Pro následné ozdobení tenkých železobetonových stropů mozaikou trencadis z vápence byly vytvořeny netradiční trojúhelníkové prvky.
Galerie(6)

Bednění pro neobvyklý architektonický projekt

Partneři sekce:

Neobvyklý architektonický projekt spojuje tradici a modernu.

V rámci projektu Studentské aktivity a sportoviště (SAAF) na Kuvajtské univerzitě v Al-Shadadiya vzniká krytá tenisová hala. Sportovní centrum poskytuje atletům a studentům na ploše 7 100 m2 dostatečný prostor pro jejich každodenní trénink.

Budova má kromě toho tři podlaží a místo pro cca 2 000 diváků. Zvenku okouzluje sportovní areál svou kupolovitou střechou podle islámských tradic. Firma PERI navrhla a předložila specifické řešení pro efektivní provedení této architektonicky náročné stavby.

SAAF je součástí nového areálu kampusu Kuvajtské univerzity, o jehož výstavbě bylo rozhodnuto v roce 2004. Po dokončení by měl nový kampus spojovat na 600 hektarech všech 16 fakult a cca 40 000 studentů.

Areál bude poskytovat přístřeší celkem sedmi různým vysokým školám – od umělecké přes obchodní až po architekturu. Kromě toho budou mít studenti přístup i do dalších zařízení – jako je například právě tato krytá tenisová hala.

Fasáda 25 m vysoké tenisové haly byla zhotovena v osmi betonářských výškách. Pro následné ozdobení tenkých železobetonových stropů mozaikou trencadis z vápence byly vytvořeny netradiční trojúhelníkové prvky.

Každá trojúhelníková mezera, některá ve výšce až 11 m, má přibližně 120 kulatých otvorů s průměrem 20 cm. Tyto otvory tvoří jemnou síť, kterou proniká denní světlo do tenisové haly skrz luxfery. Jedinečným způsobem tak bude osvětleno sportoviště o průměru 80 m.

Pro zhotovení komplexních zakřivených železobetonových zdí s různými velikostmi vkládaných forem a proměnnou tloušťkou stěn byly nasazeny speciální 3D bednicí prvky.
Při každém betonářském záběru bylo možné použít úplně stejné díly opakovaně. To vedlo ke snížení nákladů na výrobu a úspoře drahocenného času montáže na stavbě.
Lešení PERI UP Flex sloužilo jako podpěrná konstrukce pro tvarované bednění a vytvářelo prostorné pracovní plošiny pro bezpečnou práci.
Pro následné ozdobení tenkých železobetonových stropů mozaikou trencadis z vápence byly vytvořeny netradiční trojúhelníkové prvky.

Výroba jednotlivých dílů přesně na míru

Při realizaci představ architektonické kanceláře Skidmore, Owings a Merrill (SOM) spoléhaly společnosti Gulf Consultants, Kuvajtská univerzita a Société d’Enterprise & de Gestion (SEG Katar) na zkušenosti techniků PERI v oblasti tvarovaného bednění.

Technici PERI Německo vypracovali na základě plánů pro realizaci stavby 3D modely a prová­děcí výkresy. Pro zhotovení komplex­ních, zakřivených železobetonových zdí s různými velikostmi vkládaných forem a proměnnou tloušťkou stěn mezi 20 a 30 cm byly nasazeny speciální troj­rozměrné bednicí prvky.

Staticky nosné panely byly založeny na nosníkovém stěnovém bednění VARIO GT 24. Po dů­kladném proškolení stavebního perso­nálu supervizorem PERI mohla probíhat podle montážních výkresů PERI montáž trojrozměrných bednicích dílců a spojení jednotlivých prvků přímo na stavbě.

Mnohonásobné využití řešení bednění

Výzvou pro logistiku byly stísněný prostor, omezená možnost použití jeřábu a časové překrývání při provádění jiných prací jako například při stavbě tribun. Vzhledem k tomu, že se tvar zakřivených stěn vodorovně ve výšce betonáže opakoval, mohly být speciální bednicí panely nasazeny opakovaně.

Při každém betonářském záběru tak bylo možné úplně stejné díly použít až čtyřikrát. To vedlo ke snížení nákladů na výrobu a úspoře drahocenného času montáže na stavbě.

Pro zhotovení komplexních zakřivených železobetonových zdí s různými velikostmi vkládaných forem a proměnnou tloušťkou stěn byly nasazeny speciální 3D bednicí prvky.
Pro zhotovení komplexních zakřivených železobetonových zdí s různými velikostmi vkládaných forem a proměnnou tloušťkou stěn byly nasazeny speciální 3D bednicí prvky. |

Bezpečná a úsporná kombinace s lešením PERI UP

Pro efektivní realizaci tvaru budovy s velkými architektonickými nároky bylo řešení pro bednění a podpěrné konstrukce optimálně sladěno.

S jednotným systémovým modulem o velikosti 25 nebo 50 cm a možností kombinovatelnosti se závorou SRU ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT mohl být systém lešení PERI UP Flex jako podpěrná konstrukce optimálně přizpůsoben různým tvarům a zatížení tvarovaného bednění. Podpěrná konstrukce lešení sloužila také jako bezpečné a stabilní pracovní plošiny pro tým na stavbě.

Lešení PERI UP Flex sloužilo jako podpěrná konstrukce pro tvarované bednění a vytvářelo prostorné pracovní plošiny pro bezpečnou práci.
Lešení PERI UP Flex sloužilo jako podpěrná konstrukce pro tvarované bednění a vytvářelo prostorné pracovní plošiny pro bezpečnou práci. |

Individuální podpora projektu na stavbě

Montážní mistři z firmy PERI pomáhali přímo na stavbě s efektivní a bezpečnou manipulací se systémy PERI. Projektový manažer firmy, který byl k dispozici vedení stavby, se staral o přesné dodržení časového harmonogramu i plánovaných nákladů.

Zajišťoval hladký průběh všech procesů a prací s bedněním a lešením – zejména přesnou logistiku dodávek. Nasazením dílců optimalizovaných přesně podle daného projektu a neustálou kontrolou a přizpůsobením množství materiálu na stavbě bylo dosaženo požadované rentability stavby.

Všechny procesy spojené s plánováním, logistikou a montáží bednění byly kontrolovány projektovým manažerem PERI a detailně přizpůsobeny skutečnému průběhu stavby.

Text + foto: Peri

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2019.