Větrný mlýn ve Zbyslavicích 02
Galerie(13)

Bydlení ve větrném mlýně

Zajímavým, přestože neoceněným účastníkem loňského ročníku Stavby roku byla rekonstrukce a dostavba větrného mlýna ve Zbyslavicích v Moravskoslezském kraji. Citlivé stavební zásahy ponechaly krajině dominantu v podobě válcovitého těla někdejšího větrného mlýna, tu ale doplnily o příjemně excentrické objektů pro bydlení.

Větrné mlýny jsou zvláštní stavby, o to více, že jich na našem území tolik nezbylo. Ve své době představovaly vrchol pokroku, a to svým způsobem, jakým využívaly přírodní síly k potřebám člověka. O to zajímavější je pak rekonstrukce jednoho takového zachovalého mlýnského tělesa na bydlení, o to více, že se jedná o soběstačný dům.

V minulosti bývaly větrné mlýny provázeny stavbami pro bydlení, které stály hned vedle a poskytovaly obydlí mlynáři a jeho pomocníkům
Větrný mlýn ve Zbyslavicích 08
Kuchyň v nové přístavbě
Rekonstrukce mlýna na bydlení
Koupelna ve mlýně
Houpací kolébka
Větrný mlýn ve Zbyslavicích 05
Větrný mlýn ve Zbyslavicích 02

V minulosti bývaly větrné mlýny provázeny stavbami pro bydlení, které stály hned vedle a poskytovaly obydlí mlynáři a jeho pomocníkům. Když se tedy mladá rodina rozhodla k zachovanému tlustostěnnému válci přistavět v podstatě celý rodinný dům, nebylo to v rozporu s historickým kontextem.

Původní stavba musela být staticky a stavebně sanována, musely být vyměněny poškozené prvky stropu a krovů a také schodiště, protože ve válci byla nově navrženy obytné místnosti.

Větrný mlýn ve Zbyslavicích 08

Nová přístavba je provedena jako zděná přízemní stavba na monolitických základech a patkách s použitím tvárnic ztraceného bednění. Stávající ponechaný suterén byl sanován a nově zastropen. Nosné konstrukce jsou kombinací zděného keramického zdiva s železobetonovými věnci s částečnou nosnou ocelovou rámovou konstrukcí. Ta je doplněna dřevěnými fošnovými stropy spřaženými s konstrukcí jednoduchého sedlového krovu. Střechu doplňují ploché nepochozí jednoplášťové střechy.

Obvodové konstrukce a podlaha jsou doplněny tepelným izolacemi na bázi EPS – PUR a minerální vaty, doplněné potřebnými hydroizolačními vrstvami. Fasáda objektu je provedena jako provětrávaná konstrukce s vnějším obkladem štípaným modřínovým šindelem, sedlové střechy objektu jsou provedeny jako vícevrstvé provětrávané skladby opět s šindelovou krytinou.

Výplně fasádních otvorů jsou tvořeny dřevohliníkovými okny a dveřmi s tepelně izolačním sklem, některé fasádní prvky jsou lemovány antracitovými plechy.

Fasáda objektu je provedena jako provětrávaná konstrukce s vnějším obkladem štípaným modřínovým šindelem

Vnitřní povrchy jsou provedeny v jednoduché kombinaci obkladových desek z překližky a betonové hlazené podlahy s vytápěním. Atypické jsou pouze sociální a mokré provozy se stěrkovými vrstvami.

Objekt má vlastní novodobou vrtanou studnu a původní zachovanou kamennou studnu, dále síť dešťové kanalizace s retenční nádrží a vsakem dešťových vod, splašková kanalizace je přes septik svedena do dvoustupňové kořenové čističky. Dům je vytápěn elektricky s vlastní fotovoltaickou elektrárnou s doplňkovými solárními panely pro ohřívání vody.

Kuchyň v nové přístavbě

Mlýn ve Zbyslavicích je tak zajímavým výsledkem pnutí mezi starým a novým, mezi zastaralými a nejnovějšími technologiemi, mezi bytelnými a měkkými stěnami starého mlýna a lehkou konstrukcí moderní přístavby. Především je to ale zajímavý dům, ve kterém se jeho obyvatelům dobře žije.

Nepřehlédněte: Krásně rekonstruovaná chalupa v Podkrkonoší

Místo: Vrchpolí, Zbyslavice, Moravskoslezský kraj
Autoři: David Kotek, Lenka Měchurová, Pavel Nitra / PROJEKTSTUDIO EUCZ
Projekt: 2015
Realizace: 2018
TEXT: RED
FOTO: NADACE ABF