Řásnovka
Galerie(9)

Celočedičový profil stoky poprvé v České republice

Partneři sekce:

Stavba od začátku čelila náročným podmínkám. Veškeré práce probíhají zhruba 5 metrů pod povrchem.

Průzkum stoky 600/1100 v ulici Řásnovka, která slouží pro odvod splaškové i dešťové vody, byl proveden v roce 2018 – klenba kanalizace byla vážně poškozena, cihlová vyzdívka byla rozvolněná s chybějícím pojivem a podzemní voda v lokalitě kolísala až o jeden metr.

Původní cca 120 let starý vídeňský vejčitý profil proto bylo nutné opravit. Kanalizace v Řásnovce o délce 70,14 metru se tak stala první lokalitou v republice, která je renovována za použití celočedičového potrubí vejcovitého profilu.

Původní vejčitý profil
Nové profily
Již sestavená kanalizace v novém tunelu
Injektáž
Řásnovka
Řásnovka
Řásnovka
Řásnovka

Podrobnosti realizace

Stavba od začátku čelila náročným podmínkám – ulice Řásnovka je poměrně úzká, nebylo proto možné kanalizaci opravovat prostřednictvím výkopu. Rovněž geologické podmínky nejsou ideální. Nadloží stoky se skládá z písku, písčitých štěrků a hlinitopísčité náplavy.

Vzhledem k tomu, že stoka nevede v ose ulice, bylo využito tryskové injektáže pro zajištění stability okolních budov během stavebních prací. Následná rekonstrukce probíhá tzv. přeražbou. Veškeré práce tak probíhají zhruba 5 metrů pod povrchem hornickým způsobem, který je poměrně šetrný k provozu na povrchu (přináší minimální omezení).

Nové profily se sestavují a ukládají v novém tunelu. Vejčitý profil stoky zůstává zachován. Tento tvar kanalizace oproti kruhovým a tlamovým stokám nabízí mnohem lepší hydraulické a statické vlastnosti a pojme výrazně větší množství vody při přívalových deštích.

Rozměr stoky 600/1100 je nejmenším průchozím profilem kanalizací, je tedy možné ji v případě potřeby opravit zevnitř. Použitý materiál je velmi odolný a zajišťuje dlouhodobou životnost. Ta je u nové kanalizace odhadována na 80 až 100 let.

Lokalita: Praha 1, ulice Řásnovka
Investor stavby: Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Projektant: KO-KA, s. r. o.
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec, a. s.
TEXT: Redakce