Partneři sekce:
Systém odpadních trubek a tvarovek Ultra dB

Systém odpadních trubek a tvarovek Ultra dB

Firma OSMA se specializuje na výrobu a prodej kanalizačních a odpadních systémů. V současné době přichází na trh se speciálním systémem Ultra dB. Jde o odpadní potrubí se sníženou hlučností, vyráběné z minerálem plněného polypropylenu, které disponuje velmi dobrými akustickými vlastnostmi.

Nová revizní šachta DN 600

Nová revizní šachta DN 600

Společnost Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s.r.o., největší český výrobce plastových kanalizačních systémů, opět rozšiřuje své produktové portfolio. Osma přichází s nabídkou revizní šachty DN 600 z polypropylenu.

Skolan dB – učíme vodu šeptat…

Skolan dB – učíme vodu šeptat…

Společnost Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o., největší výrobce plastových kanalizačních systémů v České republice, slaví 20 let na trhu. OSMA je značkou, která symbolizuje dokonalé propojení výroby, kontroly jakosti, obchodu, logistiky, marketingu a poradenství pro poskytování kvalitních plastových potrubních a kanalizačních systémů.

Nová GA-manžeta

Nová GA-manžeta

Manžeta je vhodná pro přechod z plastu na litinu. Místo stávajícího GA-setu stačí pouze jedna GA-manžeta!

OSMA rozšiřuje svou produktovou nabídku revizních šachet

OSMA rozšiřuje svou produktovou nabídku revizních šachet

Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o. je největším výrobcem plastových potrubních systémů v České republice. Dodává na trh komplexní systém kvalitní kanalizace a potrubí z plastu. Značka OSMA je symbolem dokonalé symbiózy výroby, kontroly jakosti, obchodu, logistiky, marketingu a poradenství. Zázemí nadnárodní společnosti firmě umožňuje poskytovat klientům špičkové technologie a produkty spojené s vysokou kvalitou navazujících služeb.

Budoucnost v kvalitních plastech

Budoucnost v kvalitních plastech

OSMA je značkou, která symbolizuje dokonalé propojení výroby, kontroly jakosti, obchodu, logistiky, marketingu a poradenství pro poskytování kvalitních plastových potrubních a kanalizačních systémů.

Nejvyšší ocelobetonový most v Praze

Nejvyšší ocelobetonový most v Praze

Nově otevřený obchvat kolem hlavního města České republiky se může pochlubit hned několika unikáty. Jedním z nich je most přes Lochkovské údolí, jenž je nejvyšší stavbou svého druhu v Praze. Jak po architektonické stránce, tak zejména po stránce technické patří tento most mezi světové rarity, protože 461 metrů dlouhý kolos podpírají šikmé pilíře, což není u takovéhoto typu stavby obvyklé. Většina mostní konstrukce je ocelová (kromě asfaltobetonové desky a pilířů), proto bylo velmi důležitě vybrat správnou antikorozní ochranu.

Kolektory pod Brnem

Kolektory pod Brnem

V září 2007 byla zahájena další etapa výstavby kolektorů v Brně, konkrétně v blízkosti ulice Koliště. Hlavní částí stavby byla ražba tunelu v hloubce asi 30 m pod povrchem, která trvala půl roku. Druhá část zakázky – nová přístupová šachta – byla vybudována v areálu Tepláren Brno u ulice Špitálka a umožnila napojení na kolektor Radlas.

Stavba kabelového tunelu Vltava v Praze

Stavba kabelového tunelu Vltava v Praze

Náročnou podzemní stavbou, která byla v Praze v roce 2008 dokončena a která se stala významnou součástí energetické sítě hlavního města, byla novostavba třetího kabelového tunelu pod Vltavou – kabelového tunelu (KT) Vltava. Jeho vybudováním se zásadně posílilo energetické propojení Nového Města a Smíchova.

Elektrizace mezi Šatovem a Znojmem byla zahájena

Elektrizace mezi Šatovem a Znojmem byla zahájena

Ve středu 11. června 2008 byla zahájena elektrizace traťového úseku mezi Znojmem a Šatovem včetně předelektrizačních úprav. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), tak pokračuje v modernizaci železniční sítě i mimo hlavní koridorové trasy.

Potrubí z tvárné litiny

Potrubí z tvárné litiny

Spolehlivost a hospodárnost jsou nejdůležitějšími kritérii při projektování kanalizačních systémů. Důležitou roli přitom hraje správné napojení domovních přípojek a napojení na objekty šachet. Kvalita materiálu – tvárné litiny – ve spojení s násuvným pružným hrdlovým spojem působícím jako jednoduchý kloub umožňuje veškerá provedení kanalizačních potrubí a zaručuje spolehlivost celého kanalizačního systému.