Bezpečné provádění otvorů v panelových domech

Bezpečné provádění otvorů v panelových domech

Do příček jako nenosných konstrukcí mohou být probourávány otvory, částečně je lze odstranit nebo mohou být, pokud jsou z prefabrikátů, zcela demontovány. Mnohem komplikovanější je situace u nosných stěn tvořených železobetonovými panely. Ty totiž spoluvytvářejí základní nosný …
Daria Scagliola 3496

Tainan Spring: Tropická laguna namísto nákupního centra

Šéfarchitekt Winy Maas popsal svůj ambiciózní projekt proměny veřejného městského prostoru výstižně: „Jen si to představte: na jaře se tu mohou lidé koupat v torzech nákupního centra zarůstajícího džunglí. To je přeci fantastické, ne?“