Recyklace je cestou budoucnosti, přesvědčit o tom odborníky ale není vždy lehké

Společnost LUNA PLAST, a. s., letos slaví 25. výročí a při příležitosti tohoto významného milníku rozšířila svůj závod o novou halu, která byla vytvořena na míru výrobním technologiím umístěným uvnitř. Tato investice rozšíří portfolium firmy o potrubí o průměru do 1200 mm a zákazníkům představí nový průmyslový vzor potrubí, které je na vnitřní straně potaženo polyamidovým nástřikem. Proč? Právě na to – a mnohé další – jsme se zeptali ředitele společnosti Petra Novotného.

Začněme firmou samotnou – letos slavíte 25. výročí vzniku firmy, na internetu lze ale najít několik různých datací, konkrétně tedy 1994 a 1998, jaké přesně tedy slavíte výročí a s jakou myšlenkou jste na trh kdysi vstoupili?

Letos opravdu slavíme 25. výročí, ale letopočty jsou pravdivé oba. Společnost LUNA PLAST, původně, tedy v roce 1994, založili moji rodiče, protože zejména otec se pohyboval v oboru, a založení firmy tak přirozeně navázalo na jeho předešlou činnost a praxi. Nejprve byl tedy projektantem plynových zařízení, později, samozřejmě v rámci jiné firmy, měl se svými společníky snahu dovážet na český trh inovativní výrobky ze zahraničí, které zde v té době byly obtížně dostupné či zcela nedostupné. Jeho snaha nakonec vyústila v založení LUNA PLASTU, který se v roce 1998 stal akciovou společností.

Vstupní granulát
Vstupní granulát | Zdroj: LUNA PLAST

Snaha uvést na trh inovativní výrobky, které by se jinak musely dovážet, předpokládám, společnosti zůstala. Mohl byste nám přiblížit, které oblasti stavebnictví nejčastěji zásobujete a jaké jsou vaše vlajkové produkty?

Našim zákazníkům se samozřejmě snažíme ukázat, že kvalita nepřichází jen z ciziny a že i na tuzemském trhu lze najít výrobky, které se kvalitou vyrovnají – či dokonce předčí – ty ze západu. Za náš, jak říkáte, vlajkový produkt bych tak označil plastové vícevrstvé potrubí značky EC – extra coat – disponující celou řadou certifikátů kvality, včetně například německých certifikátů DIN CERTCO PLUS (PAS 1075), které vyžadují zejména české vodárny. Je to tedy právě ten případ, kdy kvalita nepochází z ciziny, ale vyrábí se přímo u nás.

Obecně se pak naše produkty uplatní v instalacích s vodou, tedy u vedení chladicí vody, studničních systémů, čerpání vody, závlahových systémů… Mimo instalace s vodou se věnujeme i plynovému potrubí, drenážím nebo tlakové kanalizaci. Z hlediska portfolia máme samozřejmě snahu o co největší záběr, a tedy nejširší podporu pro zákazníka, aby si zákazník mohl odvézt co nejvíce součástek a co nejkompletnější systém přímo od nás a nemusel komponenty složitě shánět jinde.

Z tohoto hlediska máme řadu příznivých ohlasů zejména pro naše systémová řešení – v portfoliu máme celou řadu fitinek, které lze kombinovat s dodávkou polyetylenových potrubí, což dohromady zákazníkovi umožní velmi jednoduchou a intuitivní instalaci celého systému.

Letecký pohled na areál Luna Plast, a. s., v Mělníce
Letecký pohled na areál LUNA PLAST, a. s., v Mělníce | Zdroj: LUNA PLAST

Zmiňujete polyetylen, který je hlavním materiálem u vás vyráběných potrubí. Proč právě polyetylen? Je to kvůli jeho vlastnostem? Jeho recyklovatelnosti?

Polyetylen je skvělý materiál z hlediska své variability. Lze ho vyrábět v různých hustotách a provedeních, což zaručuje jeho použitelnost v široké škále instalací. Je lehký, což přináší úspory při dopravě, nekoroduje, nezarůstá a vyznačuje se hladkým inertním povrchem, který zvyšuje hydraulickou činnost transportovaných kapalin a plynů a potlačuje případné turbulence, které mohou vznikat v potrubí z kovu.

