Partneři sekce:
Obr. 4 Předizolované plastové potrubí NRG FibreFlex Pro ve dvoutrubkovém provedení

Posouzení cenové kalkulace ocelových a plastových předizolovaných trubek – materiál a montáž

Opotřebované potrubí, které se blíží konci své životnosti, je třeba vyměnit, aby se zabránilo únikům vody a tepla z tepelných sítí. V důsledku nedostatečné izolace dochází k velkým únikům tepla a nedaří se dosahovat požadované teploty teplonosné látky. Rekonstrukcí tepelných sítí se sníží finanční náklady, optimalizuje se provoz sítě, a také se sníží emise do ovzduší, k nimž dochází při výrobě tepla.

Difuzní bariéra v předizolovaném ocelovém potrubí

Bratislavská čtvrť Ružinov se postupně rozrůstá o novou moderní část. Nové budovy, realizované v rámci projektu Nový Ružinov, budou napojeny na centrální zdroj tepla. Pro připojení na bratislavský rozvod tepla byly navrženy předizolované ocelové trubky NRG RADPOL s difuzní bariérou a signalizačním systémem.

kanalizace

Kanalizace od 20. století po současnost (2. část)

V předchozím díle jsme si nastínili historii kanalizací od starověkého Řecka a Říma až po počátek 20. století, kdy většina velkých měst již aktivně řešila potřebu odvádění odpadních vod sofistikovanějším způsobem než pouze uličními koryty či občasnými odvodňovacími kanálky. Žumpy a hnojiště městských domů se brzy měly stát minulostí – na řádnou čistírnu vody si ovšem lidé museli počkat až do poloviny 20. století. Jak tedy vypadala situace ve větších českých městech?

Plné zatížení při statické zatěžovací zkoušce hlavního pole Lanového mostu v Praze.

Zatěžovací zkoušky mostů

Zatěžovací zkoušky mostů jsou důležitou součástí správy a sledování mostních konstrukcí. Zkoušky se provádí před uvedením mostu do provozu i v průběhu jeho životnosti, neboť komplexně prověřují stav celé mostní konstrukce a ověřují v praxi teoretické předpoklady prohlídky, diagnostického průzkumu a výpočtů.

Kanalizace snadno a rychle

Hladká kanalizace do náročných podmínek

OSMA letos uvádí na trh novinku KG2000 Polypropylen SN16, která je předurčena pro uložení v místech s vyššími vrcholovými tlaky, jako jsou například dálniční vozovky, nebo naopak pro místa s vysokou hladinou podzemní vody či pro uložení v extrémních hloubkách.

Otevřené vodní plochy ve městě

Časté přívalové deště nutí české obce modernizovat kanalizaci

Škody a ztráty, které českým obcím způsobují přívalové deště, dosahují ročně několika stovek milionů korun. Obce řeší nejen nedostatečnou a poškozenou kanalizační síť, ale v době letních měsíců často i nedostatek vody. Srážková voda totiž namísto zadržení v krajině obvykle odteče do jednotné kanalizace.

utilityreport2

UtilityReport – rychlé a on-line vyjádření k existenci sítí

Společnost HRDLIČKA v minulém roce zcela přepracovala službu UtilityReport, která zjednodušuje proces vyjádření k existenci sítí na straně žadatele, příjemce žádosti i příslušného stavebního úřadu. Umožňuje snadné rychlé a on-line odeslání hromadných žádostí dotčeným správcům sítí v místě plánované stavby, což žadateli šetří velké množství času i financí. Služba je podporována orgány veřejné moci a aktuálně je v ní zapojeno více než 500 měst a 8 krajů.

Dokumentace skutečného stavu kolektorové galerie za využití metody 3D laserového skenování

Dokumentace skutečného stavu kolektorové galerie za využití metody 3D laserového skenování

Závratný rozvoj nových technologií nám v současné době umožnuje stále dokonalejší zachycení skutečného stavu konstrukcí. Je až nepředstavitelné, jaké možnosti se nám otevírají. Tento jev je možné sledovat v každé oblasti, a to nejen ve stavebnictví. Od diagnostiky staveb a konstrukcí, geotechniky, geofyziky až po geodetické práce se čím dál častěji používá technologie 3D laserového skenování (3D laser scanning). 

Skolan dB – novinky

Skolan dB – novinky

Společnost Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o., největší výrobce plastových kanalizačních systémů v České republice, přichází na trh s novinkou. Jedná se o rozšíření produktové řady Skolan dB o trubky s hrdlem délky 3 m a dále byl zařazena celá škála trubek a tvarovek dimenze DN90.

Skolan dB - novinky

Skolan dB – novinky

Společnost Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s.r.o., největší výrobce plastových kanalizačních systémů v České republice přichází na trh s novinkou. Jedná se o rozšíření produktové řady Skolan dB o trubky s hrdlem délky 3m a dále byl zařazena celá škála trubek a tvarovek dimenze DN90.