asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Další články ze sekce Inženýrské stavby

Netopýří most v Holandsku

14.09.2016
Lávka pro pěší a cyklisty v obci Monster nedaleko Haagu v Nizozemsku od architektů ze studia NEXT Architects je nejen půvabná, ale i nesmírně ekologická. Vedle své funkce dopravní cesty přispívá i k biodiverzitě, neboť poskytuje přístřeší pro několik druhů netopýrů, kteří v této oblasti žijí. ...

Využití Maxwellovy věty pro podrobnou diagnostiku stavu mostu

01.09.2016
Článek je věnován aplikaci Maxwellovy věty o vzájemnosti přetvoření pro podrobnou diagnostiku globálního i lokálního stavu konstrukce při experimentálním vyšetřování. Popsaný postup je možno aplikovat zcela samostatně, lze jím ale také jednoduše a velmi efektivně doplnit ...

Úprava nevhodných zemin v tělese zemních

04.08.2016
V posledních letech se při výstavbě zemních konstrukcí inženýrských i pozemních staveb rychle rozšiřuje používání nové progresivní technologie úprav nevhodných zemin (tzv. ROAD MIX) příměsí hydraulických pojiv Viacalco (směs vápna a cementu). Použitím této technologie dochází ...

Diagnostický průzkum šachty se zaměřením na ASR

29.07.2016
Text přibližuje problematiku provádění diagnostického průzkumu betonového ostění šachty podzemního díla, se specifickým zaměřením na degradační mechanismus ASR (Alkali-silika reaction, alkalicko křemičitá reakce).

První praktické využití ultra-vysokohodnotných betonů v České republice

21.07.2016
Autoři byli zapojeni do výzkumu a vývoje ultra-vysokohodnotných betonů (UHPC) a jejich využití v prefabrikovaných prvcích v České repub­lice. Dalšími partnery výzkumného týmu byli Kloknerův ústav ČVUT v Praze, dodavatelé (Skanska CZ a Metrostav) a výrobci ...

Výsun nového Starého mostu v Bratislavě

12.07.2016
V článku je podrobně popsán výsun ocelové konstrukce nového Starého mostu včetně statické analýzy a monitoringu. Ocelová příhradová konstrukce hlavních polí 2 až 5 byla montovaná ve výrobně na pravém břehu Dunaje a postupně vysouvaná do definitivní polohy. Vzhledem k rozpětí ...

Dodatečné předpětí a vysouvací zařízení pro most 213-00 na D1 Hubová – Ivachnová

02.06.2016
Dálnice D1 Hubová – Ivachnová je mostařsky velmi zajímavý úsek, z hlediska délky je na něm nejvýznamnější mostní objekt 213-00 se svými 756 metry. Protože nosná konstrukce je v přímé, výškově v zakružovacím oblouku a rozpětí vnitřních polí je 52 m, byla při této délce pro ...

Realizace mostních staveb na dálnici D3 v úseku Žilina Strážov – Žilina Brodno

24.05.2016
Příspěvek pojednává o dvou nejvýznamnějších mostních objektech na dálničním úseku D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno, a to mostu SO 223 Estakáda nad cestou I/11, tratí ŽSR a VN Hričov a mostu SO 224 Most nad přeložkou cesty I/11 a Kysucou. Celý tento úsek dálnice staví ...

Výstavba nového zeleného mostu přes stávající dálnici D2 na Slovensku

19.05.2016
Liniové stavby budované člověkem protínají krajinu a nevratně tak rozdělují území. Podobně to přirozeně od nepaměti činí například také vodní toky. Důsledkem pro divokou zvěř je znemožnění přirozené migrace po původně scelené krajině.

Most pro pěší nad portugalským údolím

29.04.2016
Jeden z nejpůsobivějších mostů pro pěší vyrostl v kopcovitém terénu portugalského města Covilha. Jeho subtilní konstrukce se vznáší vysoko nad terénem, ulicemi a parky. Most je zevnitř obložený dřevěnými obklady má elegantní dvakrát lomenou linii.

