Kvalita nepochází jen ze Západu, české potrubí drží v Evropě prvenství!

Polyetylenová potrubí jsou produktem budoucnosti. Nejen proto, že komponenty vyrobené z tohoto materiálu mají úctyhodnou životnost, po kterou není třeba rozvodné instalace opravovat či do nich zasahovat, ale i proto, že polyetylen je dokonale recyklovatelný.

Polyetylen se řadí mezi termoplasty a v současnosti se jedná o jeden z nejpoužívanějších polymerů na světě, a to samozřejmě nejen ve stavebnictví. I v rámci staveb a nejrůznějších instalací však má své pevné místo, a to zejména kvůli své odolnosti (včetně chemické odolnosti vůči kyselinám i zásadám), teplovzdornosti (přibližně do 60 °C) a nízké hustotě, která usnadňuje jak dopravu na stavbu, tak samotnou manipulaci při instalaci. Při výrobě potrubí lze zdůraznit i další z celé řady výhod – hladký inertní povrch, který napomáhá plynulému toku uvnitř řadu. Nejen díky těmto vlastnostem tak tento materiál celosvětovým objemem výroby předčil ocelové komponenty, a to dokonce už v roce 1979. Nyní, na rozdíl od polyetylenu v tomto zlomovém roce, již existuje celá řada různých forem, z nichž každý je vhodný pro specifické využití. Z těch nejdůležitějších lze jmenovat například nízkohustotní (PE-LD) i lineární nízkohustotní polyetylen (PE-LLD), středněhustotní (PE-MD), vysokohustotní (PE-HD) a síťovaný (PE-X) polyetylen, dále také polyetylen s potlačenou hořlavostí (samozhášivý typ) nebo se zvýšenou odolností vůči teplotě tzv. PE-RT. Další speciální typy jsou rovněž deklarovány pro dopravu pitné vody a styk s potravinami.

Jak se vyrábí polyetylenové potrubí?

Základem takového potrubí je granulát  s poměrně úctyhodnou životností – a to více než sto padesát let. Tato životnost je samozřejmě pouze vstupní, stejně jako materiál samotný, protože první cesta granulátu vede do extrudéru, který životnost sníží úměrně době, kterou je polyetylen vystaven tomuto procesu. Orientační doba je přibližně padesát let životnosti na každých dvacet minut v extrudéru. Materiál se následně taví při teplotě 200 až 230 °C a v tomto stavu je již tlačen do požadovaného tvaru.

Po řádném vytvarování a dosažení požadovaného průměru se materiál zchladí a dotvaruje se průměr potrubí. Hotový výrobek se už jen potiskne příslušnými relevantními informacemi a putuje na kontrolu kvality a rozřezání na požadovaný rozměr či navinutí do návinu. Takto připravený produkt, zavíčkovaný  z obou stran, je připraven na cestu na stavbu.

Praha-Kyje, Linde Gas, a. s., požářní vodovod
Praha-Kyje, Linde Gas, a. s., požární vodovod | Zdroj: LUNA PLAST

Využití polyetylenu

Společnost LUNA PLAST, a. s., má široké portfolio polyetylenových potrubí, do kterého lze zařadit produkty vhodné pro vodovodní instalace, tlakové kanalizace (ne gravitační), plynová potrubí nebo například drenáže. K tomu pak samozřejmě společnost nabízí i široký výběr doplňujících komponent či součástek, které jsou při konkrétních typech instalací vyžadovány, a to včetně svářeček plastového potrubí, pokud je jich na stavbě potřeba. Mezi nejoblíbenější produkty společnosti se pak řadí systémová řešení,  v rámci kterých lze kombinovat celou řadu průměrů polyetylenových trub s vhodnými fitinkami.

Zdůraznit lze i plastové vícevrstvé potrubí značky EC – extra coat. Například EC 108010 je vhodné pro realizaci tlakových rozvodů vody – ale i pro kanalizační přípojky či tlakové a podtlakové aplikace stokové sítě. Výrobky jsou určeny pro použití v zemi a, s ohledem na využití při transportu vody, disponují příslušnými potřebnými certifikáty. Z těch stojí za zmínku například německý DIN CERTCO PLUS (PAS 1075), který vyžadují i české vodárny.