Polyetylen, jak jste zmínila, je také dokonale recyklovatelný. V našem případě to znamená, že nabízíme potrubí ze zcela panenského materiálu pro instalace, kde je potřeba, aby byla zajištěna výjimečně dlouhá životnost či celá řada nejpřísnějších požadavků na finální produkt (například pro transport pitné vody), a i výrobky, u nichž část výrobního materiálu tvoří recyklát.

Prostory a technologie nové výrobní haly
Prostory a technologie nové výrobní haly | Zdroj: LUNA PLAST

Problém, který aktuálně v souvislosti s recyklovatelností vnímáme, je, že posledních zhruba 30 let si firmy a podniky dávaly do standardů, že použití recyklátu při výrobě potrubí je zcela vyloučené, což je samozřejmě pravý opak toho, co vyžaduje současná doba.

Řada lidí si v této souvislosti neuvědomuje, že recyklace jako taková má celou řadu odvětví, a je tak samozřejmé, že do materiálů nelze nasypat jakýkoli recyklát – i tento materiál je pečlivě vybrán s ohledem na finální kvalitu. V našem případě se jedná o využití recyklátu při výrobě polyetylenových chrániček. Využití recyklátu sami vnímáme jako krok do budoucna a jednoznačně půjde o součást celkového řešení pro snížení uhlíkové stopy.

Detail technologie v nové výrobní hale
Detail technologie v nové výrobní hale | Zdroj: LUNA PLAST

Když mluvíte o snižování uhlíkové stopy, jak se k tomuto plánu pro lepší budoucnost stavíte jako společnost?

V současné době samozřejmě investujeme do trvale udržitelných řešení a plánujeme v těchto investicích pokračovat – v této souvislosti tedy zejména zmíním fotovoltaiku, již stávající i plánovanou, rovněž plánujeme instalovat tepelná čerpadla a přejít na vytápění plně a pouze s jejich pomocí. Náš závod se nachází v Mělníku poměrně blízko přístavu, což samozřejmě rovněž hodláme využít v náš prospěch.

V současné době máme vymyšlený například kolektor, který bude umístěn pod dnem přístavu. V blízké budoucnosti, jakmile budou dokončeny nejbližší plánované změny, se chceme plně odstřihnout od plynu a v tomto ohledu využívat pouze udržitelná řešení. To je taková první část našeho environmentálního nasazení, tou druhou jsou pak samotné naše výrobky. Jak jsme probrali v minulé otázce, polyetylen je plně recyklovatelný, nicméně sám o sobě má poměrně úctyhodnou životnost. Dle platných nařízení musíme u každého produktu prokázat jeho životnost po dobu 50 let, ale vstupní granulát, který se následně strojně zpracovává, má životnost přibližně 400 let.

Při výrobním procesu samozřejmě nějaké ty roky ubydou, protože zhruba 50 let životnosti je ekvivalentem 20 minut v extrudéru a my máme v portfoliu například potrubí 100 minut a chráničky 80 a 60 minut – pořád to však znamená, že na konci získáme výrobek, jehož životnost se při správně provedené pokládce pohybuje až kolem 150 let v zemi. A to je samozřejmě 150 let, po které nebude třeba vyrábět a řešit odpad z výroby jiného produktu.

Pískovna Tovačov
Pískovna Tovačov | Zdroj: LUNA PLAST

A tato potrubí tedy vyrábíte i ve vaší nové hale? Nebo se jedná o zcela jinou technologii?

Halu jsme vlastně postavili přímo pro naši novou technologii, protože si takové speciální zacházení rozhodně zaslouží. Jedná se totiž prakticky o první technologii tohoto druhu v Evropě! Naše nová hala je proto postavena na základě layoutu této technologie, který jsme dostali přímo od jejího výrobce, a s ohledem na zajištění maximální rychlosti, přesnosti a různých možností obsluhy.

Abychom ale neodbočovali – naše nová technologie je schopná vyrábět třívrstvé polyetylenové potrubí až do 1200 mm, což je v rámci Evropy naprostý unikát. Poprvé tak Evropa bude muset dohánět Českou republiku, a nikoli obráceně, jak je tomu běžně!