Lávka z ultra-vysokohodnotného betonu

28.04.2016
Lávka přes Labe v Čelákovicích, pro jejíž mostovku byl použit ultra-vysokohodnotný beton (UHPC) ze společnosti TBG METROSTAV (člen skupiny Českomoravský beton), představuje unikát ve svém oboru. Lávka je určena pro pěší a cyklisty a v případě nutnosti pro složky záchranného systému. Lávka je ...

Odvodnění zpevněných ploch ve městech

22.04.2016
Odvodnění zpevněných ploch ve městech je jedno z důležitých kritérií bezpečného pohybu chodců i vozidel po komunikacích. Obyvatelé měst to nevnímají, pokud mohou „suchou nohou“ přejít přes silnici a chodit po chodníku.

Sedla a tlumiče kmitání mostních závěsů

30.12.2015
Počet realizovaných zavěšených mostů se meziročně neustále zvyšuje, přičemž důležitý podíl na tomto trendu má další posun v možnostech technologie mostních závěsů. Klíčová je větší flexibilita systému závěsů bez kompromisů v kvalitativním standardu. Závěsy je tak možné optimalizovat ...

Tunel Poľana – ražba a primární ostění

06.11.2015
Tunel Poľana je budován v rámci projektu výstavby slovenské dálnice D3 Svrčinovec–Skalité. Slavnostně byl proražen 7. 9. 2015, kdy po 15 měsících ražby zdolaly stroje poslední centimetry. Stavba je realizována na poloviční profil, což znamená, že v pravém jízdním pásu dálnice se ...

Jak si vytvořit prostor při výstavbě silnic i pozemních staveb s pomocí geosyntetik?

30.10.2015
Cílem tohoto článku je představení kompletní nabídky m3 systémů firmy NAUE pro násypy a opěrné stěny vyztužené geomřížemi Secugrid® a zároveň krátké představení dvou zajímavých, již realizovaných projektů.

Sanace velkého sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa

08.10.2015
Po srážkově nadprůměrném období května 2013, kdy 24hodinový srážkový úhrn přesáhl lokálně 100 mm, byly dne 2. června 2013 pozorovány na železniční trati Liberec – Česká Lípa v úseku km 128,200 – 128,250 výrazné poruchy tělesa náspu vysokého 20 m. Deformace a poškození tratě ...

Stavba zavěšeného mostu v Krakově metodou letmé betonáže

23.09.2015
Právě probíhající výstavba tramvajové rychlodráhy KST v Krakově si vyžadovala kromě jiného také vyřešení přemostění železniční stanice Krakov-Plaszów. Vzhledem k tomu, že budování tohoto 252 m dlouhého viaduktu muselo probíhat při zachování plného vlakového provozu, zvolil generální ...

Lávka pro cyklisty přes Sázavu

17.09.2015
Představovaná stavba lávky přes Sázavu je součástí mezinárodní cyklostezky Greenway Praha – Vídeň. Převádí nově budovanou cyklostezku v úseku Čížov – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou přes řeku Sázavu. Investorem stavby je Středočeský kraj, generálním zhotovitelem HOCHTIEF CZ a. s. ...

Ekonomické, ekologické a snadno použitelné řešení pro ošetření zeminy

23.07.2015
Mokré, neúnosné jemnozrnné hlíny mohou být na staveništi velkým problémem. Stavební stroje mají ztížený přístup a jen obtížně lze splnit požadavky na vlhkost a zhutnění zeminy stanovené stavebním inženýrem nebo geotechnikem. Mokré a špatně zhutněné zeminy nejsou dobrým podkladem ...

Gotthardský bázový tunel

10.07.2015
Gotthardský bázový tunel v srdci švýcarských Alp se považuje za jeden z průkopnických projektů 21. století. Jeho realizací vznikne na nějakou dobu nejdelší železniční tunel na světě.

Další z Jaga Media