Trubky a kabely dnes mají přednost před stromy. Návrh úpravy normy to má změnit

IPR Praha spolu s ministerstvy navrhli úpravu normy, která počítá s prostorem nejen pro technickou, ale také pro zelenou infrastrukturu.

Ve městě potřebujeme více kvalitní zeleně. Věta, která se opakuje jako mantra, zatímco období sucha a horka jsou stále častější. V českých městech existuje mnoho projektů na výsadbu stromů a stromořadí. Tuto snahu však komplikují trubky a kabely, které jsou pod povrch umísťovány bez celkové koncepce. Zabírají spoustu místa a výsadbu nových stromů prakticky znemožňují.

Pražský Institut plánování a rozvoje přišel ve spolupráci s ministerstvy a dalšími institucemi s řešením.

Prostor pro technickou i zelenou infrastrukturu

„Někteří správci sítí jsou přesvědčeni, že stromy mohou být vysazovány pouze tam, kde zbylo místo, a že sítě mají vždy přednost. V podstatě za to může jedna jediná norma, kterou nyní máme šanci změnit,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Norma ČSN 73 6005, která upravuje prostorové vztahy mezi sítěmi v těchto dnech prochází revizí. Jde proto o unikátní příležitost upravit ji tak, aby zeleň měla své právoplatné místo ve městě.

Stromy ve městě, schéma technických sítí, zdroj: IPR Praha

„Spolu s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími jsme navrhli úpravu, která počítá s prostorem nejen pro technickou, ale také pro zelenou infrastrukturu, kterou v ulicích tvoří především zdravé stromy. Ta se v blízké budoucnosti stane stejně důležitou jako rozvody vody, elektřiny, kanalizace nebo internetu,“ dodává Boháč.

Do návrhu k připomínkování se podařilo implementovat tolik nutná opatření pro stromy. Pokud by se podařilo návrh schválit v navržené formě, znamenalo by to velký krok pro obyvatele českých měst.

TEXT: RED
FOTO: IPR PRAHA, JOLANA ŘÍHOVÁ