stavební materiály

Již před více než dvaceti lety zahájila svou činnost firma Kondor. Od té chvíle vyrostla v předního českého dodavatele hutního materiálu, nabízí širokou paletu výrobků a spolu s komplexní nabídkou doprovodných služeb představuje ideálního dodavatele pro stavební firmy i jednotlivce.

Ekonomická náročnost na výrobu desek na bázi dřeva pojených cementem se zvyšuje. Využití odpadu z výroby jiného produktu, který drahé suroviny může nahradit a navíc výrobek zdokonalit, je v dnešní době zajímavou alternativou.

Corralit je polymerní (syntetický) kámen – moderní deskový materiál s výbornými vlastnostmi. Jeho vývoj začal před 15 lety v Kladně. Veškeré vlastnosti materiálu jsou podloženy atesty a certifikáty prováděnými v ČR.

Oblast podpory ekologického nábytku a vybavení staveb, ve světě rozšířená a běžná praxe, nemá v České republice dlouhou tradici. Koncept udržitelné výroby je firmami stále vnímán spíše jako okrajová záležitost. Ať už jsou pro to důvody jakékoli, mezi výrobci interiérového vybavení a nábytku se dají ekologicky odpovědní producenti spočítat na prstech jedné ruky.

Měli jsme možnost setkat se s panem Ivanem Podrackým, stavitelem a restaurátorem takových objektů, jako jsou například části Pražského hradu a další historické památky. Diskutovali jsme na téma kvalitních stavebních materiálů současnosti, a hlavně budoucnosti. Protože jeho další zakázkou je rodinný dům se zelenou střechou, zastavili jsme se u tématu tepelné izolace.

Z dřevocementových tvarovek se dá postavit snad všechno – od rodinného či bytového domu přes administrativní budovy, výrobní a průmyslové haly až po protihlukové stěny.

Od února 2010 platí nové znění požadavkové stavebněakustické normy ČSN 73 0532: 2010 Akustika – Ochrana proti hlu­ku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky, které nahradilo do té doby platné znění ČSN 73 0532: 2000 včetně změny ČSN 73 0532: 2000 – Změna Z1: 2005. Nové znění normy reaguje na zkušenosti a trendy v realizaci staveb v posledních letech, stanovuje a upřesňuje požadavky na zvukovou izolaci dělicích a obvodových konstrukcí a zabývá se podrobněji návrhem a projektovou přípravou staveb z hlediska stavební akustiky.

Příspěvek pojednává o pravidlech bezpečného skladování různých stavebních materiálů a bezpečné manipulaci se sklem.

Dávné sny konstruktérů a architektů o zcela průsvitném materiálu, který bude lehčí a pevnější než sklo, se naplnily ve třicátých letech dvacátého století, kdy současně v britských a německých laboratořích vznikl nový plast – akrylátové sklo, odborně polymetylmetakrylát, zkráceně PMMA.

Za poslední rok vzrostl počet zadaných poptávek prostřednictvím systému ePoptavka.cz o 11,7 %. Společnost B2M.CZ, která provozuje internetový portál určený pro on-line výběr nejvhodnějšího dodavatele po celé ČR, má půlroční obrat v zadaných poptávkách cca 6 mld. Kč. Do systému www.ePoptavka.cz zadají jeho uživatelé měsíčně v průměru 7 000 poptávek, jejich hodnota převyšuje 1 miliardu Kč. Reálně je přitom vyřízeno 65 – 70 % požadavků.

Základním kritériem pro hodnocení akustické kvality prostředí v budovách je průkaz dodržení nejvýše přípustných hodnot hluku, které jsou stanoveny na základě zákona o ochraně veřejného zdraví na něj navazujícími legislativními předpisy a zákonem o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Dodatečné vyztužování stavebních konstrukcí pomocí externě lepené syntetické výztuže je nedílnou součástí moderního stavitelství, především využitelné při provádění rekonstrukcí a zvyšování únosnosti (zatížitelnosti) prvků stavebních konstrukcí. Obecně jsou pro tento účel využívány tři typy syntetických vláken – skelné, aramidové a uhlíkové, ze kterých je procesem lepení a lisování za tepla vyráběn finální produkt. Vstupní materiál je pak určující pro charakteristické vlastnosti finálního produktu, především modulu pružnosti a pevnosti v tahu.

Výrobci stavebnin jsou součástí globálního trhu, a proto pokles na tuzemském trhu stavebních prací a stagnace, která se již projevila v některých zemích EU, má podstatný vliv na výrobní a exportní možnosti výrobců stavebnin. Díky zmenšenému podílu vývozu dochází na domácím trhu k poklesu cen stavebních materiálů, a to mnohdy podstatnému. Tuzemští výrobci v současnosti prožívají výrazný propad poptávky.