Rekonstrukce Solnice v Českých Budějovicích 2
Galerie(5)

Rekonstrukce historického klenotu Českých Budějovic

Partneři sekce:
  • Prefa

Solnice je název pro pozdně gotickou budovu na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Postavena byla v roce 1531 jako skladiště obilí, později však byla využívána jako městská zbrojnice a ještě později jako úložiště soli. Podle svého posledního využití dostala i své jméno.

Jedná se o podlouhlou jednolodní budovu s přístavkem a pěti patry. Z jedné strany na břehu slepého ramene řeky přiléhá k původním městským hradbám, z druhé strany se otevírá na Piaristické náměstí. Fasáda je bílá, zakončená stupni s klíčovými střílnami.

Ve výši pátého podlaží se nachází kamenná deska s letopočtem výstavby. Zajímavostí fasády jsou tři různě velké obličeje vytesané z kamene, čtvrtý se nachází na západním štítu budovy směrem od slepého ramene řeky Malše. Váže se k nim pověst, že jde o sťaté hlavy lupičů, kteří chtěli vyloupit přilehlý kostel Obětování Panny Marie.

Rekonstrukce Solnice v Českých Budějovicích 3
Rekonstrukce Solnice v Českých Budějovicích 4
Rekonstrukce Solnice v Českých Budějovicích 5
Rekonstrukce Solnice v Českých Budějovicích

Před rekonstrukcí

Tato krásná památka během posledních let chátrala a hledala nového investora. Provizorně se musela několikrát v posledních letech opravovat střecha. Dům přitom patří z hlediska památkové ochrany k tomu nejcennějšímu, co v cent­ru Budějovic existuje.

Velká solnice představuje opravdový historický unikát. Podle architekta Lubora Gregory z ateliéru Heritas, který působil při rekonstrukci objektu, se objekt například vnitřními dřevěnými konstrukcemi řadí mezi jedny z nejzdařilejších objektů u nás.

Nepřehlédněte: Rekonstrukce Novomlýnské vodárenské věže

U takto unikátních historických objektů je velmi důležitá volba realizačních firem, které musí být nejen na vysoké profesionální úrovni, ale také musí během realizace velmi pružně reagovat na změny a provedení všech detailů, jež se během prací vyskytnou. U takovýchto objektů lze jen velmi těžce vše naplánovat předem a zahrnout do projektu a je nutné reagovat flexibilně během samotné realizace.

Výběr materiálů

Za originálním návrhem rekonstrukce stojí Atelier Heritas, specialista na historické objekty. Odbornou záštitu pak rekonstrukci poskytla firma AUBÖCK České Budějovice jako generální dodavatel stavby. Při výběru materiálů u rekonstrukce se muselo vzhledem k charakteru stavby postupovat velmi citlivě a bylo nutné dodržet její stávající profil.

Unikátní dřevěné krovy zůstaly odhaleny veřejnosti a pohledovou část tvoří nekonvenční dřevovláknité desky Heradesign® vyráběné z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem.

Ty nabízejí kromě netradičního vzhledu i zajímavé stavebněfyzikální vlastnosti – vedle designu se využívají i jako součást akustických opatření a uplatní se také jako protipožární konstrukce, a to i v prostorech s velkým mechanickým namáháním.

U objektu solnice byla rozhodující výška stávající skladby, kterou bylo možno zvednout jen minimálně z důvodu okrasných štítů.

Na pohledovou desku Heradesign a desku Cetris je položena systémová parozábrana TOP DSB lepená ve spojích a následně nadkrokevně PIR izolační deska Puren Protect v tl. 80 mm s integrovanou DHV se samolepicími přesahy, která je kotvená přes utěsněné kontralatě do krokví, pod úhlem 60 a 90 stupňů.

Rekonstrukce Solnice v Českých Budějovicích
Rekonstrukce Solnice v Českých Budějovicích |

Průběh rekonstrukce

Při střešním sklonu 62° a 64° byla montáž a kotvení náročnější, převážně z důvodu použitých Cetris desek a pohledových desek Heradesign, které se obtížně navrtávají. Náročného úkolu se zhostila firma Střechy Bohemia, která prováděla celou pokládku nadkrokevního systému.

Díky použití kontralatí a latí je zajištěna správná větrací mezera pod pálenou krytinou Tondach – prejz, která zajišťuje funkční odvětrání střešního pláště a dlouholetou životnost. Odbornou pokládku pálené krytiny provedla firma Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o, specialista na pokládku prejzové krytiny a přírodní břidlice.

Budoucnost objektu

Tento unikátní objekt prošel po rekonstrukci historicky další ze svých změn užívání – v přízemí a prvním patře je umístěna restaurace. Ve třetím podlaží je k dispozici zázemí například pro výstavy a podobné společenské akce, ve čtvrtém podlaží, přímo pod neobvykle řešeným krovem, je nově umístěno motocyklové muzeum přesunuté z malé solnice.

V malé solnici nově vzniklo zázemí pro restauraci – lépe řečeno jeho část, protože odpovědní pracovníci památkové péče požadovali, aby unikátní dřevěné konstrukce velké solnice byly co nejvíce ochráněny před škodlivými vlivy.

O rekonstrukci
» Architektonická část: Ateliér Heritas, Ing. Lubor Gregora
» Generální dodavatel stavby: AUBÖCK České Budějovice
» Realizační firmy: členové Cechu klempířů a pokrývačů – Střechy Bohemia, s. r. o., Realizační firmy – Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o.
» Zmíněné použité materiály: Cetris desky, Heladesign, nadkrokevní izolace Puren, Tondach prejz
Text + foto: Puren

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 1/2019.