Vápenka Vitošov, Hrabová
Vápenka Vitošov, Hrabová | Zdroj: LUNA PLAST

Pro nás se jedná o významnou technologii zejména s ohledem na realizace dozorované Ministerstvem zemědělství, pod které spadají všechny vodárny a vody obecně a které má ve své gesci reportovat, v jakém stavu jsou rozvodné sítě a zda jsou z technického hlediska v pořádku.

V tomto ohledu máme v naší republice přibližně šestnáct tisíc kilometrů řadů větších než 300 mm, které jsou starší 50 let – tedy na hranici životnosti – a jsou prokazatelně ve špatném stavu a potřebují opravit. Tyto opravy samozřejmě mohou být nejen nákladné, ale i náročné, což mohou naše výrobky usnadnit. Když si to nastíníme v praxi: původní, nevyhovující potrubí se vyčistí, následně se ocelovým hrdlem, které umožní zúžení zvolené dimenze až na 80 %, protáhne dovnitř potrubí nové.

Jakmile je pak pustíme, obnoví svůj tvar a rozměr a původní rozvod obejme zevnitř. Není tedy třeba řešit stavební povolení nebo přistupovat k větším zásahům do terénu či stávajících rozvodů, celá instalace probíhá výrazně jednodušeji. A díky nabídce produktů s rozměry až do 1200 mm lze snadno opravit i potrubí o velkých dimenzích.

Velkou výhodou těchto řešení jsou rovněž harmonizované normy v rámci celé Evropy, takže přestože nyní máme potrubí z různých materiálů, jeho standardizované rozměry jsou stejné u nás i třeba v Portugalsku. Díky tomu je naše portfolio využitelné v rámci celé Evropy.

Zdroj: LUNA PLAST

Vzhledem k tomu, že se jedná, jak říkáte, o unikátní a v rámci Evropy výjimečnou technologii, vztahuje se na ni například nějaký patent nebo omezení?

V rámci technologií rozeznáváme patent a takzvaný průmyslový vzor. Takových vzorů my máme v našem závodě několik – a to včetně toho na vícevrstvé potrubí, které můžeme vytvářet v provedení do 500 mm již od roku 2006. Na tuto technologii nyní samozřejmě navazujeme zmíněnými většími dimenzemi. Abychom se ale věnovali nové technologii v nové hale, pak ano, máme i nový průmyslový vzor. Tentokrát se jedná o kyslíkovou bariéru nejen pro silnostěnná potrubí, ale i pro beztlakové aplikace pro jiné účely.

Výjimečnost výsledného produktu spočívá v tom, že tato bariéra řeší propustnost kyslíkových molekul přes stěnu trub. Polyetylen, který k výrobě používáme, je poměrně jednoduchá látka, jež propouští molekuly kyslíku i vody v objemech, které se dle laboratorních zjištění pohybují v řádech až několika tisíc jednotek – a je samozřejmě žádoucí toto číslo snížit. To se díky bariéře daří až na úroveň několika jednotek.

Potrubí připravená k expedici
Potrubí připravená k expedici | Zdroj: LUNA PLAST

Náš vzor spočívá prakticky v tom, že naše konkurence využívá kopolymer, který lze koextrudovat – my jsme ale zvolili jiné řešení pro zákazníky, kteří s kopolymerem při své realizaci pracovat nechtějí. V rámci naší technologie tak můžeme využívat robota, který zajede do potrubí a provede polyamidový nástřik.

Tento nástřik je na bázi činidla, takže velmi rychle a dobře schne. A velkou výhodou je, že takto lze ošetřit produkty přímo při výrobě, ale i dodatečně na místě dle přání zákazníka. Stačí robota sbalit, převézt a vypustit do práce. Takto jsme schopni ošetřit výrobky až do rozměru 1000 mm – v závodě i v terénu.

Více informací o firmě a produktech naleznete na www.lunaplast.eu.

Rozhovor připravila Eliška Hřebenářová.

FOTO: archiv LUNA PLAST, a. s.

ZDROJ: PR článek společnosti LUNA PLAST, a.s.