Kostel Blahoslavené Marie Restituty 02
Galerie(5)

Minimalismus betonu a skla – Kostel Blahoslavené Marie Restituty

Sídliště Lesná tvoří neodmyslitelnou dominantu moravského hlavního města a pro svůj kvalitní urbanismus prolínající se s bohatým množstvím okolní zeleně patří k nejzdařilejším sídlištním zástavbám v České republice oceňovaným jak místními obyvateli, tak odbornou veřejností.

Nápad na kostel v Lesné má svůj původ již v 60. letech, k myšlenkám na jeho stavbu se pak místní vrátili o 30 let později. Od myšlenek k činům však někdy vede dlouhá cesta – v případě kostela Blahoslavené Marie Restituty trvala tato „cesta“ více než 20 let. Za pomoci architekta Marka Jana Štěpána vznikla stavba, jejíž návrh vytváří vnitřní vesmír.

Kostel Blahoslavené Marie Restituty 01
Kostel Blahoslavené Marie Restituty 02
Kostel Blahoslavené Marie Restituty 03
Kostel Blahoslavené Marie Restituty 04
Kostel Blahoslavené Marie Restituty 05

Beton stavbě dominuje

Na stavbu kostela dodávala beton společnost TBG BETONMIX, a.s. člen skupiny Českomoravský beton z betonárny Brno-Královo Pole. Samotná realizace dodávek transportbetonu probíhala v období od 2018 do 2019 v celkovém objemu 2000 cbm.

Obchodní ředitel, pan Ing. Miroslav Smutný, upřesňuje: „Pro pohledové betonové konstrukce byl požadován světlejší beton. Nakonec byla pro toto řešení navržena receptura z cementu CEM II/B-S 32,5R s vápencem. Naši technologové byli při realizaci pohledových konstrukcí neustále k dispozici a ladili pohledové betony dle aktuální situace na stavbě.“

Zajímavostí při realizaci stavby byla i betonáž klenby: „Zde byl požadavek stavby na modul pružnosti 34 Gpa. Z toho důvodu byla navržena receptura na beton C35/45 XF1 S4 Ecm=34 GPa, kde jsme použili kamenivo 8/16 pro dosažení modulu pružnosti ze Želešice,“ dodává obchodní ředitel. Technologický dohled této stavby včetně návrhu receptur a zkoušek betonu zajišťovala akreditovaná brněnská laboratoř společnosti BETOTECH, s.r.o.

A jak se na samotný beton, který zdobí stavbu, divá architekt Marek Jan Štěpán? „S betonem pracuji rád. Klienti ho většinou ale moc dobře nesnášejí. Zdá se jim syrový, někdy jim připadají jeho hrany nebezpečné. Setkávají se s ním v přímém kontaktu poprvé a řeší každou nerovnost. Beton je ale krásný ve své syrovosti, zemitosti, nenadálosti. Je to takový moderní kámen.“

Kostel Blahoslavené Marie Restituty 01

Božská podívaná

Na první pohled zaujme kostel svou hladkou minimalistickou formou tolik se lišící od tradičních sakrálních staveb a tato střídmost prostupuje celým jeho konceptem. Kruhový půdorys je symbolem nebe a věčnosti, zároveň však vychází vstříc i jednotlivým věřícím, jichž se sem vejde 400. Všichni zde budou mít k oltáři stejně daleko. Jednoduchost a „čitelnost“ stavby umocnil architekt zvoleným materiálem, jímž je pohledový beton kombinovaný s barevným prosklením.

80metrové kruhové duhově barevné okno v horní části budovy poskytuje prostému interiéru měkké denní světlo, ta největší „kouzla“ se však dějí na výrazné vnitřní klenbě ozvláštněné otiskem bednění. Té propůjčuje v průběhu dne různou barvu v závislosti na úhlu a síle slunečních paprsků. Vnitřní záře v kostele tak přechází od zelené a žluté přes oranžovou a růžovou až k fialové a modré.

Kostel Blahoslavené Marie Restituty 04

Samotná stavba prošla několika změnami, především z finančních důvodů – třeba fasáda měla být z betonových panelů, nakonec je z břízolitu. To si vyžádalo dilatační spáry, jejichž návrh svěřil architekt Petru Kvíčalovi, který nakreslil i symboly křesťanství na fasádě. Najdeme zde symbol chleba, vody, srdce, kotvy, ale i půllitr piva (oblíbený nápoj Marie Restituty).

Slavnostní otevření a vysvěcení kostela Blahoslavené Marie Restituty je naplánováno na 1. května, tedy den výročí narození této řádové sestry. Kostel by měl být, stejně jako přilehlé Duchovní centrum, místem pro společenské setkávání v rámci nejrůznějších kulturních akcí.

Kostel Blahoslavené Marie Restituty 03

Fotografie: Coatmen I Radek Úlehla
Zdroj: kolektiv autorů skupiny Českomoravský beton