Oprava balkonové konstrukce (pracovní postup)

Partneři sekce:

Opravy balkonů nejsou jednoduchou záležitostí. Zkušeností s realizacemi oprav přibylo, ale ne vždy je umíme správně zúročit. Oprava nesmí probíhat živelně, musí jí předcházet odpovědné posouzení a komplexní návrh zkušeného odborníka, který bude respektovat požadavky uživatele a zároveň splňovat všechny tepelnětechnické požadavky na konstrukci.

Systém na opravu balkonové konstrukce

Systém na opravu balkonové konstrukce

 1. Keramická dlažba
 2. Mrazuvzdorné lepidlo
 3. Betonový potěr
 4. Plošná drenáž – nopová folie
 5. Asfaltový modifikovaný pás – 2 vrstvy
 6. Konstrukce konzoly balkonu se sklonem min. 2 %
 7. Výztuž balkonu
 8. Kotvení zábradlí
 9. Zábradlí
 10. Okapový profil
 11. Antikorozní nátěr Mapefer K1
 12. Tixotropní malta vyztužená vlákny Mapegrout 430 + Přísada na zrání betonu Mapecure SRA
 13. Dvousložková pružná cementová malta Mapelastic nebo Mapelastic Smart
 14. Síťovina ze skelných vláken Mapanet 150
 15. Dvousložková pružná cementová malta Mapelastic nebo Mapelastic Smart
 16. Rozpouštědlová penetrace Elastocolor Primer + Pružný nátěr na bázi akrylové živice ve vodní disperzi Elastocolor Pittura

Co budete potřebovat

 • Antikorozní nátěr: Mapefer K1, spotřeba přibližně 0,1 kg/m výztuže 8 mm a 16 mm, alu sáček 5 kg
 • Tixotropní malta vyztužená vlákny: Mapegrout 430, spotřeba přibližně 17 kg/m2 (tloušťka 10 mm),
  papírový pytel 25 kg
 • Přísada na zrání betonu: Mapecure SRA, spotřeba 0,25 – 0,5 % z hmotnosti směsi, plastová lahev 0,25 kg, kanystr 20 kg
 • Dvousložková pružná cementová malta: Mapelastic, spotřeba přibližně 3,4 kg/m2 tloušťka vrstvy 2 mm, souprava 16 (složka 1, 2 x 6 kg pytel, složka B: nádoby 4 kg) a 32 kg (složka A: 24 kg pytel, složka B kanystr 8 kg) nebo Mapelastic Smart, spotřeba přibližně 3,2 kg/m2 tloušťka vrstvy 2 mm, souprava 20 kg (složka A: 20 kg pytel, složka B: nádoby 10 kg)
 • Síťovina ze skelných vláken: Mapenet 150, šířka 1 m, role 50 m2
 • Rozpouštědlová penetrace: Elastocolor Primer, spotřeba přibližně 0,05 – 0,15 kg/m2 dle pórovitosti podkladu, plechovka 10 kg
 • Pružný nátěr na bázi akrylové živice ve vodní disperzi: Elastocolor Pittura, spotřeba 0,2 až 0,4 kg/m2
  (jeden nátěr, spotřeba je výrazně ovlivněna nasákavostí a drsností povrchu, barevným odstínem nátěrové barvy a způsobem aplikace)
 • Nářadí a pomůcky: ocelový kartáč, elektrické nízkootáčkové míchadlo, plastová nádoba, zednická lžíce,
  ocelové hladítko, nůž na plech, aplikační pistole, malířský váleček.

Tip

RYCHLEJŠÍ ZRÁNÍ MALTY
Pokud je vyžadováno dokonalejší zrání výplňové tixotropní malty vyztužené vlákny na vzduchu, přidá se v průběhu míchání směsi přísada na zrání betonu (0,25 % z hmotnosti malty, tj. 0,25 kg na každých 100 kg malty).

Krok 1: Příprava podkladu a ošetření výztuže

Poškozený beton se odstraní až na zdravou konstrukci a obnaží se. Ocelová výztuž se očistí na nezkorodovaný kov. Plocha se očistí od prachových částic a zbytků uvolněného betonu.

01 Příprava podkladu a ošetření výztuže
01 Příprava podkladu a ošetření výztuže |

Krok 2: Antikorozní nátěr

Na ocelovou výztuž se nanesou štětcem dvě vrstvy jednosložkového antikorozního nátěru na cementové bázi. Druhou vrstvu lze nanést po 2 h (nejpozději do 24 h). Výztuž se pokryje celoplošně jednou homogenní vrstvou. Tloušťka dvou nátěrů musí být min. 2 mm.

02 Antikorozní nátěr
02 Antikorozní nátěr |

Krok 3: Výplňová malta

Po vyschnutí antikorozního nátěru (přibližně 6 h) se nanese stěrkou nebo zdicí lžící vrstva výplňové tixotropní malty vyztužená vlákny v maximálně 35 mm silné vrstvě v jednom kroku. Minimální krycí vrstva výztuže je 20 mm.

03 Výplňová malta
03 Výplňová malta |

Krok 4: První vrstva ochranné malty

Na povrch upravený výplňovou maltou se nanese hladkou stranou ocelového hladítka velmi tenký kontaktní film dvousložkové pružné cementové malty a do ještě čerstvého filmu se nanese první ochranná vrstva (tloušťka min. 2 mm).

04 První vrstva ochranné malty
04 První vrstva ochranné malty |

Krok 5: Vyztužení ochranné vrstvy

Do ještě čerstvé první vrstvy pružné cementové malty se vloží sklotextilní mřížka odolná proti alkáliím a povrch se vyhladí hladkou stěrkou.

05 Vyztužení ochranné vrstvy
05 Vyztužení ochranné vrstvy |

Krok 6: Druhá vrstva ochranné malty

Po počátečním zaschnutí pružné cementové malty (min. 4 až 5 h) se nanese druhá ochranná vrstva malty. Povrch se vyhladí.

06 Druhá vrstva ochranné malty
06 Druhá vrstva ochranné malty |

Krok 7: Finální vrstva

Na zaschnutou druhou vrstvu pružné cementové malty se nanese štětcem rozpouštědlová penetrace pod finální pružný nátěr. Po zaschnutí penetrace (přibližně 5 až 6 h) se nanese štětcem nebo válečkem finální pružný nátěr na bázi akrylové živice (min. dva nátěry s technologickou přestávkou 24 h mezi nátěry).

07 Finální vrstva
07 Finální vrstva |
Text + foto: Zpracováno z podkladů firmy Mapei
Vizualizace detailu: Mgr. art. Ján Malík

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2020.

01 Příprava podkladu a ošetření výztuže
02 Antikorozní nátěr
03 Výplňová malta
04 První vrstva ochranné malty
05 Vyztužení ochranné vrstvy
06 Druhá vrstva ochranné malty
07 Finální vrstva
Systém na opravu balkonové konstrukce