3 / 12
V minulosti bývaly větrné mlýny provázeny stavbami pro bydlení, které stály hned vedle a poskytovaly obydlí mlynáři a jeho pomocníkům