Rekonstrukce rodinného domu Moravany 5
Galerie(21)

Rekonstrukce prosvětlila úzký dům ve venkovské zástavbě

Ateliér toito architekti má ve svém portfoliu projekty všech měřítek, od rekonstrukcí malých bytů po návrhy velkých urbanistických celků. Návrh domu P v Moravanech nad Váhom si přes svou velikost bere z každého zmíněného formátu něco a vytváří osobité a funkční bydlení.

Malá obec nedaleko Piešťan zažívá běžná úskalí dnešních dnů. Barevnost stavebních konstrukcí pravidelně překvapuje, úpravy bez kontextu a vnímání historických souvislostí taktéž. Přesto si úzká ulice, možná i díky přítomnosti kostela, uchovává svou původní atmosféru. Stály zde relativně úzké domy s průjezdem, postavené jeden vedle druhého bez jakýchkoliv mezer.

Efektivní řešení zároveň vytváří jasně definovaný uliční prostor, jehož kvalita je ještě podpořena adekvátní velikostí objektů. Fungující okolí si v očích tvůrců přirozeně vydobylo respekt, a tak se i nový dům drží původní formy. Díky klidné a kultivované kombinaci bílé omítky, šedých rámů okenních výplní a několika dřevěných prvků zapadá do tradice kontextu i svou vizuální stránkou a přitom neskrývá současnou estetiku.

Rekonstrukce rodinného domu Moravany 3

Rekonstrukce rodinného domu Moravany 12
Rekonstrukce rodinného domu Moravany 14
Rekonstrukce rodinného domu Moravany 5
Rekonstrukce rodinného domu Moravany 6
Rekonstrukce rodinného domu Moravany 2
Rekonstrukce rodinného domu Moravany 4
Rekonstrukce rodinného domu Moravany 7
Rekonstrukce rodinného domu Moravany 8

Hlavní nevýhodou původní situace, kromě katastrofického technického stavu, byla orientace vstupní fasády na jih, a tedy limitované možnosti oslunění interiéru. Architekti proto základní objem stavby rozšířili dvěma směry a vytvořili dva nové, intenzivně prosvětlené prostory.

Podkroví bylo doplněno o kubickou hmotu studovny a herny, která je bohatě otevřena směrem na jih i na opačnou stranu do zahrady. Okno nad ulicí už soukromí nenaruší. Dva malé pokoje a koupelna jsou skryty pod sedlovou střechou, aby velikost objektu nepřekročila rozumnou mez.

Rekonstrukce rodinného domu Moravany 13

Druhou radikální změnou je vznik nového, do zahrady vysunutého, obývacího pokoje, který je s původní částí domu propojen úzkou chodbou. Vytvořené atrium do něj pouští jižní světlo a prosklení i na opačné straně vytváří osobité průhledy skrz interiér a exteriér zároveň.

Dům, který se na počátku zdál být neřešitelně limitován nedostatkem světla, rázem nabízí hned několik míst, kde si lze sluneční paprsky užívat více než do sytosti – děti si mohou hrát ve vlastním světě nad ulicí, dospělí mohou odpočívat v atriu nebo pracovat v obytném prostoru.

Rekonstrukce rodinného domu Moravany 7

Základní prostorové řešení je doplněno pro toito typickými interiérovými prvky. Často byla použita překližka, nešetřilo se ani přírodním dřevem. Vestavný nábytek splývá s některými zdmi, zabydlený výsledek působí maximálně nenuceným dojmem. Nedbalá elegance!

Návrh rekonstrukce rodinného domu běžné velikosti v sobě obsáhl citlivé zkoumání urbanistického kontextu, kreativní a přitom respektující hmotové řešení a kvalitně ledabylý návrh interiéru. To je velký kus práce, práce poctivé a komplexní, navíc doplněné o osobitou estetiku studia toito architekti.

Rekonstrukce rodinného domu Moravany 6

Text: Tomáš Čech – Architektonická platforma POLYCHROME
Foto: Katarína Príkopská