Nová radnice Prahy 12

Neútěšnou situaci, kdy administrativu Prahy 12 až dosud zajišťovali úředníci ze sedmi různých budov v Modřanech a Kamýku, se zastupitelé této městské části rozhodli vyřešit stavbou budovy zcela nové. A rovnou co nejmodernější.

Radnice Prahy 12 má být úřadem pro 21. století, který kromě dostupných služeb nabídne občanům také možnost trávení volného času a stane se též jistým druhem společenského centra této části Prahy.

Multifunkční sál tak v čase, kdy neprobíhá schůze zastupitelstva, oživí divadelní představení, hudební produkce, plesy, projekce apod. Stejně tak může být užitečný pro místní spolky nebo společenství vlastníků bytových domů.

Důležitá byla dopravní i pěší dostupnost.
Nová radnice Prahy 12
Prostory radnice mají mít také obchodní a společenskou funkci.
Radnice Prahy 12 má být úřadem 21. století.
Tvar budov symbolicky připomíná kostky cukru.

Obchody a občerstvení

Na sál přirozeně navazuje restaurace, která vytváří zázemí pro návštěvníky koncertů i zaměstnance. Vyšším cílem je využít dostatečné kapacity kuchyně a například poskytnout obědy sociálně slabším občanům nebo seniorům. Služby veřejnosti zajistí ve vstupní hale kromě dětského koutku i kavárna, menší obchody a další poskytovatelé služeb.

Prostor pro další nájemce je i v dalších podlažích radnice, kde jsou dosud nevyužívané prostory, se kterými radnice počítá v případě navýšení počtu úředníků v budoucnosti. Zatím ale mohou z nájmu pokrýt část nákladů na provoz radnice. V objektu bude také elegantní obřadní síň, rozlehlá terasa i místo pro zaparkování.

„Práce na projektech, které slouží každodenně obyvatelům města, jsou tím nejzajímavějším, na čem se může architekt podílet. Musíte se umět vcítit do potřeb všech, kterým má stavba sloužit po několik desetiletí, ale zároveň pracovat maximálně efektivně a umět předvídat,“ představuje projekt radnice hlavní architektka projektu ze studia LOXIA Ing. arch. Jana Mastíková a dodává: „Budova nové radnice Prahy 12 ukazuje, že když se setká důraz na funkčnost s citem pro estetiku a osvíceností zadavatele, mohou pro veřejnost vzniknout výjimečné budovy.“

Nepřehlédněte – Nová radnice kanadského města Rigaud: Zrcadlení demokracie

Lokalita

Místo, kde má radnice vzniknout, bylo zvoleno již dlouho před začátkem navrhování. Pozemek v sousedství stávající radnice, mezi ulicemi Písková a Generála Šišky je velmi dobře dostupný jak autobusem, tak tramvají nebo vlastním vozem a centrum čtvrti vyhovuje i pěším. Radnice pro 21. století dostává svému přízvisku i v dopravní obslužnosti, protože vznikne na místě plánované trasy metra D.

Historie lokality se projevuje v architektonickém ztvárnění budov. Rozvoj této předměstské lokality byl totiž v minulosti z velké části závislý na místním cukrovaru, na nějž odkazuje cukrová homole ve znaku městské části i „tři kostky cukru“, do nichž je stylizována nová radnice.

Radnice Prahy 12 má být úřadem 21. století.
Radnice Prahy 12 má být úřadem 21. století. |

Důstojně a kvalitně

Návrh radnice se snaží o moderní nevyumělkované vyznění. „S vědomím všech nezbytných parametrů nové radnice jsme navrhli budovu důstojnou, ale nikoliv pompézní,“ přibližuje hlavní architektka projektu ze studia LOXIA Ing. arch. Jana Mastíková.

Projekt nové radnice byl vytvořen v softwaru REVIT kompletně v BIM. Výhodou této moderní metody je nejen snadná vizualizace zanesených parametrů budovy a možnost doladění návrhu do posledního detailu kompletně ve 3D, ale může být také dobrým pomocníkem pro další správu objektu.

Systém připomíná například provedení nutných revizí a při opravách je v něm snadno k nalezení rozložení veškerých sítí a rozvodů. Pražská městská část tak získala moderní budovu, která má potenciál smysluplného fungování i za sto let.

Nová radnice Praha 12
Místo: Praha-Modřany
Architekt: Ing. arch. Jana Mastíková / LOXIA
Investor: MČ Praha 12
Projekt: 2017
Text: Anna Vrabcová
Foto: LOXIA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 3/2019.