SL, jehož minimální doba vytvrzení je 48 hodin od instalace, po této době mohou být odstraněny podpůrné pomůcky a mohou být zatmeleny spáry. Konečné vytvrzení silikonu nastává po týdnu od instalace.

Pro dosažení správné polohy skla můžete pod spodní hranu skla vložit distanční pásku (syntetika 90 Shore) příslušné tloušťky.

Pro dosažení správné polohy skla můžete pod spodní hranu skla vložit distanční pásku
(syntetika 90 Shore) příslušné tloušťky.

5. Naneste silikon FIX-IN® SL na podklad ve svislých pruzích a oboustranně lepicí pásku FIX-IN® AT mimo barevnou plochu v místě budoucích spojů.

Silikonové lepidlo FIX-IN® SL je vždy nanášeno na povrch zdi v podobě svislých pruhů.

Silikonové lepidlo FIX-IN® SL je vždy nanášeno na povrch zdi v podobě svislých pruhů
Silikonové lepidlo FIX-IN® SL je vždy nanášeno na povrch zdi v podobě svislých pruhů

Pokud je povrch rovný, lze lepidlo nanést také na zadní stranu tabule skla. Kromě toho musí být vždy rovnoběžně s pruhy silikonu nalepena oboustranná lepicí páska. Tím je zajištěno odvětrání po dobu tvrdnutí silikonu a rovněž trvalé odvětrání potřebné pro to, aby na zadní straně zrcadel nedocházelo ke kondenzaci vodní páry.

Pro řádné přitisknutí pásky na podklad je nutno použít váleček (před odstraněním ochranné papírové pásky), aby byla zajištěna dobrá přilnavost. Lepicí páska také zajistí počáteční uchycení do doby, než dosáhne silikonový spoj plné pevnosti. Skleněné tabule musí být uchyceny bezprostředně po aplikaci silikonu FIX-IN® SL, dříve, než se na lepidle začne tvořit zasychající povlak (do 15 minut). Správné množství použitého silikonu a lepicí pásky je uvedeno níže v tabulce (Tab. 1).

6. Naneste povrchový aktivátor FIX-IN® SA pro SAFE fólie a očistěte suchou tkaninou.

Dekorativní skla jako Lacobel®, Matelac® a Mirox® opatřená bezpečnostní fólií SAFE/SAFE+ vyžadují, aby byl při použití silikonu FIX-IN® SL a lepicí pásky FIX-IN® AT na zadní stranu tabule skla (fólie) aplikován povrchový aktivátor. Povrchový aktivátor FIX-IN® SA je používán pro vyčištění a odmaštění neporézních podkladů a bezpečnostní fólie SAFE/SAFE+. Slouží také k přípravě povrchu fólie, pro zajištění správného přilnutí k FIX-IN® SL a FIX-IN® AT.

Povrchový aktivátor (v tekuté podobě) se nanese na bezpečnostní fólii SAFE/SAFE+ na zadní straně tabule skla, na níž je později aplikován silikon. Plochy, na něž jste nanesli povrchový aktivátor, setřete čistým hadříkem. Povrchový aktivátor stírejte pouze ve stejném směru jako při aplikaci. Vždy po vyčištění jednoho metru plochy hadřík vyměňte, případně i dříve, pokud je zašpiněný.

Při aplikaci zajistěte řádné odvětrání místnosti. U výrobků bez bezpečnostní fólie není třeba na zadní stranu skla nanášet povrchový aktivátor. Po minimálně 5 minutách (maximálně 8 hodinách) zasychání povrchového aktivátoru lze na takto upravené plochy nanést silikon FIX-IN® SL a lepicí pásku FIX-IN® AT.

7. Naneste další silikon co nejblíže k okrajům a výřezům.

Pro dosažení kvalitnějšího spojení skla s podkladem v blízkosti výřezů je třeba na sklo aplikovat kolem otvorů dodatečnou vrstvu silikonu ještě před samotnou instalací (obr.). Po instalaci skla je pak nutno ve výřezech vyplnit mezeru mezi sklem a zdí. Silikon je třeba do dutiny vpravit pomalým a pevným tlakem.

