Skleněné sídlo firmy Lasvit
Galerie(8)

Skleněné sídlo vzdává hold tradičnímu řemeslu

Vytvořit sídlo pro mezinárodně úspěšnou sklářskou a designérskou firmu, ve městě známém pro svou sklářskou tradici, je výzvou. Architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z ateliéru ov architekti dokázali přinést architektonické řešení, které se opírá o historii a ukazuje sebevědomou budoucnost.

Zadáním klienta bylo vytvořit sídlo pro firmu, která navazuje na silnou sklářskou tradici a spojuje sklo a světlo současným jazykem. Česká společnost Lasvit se věnuje především navrhování a výrobě zakázkových světelných instalací, které jsou k vidění v rezidencích, hotelech a institucích po celém světě. Firma vyrábí také kolekce svítidel, dekorativního a užitého skla, skleněné architektonické prvky a umělecké předměty ze skla.

Klient zakoupil dva historické domy v centru Nového Boru s úmyslem přestavět je na sídlo firmy. Domy byly historicky sklářskými dílnami, byla zde hospodářská zvířata, bydlelo se v nich a prošly během dvou set let existence pestrým stavebním vývojem. Koncem druhé poloviny dvacátého století zde dokonce byla sklářská škola a byly prohlášeny kulturními památkami. Palackého náměstí v Novém Boru, bývalý Neuer Ring, nese atmosféru rychlého rozmachu města a sklářského řemesla během 19. století.

Skleněné šablony odkazují k tradičně užívané břidlici.
Skleněné šablony odkazují k tradičně užívané břidlici. |
V původních domech byly napadené trámy vyměněny za nové a zdravé zachovány.
Prostory původních domů byly renovovány a očištěny od nevhodných zásahů z 80. let.
Nové prostory s dostatkem světla umožňují vystavovat skleněné výrobky.
Nové prostory s dostatkem světla umožňují vystavovat skleněné výrobky.
Půdorys 1.NP.
03 2NP A4 200
Řez.

Unikátní urbanismus „zahradní“ části Nového Boru, budované podle projektu Emanuela Kleinwächtera z roku 1783, v sobě nese – v době svého vzniku – nový pohled na město. Domy na náměstí a v přilehlých ulicích mají jednotný výraz, dvoupodlažní roubené stavby s valbovými střechami a s hřebeny podél ulice. Dřevěná nosná konstrukce domů určuje proporci staveb i charakter celé čtvrti.

Návrh obnovy a doplnění areálu firmy Lasvit míří k záměru jeho sjednocení do harmonické kompozice celého bloku. Dva stávající památkově chráněné domy byly doplněny o dva nové, které vycházejí z proporcí typických v místě. Tvar domů je abstrahován do jednoduché formy obdélného půdorysu zastřešeného valbovou střechou. Dvůr obklopený původními stavbami i soudobou architekturou se stává chráněnou „rajskou“ zahradou pro odpočinek i práci. Ze strany obrácené od náměstí vznikl průchod pro veřejnost.

Skleněný, černý a historický dům

Architektonické řešení současnou formou interpretuje typický dvoupodlažní sklářský dům. Původní domy z počátku 19. století jsou doplněny o dva nové. První je skleněný dům, který je prostorem pro kancelářskou kavárnu, jednací místnost a také knihovnu vzorků. Druhý je černý dům, který nabízí prostor pro představení skleněných objektů a vzorků 1:1, které mohou vážit i pět tun.

Dva stávající památkově chráněné domy byly doplněny o dva nové.
Dva stávající památkově chráněné domy byly doplněny o dva nové. |

Nový skleněný dům nahradil zděný krček, který dříve propojoval historické stavby. Dům je středem sídla firmy, je kavárnou i jednacím prostorem. Je uvnitř obklopen policemi, které slouží jako knihovna a sklad vzorků, skleněných prvků. Skleněné elementy v policích jsou prozářeny denním světlem, po setmění jsou podsvíceny a září ven.

Tradiční detail v netradičním materiálu

Plášť i střecha jsou pokryty skleněnými šablonami, které byly vyvinuty ve spolupráci s firmou Lasvit. Vycházejí z proporce a kladení břidlicových desek užívaných na štítech a střechách v regionu. Textura skleněné šablony odkazuje k lomu plátů břidlice. Dva historické, památkově chráněné domy č. p. 170 a 171 byly renovovány, očištěny od nevhodných zásahů z 80. let a adaptovány pro kancelářský provoz firmy. Zateplení z vnější strany bylo odstraněno, na obvodovou zeď byla nahozena hliněná omítka.

Napadené trámy byly vyměněny za nové, i kratší zdravé části trámů byly zachovány. Pro zobytnění podkroví byla použita nadkrokevní izolace. Podkrovní prostory jsou ponechány pokud možno volné. Podlaha na terénu stojí nově na provětrávaných tvarovkách, v patře byly osazeny suché skladby na novodobé násypy, které zajišťují prostor pro vedení sítí i zlepšení akustiky.

V zadní části pozemku je kolmo k ulici umístěn černý dům. Skrývá třípodlažní prostor otevřený do krovu, doplněný o jeřábovou dráhu. Střecha i plášť jsou z černých cementových šablon. Třináct metrů vysoký prostor je určen k prezentaci nově vyvíjených artefaktů. Velký otevřený prostor s výškou přes 13 m umožňuje vystavit a testovat nově vyvinuté jedinečné lustry, lampy a jiné artefakty.

Prostor pro budoucnost

Konstrukce může být v budoucnu doplněna o podlahy a přestavěna na kancelářská pracoviště. Čtyři domy propojuje cesta podél dvora, která je doplněna zastaveními a zákoutími společných prostorů. Do skleněného domu se vstupuje přes akustické krčky, do černého domu skleněným „tunelem“.

Ve dvoře budou vysazeny stromy. Na opravené čtyři domy navazuje další dům do náměstí, kde se plánuje kavárna pro veřejnost a několik kanceláří. Celý blok s vnitřní zahradou by měl uzavřít šestý dům, jehož přesné určení ukáže čas.

Projekt zvítězil v soutěži Česká cena za architekturu 2020, dále získal titul Stavba roku 2020 a Národní cenu za architekturu 2020 v kategorii Rekonstrukce.

SÍDLO FIRMY LASVIT

Místo: Nový Bor
Architekt: ov architekti / Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
Spolupráce: David Balajka, Anna Schneiderová
Investor: Lasvit
Zastavěná plocha: 779 m2
Stávající domy: 510 m2
Novostavby: 269 m2
Užitná plocha: 1 780 m2
Vyzvaná arch. soutěž: 2014
Projekt: 2014-2017
Realizace: 2017-2019

TEXT: Jolana Říhová
FOTO: Tomáš Souček, BOYSPLAYNICE