Čerstvou novinkou v sortimentu jsou i produkty o průměru až 1 200 mm, které letos firma začala vyrábět díky nové výrobní hale a v ní umístěné inovativní lince. Právě tato technologie vynesla firmě prvenství v celé Evropě. Takto nestandardní rozměr na našem kontinentu nikdo jiný vyrobit neumí.

Tento netypický rozměr polyetylenového, vícevrstvého potrubí již lze objednávat a jeho cílovými zákazníky budou projektanti a firmy provádějící například tlakové instalace – od kanalizací, přes rozvody závlahové vody až po pitnou vodu – a průmyslové aplikace. Produkty s atypickým průměrem od 500 mm do 1 200 mm firma dle zájmu plánuje distribuovat nejen po České republice, ale v případě poptávky i do zahraničí.

Projekt plovoucích větrných elektráren v Norsku – Hywind Tampen
Projekt plovoucích větrných elektráren v Norsku – Hywind Tampen | Zdroj: LUNA PLAST

Jak se s potrubím pracuje?

Běžně a tradičně: pokládka do výkopu

Potrubí, například výše zmíněné EC 108010 pro tlakové vodní a kanalizační instalace, se ukládají do výkopu na zhutnělé pískové nebo štěrkopískové lože. Při pokládání se spojují svařováním „natupo“ nebo spojováním za pomoci elektrotvarovek. S ohledem na to, že elektrotvarovka je přesuvné hrdlo opatřené topnou spirálou potřebnou k vytvoření svaru, se tak jedná jen o jiný způsob sváření, které nevyžaduje svářečku určenou pro polyetylenová potrubí. Po dokončení pokládky je možné hotový řad opět zasypat a to v účinné vrstvě nejméně 20 cm nad horní okraj nejvýše položené roury. V okolí trub nesmí vzniknout vzduchové dutiny, zásyp je proto třeba hutnit.

Rychle, jednoduše a bez výkopu!

Tradiční způsob pokládky do otevřeného výkopu samozřejmě není jediným validním způsobem. Polyetylenová potrubí lze pokládat hned několika způsoby, mezi které se řadí i pluhování, frézování, řízené vrtání, relining či swagelining. Každý způsob pokládky má svá specifika využití. Mezi zajímavější – a hlavně méně tradiční – lze zařadit právě poslední dva zmíněné způsoby pokládky. Ty spočívají ve vtlačení či vtažení nového PE potrubí, tzv. swagelining, přes zužující hrdlo do potrubí stávajícího. Protažením skrz hrdlo se objem materiálu zkomprimuje na menší průměr, což umožní snadnou a jednoduchou instalaci dovnitř stávajícího, předem důkladně vyčištěného potrubí. Po protlačení hrdlem se PE potrubí vrátí zpět ke svému původnímu objemu a rozměru, čímž plně obemkne z vnitřní strany opravované rozvody a zajistí tak dokonalou, vodotěsnou opravu. Tento způsob realizace řadí relining a swagelining mezi tzv. bezvýkopové pokládky, které nevyžadují terénní práce, speciální povolení a pokládku celkově zjednodušují, zrychlují a, s ohledem na absenci zemních prací, i zlevňují.

Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov
Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov | Zdroj: LUNA PLAST

Potrubí v Čechách i ve světě

Polyetylenové rozvody za sebou mají již celou řadu úspěšných let a instalací a s ohledem na jejich životnost a recyklovatelnost se dá předpokládat, že rokem 2023 jejich popularita nekončí, ba právě naopak – s přechodem k uhlíkové neutralitě je pravděpodobné, že o polyetylenu uslyšíme stále častěji. Důkazem všech kvalit materiálu, ale i jeho využitelnosti v rámci obnovitelných zdrojů energie, je celá řada spokojených zákazníků v České republice i v zahraničí a spousta kvalitních, dlouhotrvajících realizací.

Mezi známější reference firmy LUNA PLAST, a. s., lze zařadit například realizaci požárního vodovodu v Praze-Kyjích, pokládku potrubí v montážní hale MEA přiléhající k věznici Bory anebo zahraniční realizace plovoucích větrných elektráren v Norsku. Stavbu této elektrárny je možné zhlédnout například na YouTube pod odkazem Hywind Tampen.  S příchodem atypického, obřího a v rámci Evropy unikátního rozměru polyetylenového potrubí na český trh je však jisté, že dosavadními referencemi výčet určitě končit nebude.

Více informací na www.lunaplast.eu.

ZDROJ: PR článek společnosti LUNA PLAST, a. s.