Pro dosažení kvalitnějšího spojení skla s podkladem v blízkosti výřezů je třeba na sklo aplikovat kolem otvorů dodatečnou vrstvu silikonu ještě před samotnou instalací

Pro dosažení kvalitnějšího spojení skla s podkladem v blízkosti výřezů je třeba na sklo aplikovat kolem otvorů dodatečnou vrstvu silikonu ještě před samotnou instalací

8. Na vnější rohy použijte kovové profily pro zlepšení odolnosti.

Obklady se začínají provádět od rohu pohledových stěn místnosti nebo objektu, které hrají zásadní roli ve vzhledu skleněné konstrukce. Do úvahy je nutno vzít dva faktory: design a trvanlivost. Hrany mohou být tvořeny dvěma samostatnými tabulemi skla (viz roh tvořený skly), nebo lze použít zvláštní profily (obvykle kovové, obr.). Pokud je hrana skleněné tabule silně opracovaná (hrana s fazetou), mohou se v rohu a okolo něj objevit stíny nebo odrazy.

kovové profily je možné použít k ochraně volných okrajů tabulí skla a tím zajistit lepší ochranu v místech, kde existuje nebezpečí nárazu.

Kovové profily je možné použít k ochraně volných okrajů tabulí skla a tím zajistit lepší ochranu v místech, kde existuje nebezpečí nárazu.

Roh tvořený skly – tvar hrany tabule skla je pro vzhled rohu určující. I když je nainstalované sklo odolné proti nárazu, rohy jsou křehčí a snadno podléhají poškození způsobenému nárazem.

Roh tvořený profily – kovové profily je možné použít k ochraně volných okrajů tabulí skla a tím zajistit lepší ochranu v místech, kde existuje nebezpečí nárazu. Profily lze použít, pokud mají tloušťku vhodnou pro dané sklo.

9. Doporučení pro čištění skel

Sklo se může zašpinit, zejména v průběhu stavebních prací. Korozivní znečištění je třeba vždy odstranit, zejména pokud jde o omítku, maltu, beton a cementovou kaši. Všechny tyto směsi jsou zásadité, a proto mohou narušit povrch skla. Tyto nečistoty musí být ze skla okamžitě smyty dostatečným množstvím vody, aby nedošlo k jeho poškrábání.

Použijte čistou měkkou houbu, hadřík nebo jelenici. Nepokoušejte se odstranit nečistoty ze suchého skla. Pro ochranu skla během stavebních prací doporučujeme opatřit instalované sklo umělohmotnou fólií. Ostatní týmy, které spolupracují na stavbě, by také měly být informovány o vhodné manipulaci se sklem.

Odmašťovací prostředky mohou pomoci při čištění skla. Použijte neutrální komerční odmašťovací prostředky určené pro čištění okenních skel. Nepoužívejte louhy, kyseliny nebo kapaliny obsahující fluorid. Při čištění zrcadla je třeba okraje rychle a důkladně vysušit.

Zrcadla Mirox® lze čistit moderním pH neutrálními čisticími prostředky. K čištění skel Mirox® nikdy nepoužívejte prostředky na bázi amoniaku nebo abrazivní výrobky (např. prostředky proti usazování vodního kamene).
Pískovaná a matovaná skla jsou drsnější, proto na nich nečistoty lépe přilnou. Přesto lze k čištění použít neutrální komerční odmašťovací prostředky pro běžnou každodenní údržbu.

Silikon, cement a podobné hmoty nelze z povrchu matných a pískovaných skel odstranit beze zbytku. K čištění skla nikdy nepoužívejte ostré předměty, jako jsou škrabky apod. K vyčištění povrchu lze použít měkké houbičky. Použijte velké množství vody, aby nedošlo k poškrábání nebo jinému poškození povrchu skla. Na trhu lze nalézt velké množství prostředků. Čisticí prostředky vždy vyzkoušejte na vzorku skla.

Od partnerů ASB

Co budete potřebovat

  • Silikonová kartuše
  • Průhledný silikon FIX-IN SL
  • Lepicí páska FIX-IN AT
  • Podkladová Penetrace FIX-IN PR
  • Povrchový aktivátor FIX-IN SA

POZOR!

Je třeba dodržet všechny dilatační a posuvné spáry stavby. Pokud je za instalovaným sklem dilatační spára, musí být na stejném místě spára se stejnými vlastnostmi (rozměr konstrukce a dilatace).

POZOR!

Je důležité zvolit vhodný typ skla ze široké škály dekorativních produktů, avšak neméně důležitou roli hraje i správný postup samotné instalace. Velice jednoduše se může stát, že očekávaný finální vzhled skleněné aplikace může být zničen nekvalitně odvedenou stavební prací.

Manuály pro čištění skel, návody na instalaci  a další informace o produktech naleznete na www.agc-store.com nebo na www.yourglass.com.

Text + FOTO: AGC

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2016.